Doporučené konfigurace pro aplikaci Exchange ActiveSync

 

Týká se produktů: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Poslední změna tématu: 2010-11-17

Doporučená nastavení protokolu Exchange ActiveSync se liší v závislosti na velikosti organizace.

  • Konfigurace protokolu Exchange ActiveSync v malých a středních organizacích   Pokud spravujete malou nebo střední organizaci, můžete začít velmi rychle tak, že všechna mobilní zařízení umístíte do karantény, a poté je můžete postupně spravovat podle toho, jak se budou jednotliví uživatelé synchronizovat se službou Microsoft Exchange.

  • Konfigurace protokolu Exchange ActiveSync ve velkých organizacích   Pokud spravujete velkou organizaci, ve které je třeba synchronizovat více než 500 mobilních zařízení, je vhodné si dopředu připravit zásady mobilních zařízení a vytvořit pro zařízení pravidla pro přístup. Tímto způsobem budete moci povolit nebo blokovat celé skupiny zařízení a výrazně snížit počet oznámení o karanténě, kterými se budete muset zabývat.

Konfigurace protokolu Exchange ActiveSync v malých a středních organizacích

Systém umožňuje nakonfigurovat několik nastavení, která vašim uživatelům pomohou zahájit synchronizaci jejich mobilních zařízení pomocí protokolu Exchange ActiveSync a vám pomohou tato zařízení kontrolovat, povolovat a blokovat postupně tak, jak jsou používána.

  1. Určete, kdo bude správcem karantény, tedy osobou odpovědnou za kontrolu zařízení v karanténě. Podrobné informace naleznete v tématu Výběr správců, kteří obdrží e-maily o karanténě.

  2. Nakonfigurujte výchozí nastavení protokolu Exchange ActiveSync tak, aby všechna mobilní zařízení, která se pokusí o synchronizaci, byla umístěna do karantény. Podrobné informace naleznete v tématu Povolení, blokování nebo karanténa připojení nových zařízení.

  3. Přidejte vlastní text ke zprávě, která se uživatelům zobrazí, když je jich zařízení umístěno do karantény. Podrobné informace naleznete v tématu Přizpůsobení e-mailů pro blokovaná zařízení a zařízení v karanténě.

Pokud aktivujete tato nastavení a uživatel se pokusí synchronizovat s vaší organizací, stane se následující:

  • Mobilní zařízení uživatele bude umístěno do karantény.

  • Uživateli se zobrazí zpráva o umístění jeho zařízení do karantény spolu s textem, který jste zadali.

  • Určený správce karantény, který má dostávat oznámení o karanténě, obdrží e-mail s informací o umístění mobilního zařízení do karantény.

Správce karantény pak může mobilní zařízení v karanténě zablokovat nebo povolit. Udělat to může dvěma způsoby:

Po vytvoření pravidel pro přístup pro ta zařízení, která uživatelé právě synchronizují, budete upozorňováni pouze na nová zařízení.

Konfigurace protokolu Exchange ActiveSync ve velkých organizacích

Chcete-li výrazně snížit počet oznámení o karanténě, můžete zvolit jeden z následujících postupů:

  • Povolení všech a blokování určitých řad a modelů zařízení: Povolte synchronizaci všech zařízení a pak vytvořte pravidla pro přístup zařízení, pomocí nichž zablokujete konkrétní řady nebo modely zařízení. Zde je postup: Vytvoření nového pravidla přístupu k zařízení.

  • Povolení známých zařízení a umístění neznámých zařízení do karantény: Vytvořte pravidla pro přístup zařízení určující, aby ve vaší organizaci byla povolena pouze schválená zařízení a všechna neznámá zařízení byla umístěna do karantény. Zde je postup: Povolení, blokování nebo karanténa připojení nových zařízení.

Dále může být vhodné nastavit zásady zařízení protokolu Exchange ActiveSync tak, aby řídily, jak uživatelé používají a synchronizují mobilní zařízení. Zde je postup: Vytvoření nové zásady zařízení ActiveSync.

 
Související témata nápovědy
Načítání...
Nebyly nalezeny žádné zdroje.