Hromadné e-maily a omezení počtu příjemců za den

 

Týká se produktů: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Poslední změna tématu: 2013-03-07

Cloudové e-mailové účty mají omezení počtu příjemců, které se často označuje jako limit odesílatele nebo limit odesílání. Tento limit definuje maximální počet příjemců, kterým mohou být doručené e-mailové zprávy odeslané z jednoho cloudového účtu za 24 hodin. Limity počtu příjemců pro Exchange Online jsou následující:

 

Microsoft Office 365 pro profesionály a menší firmy

10,000

Microsoft Office 365 pro podniky

10,000

Microsoft Live@edu

1,500*

notePoznámka:
* Když organizace využívající službu Microsoft Live@edu upgraduje na Office 365 pro vzdělávací organizace, zvýší se limit na 10 000 příjemců za den.

Limit počtu příjemců se vztahuje na zprávy příjemcům ve vaší organizaci i mimo ni. Po dosažení tohoto limitu nebudete moct odesílat zprávy z poštovní schránky, dokud počet příjemců, kterým byly odesláné zprávy v průběhu posledních 24 hodin, nepoklesne pod zadaný limit. Víc zpráv odeslaných stejnému příjemci se počítá zvlášť. Pokud například uživatel odešle 10 zpráv stejnému příjemci během 24 hodin, bude se těchto 10 zpráv počítat do limitu počtu příjemců jako 10 příjemců.

importantDůležité:
Nejlepším způsobem, jak se vyhnout překročení limitu počtu příjemců, je používat při odesílání zpráv velkému počtu příjemců distribuční skupiny nebo dynamické distribuční skupiny. Pro limit počtu příjemců se skupiny počítají jako jeden příjemce. Pokud například odešlete zprávu 100 příjemcům a každého z těchto příjemců uvedete v polích Komu, Kopie nebo Skrytá, započítá se do limitu počtu příjemců 100 příjemců. Pokud však přidáte těchto 100 příjemců do distribuční skupiny nebo dynamické distribuční skupiny a pak odešlete stejnou zprávu skupině, počítá se to vzhledem k limitu počtu příjemců jako jeden příjemce. Přečtěte si téma Řešení podporující zasílání hromadných e-mailů.
Příklady limitu počtu příjemců

Limit počtu příjemců je založený na 24hodinovém posuvném oknu. To znamená, že se limit počtu příjemců počítá na základě počtu příjemců, kterým byla v libovolném 24hodinovém období odeslaná zpráva. Následující příklady ilustrují limit počtu příjemců.

 • V pondělí ráno použijete aplikaci, která v 11:00 hodin začne automaticky odesílat zprávu 10 000 příjemcům (během předchozího víkendu jste neposlali žádnou zprávu). Další zprávu budete moct poslat až od 11:00 dalšího dne.

 • Jiné pondělní ráno odešlete v 9:00 zprávu 500 příjemcům. Potom každých 30 minut odešlete další zprávu 500 příjemcům. Poslední zprávu odešlete v 19:00. Další zprávu budete moct poslat až od 9:00 dalšího dne.

 • Během posledních 24 hodin jste neposlali žádné zprávy a pak odešlete zprávu 500 příjemcům v 7:30 hodin. Během dne posíláte e-maily spoustě příjemců. Pokud 10 000. příjemci pošlete zprávu v 17:00 hodin, budete moct poslat další zprávu až od 7:30 následujícího dne.

Exchange Online také nepřijímá zprávu pro částečné doručení některým příjemcům. Pokud uživatel odešle zprávu víc příjemcům a počet příjemců této zprávy překročí limit počtu příjemců, bude doručení zprávy zablokováné všem příjemcům.

Proč se toto omezení používá?

Omezením počtu příjemců je možné se bránit před nevyžádanou poštou a zabránit zneužití cloudového účtu uživateli ve vaší organizaci, hackery nebo kýmkoli jiným. Zneužití jakéhokoli účtu služby může mít dopad na dostupnost služby vaší organizace.

Společnost Microsoft navíc nabízí pro zprávy odesílané příjemcům cloudové služby rozšířené možnosti ochrany, například filtrování připojení a obsahu. Další informace najdete v tématu Filtrování nevyžádané pošty a nástroj Message Hygiene.

Co se stane, když poštovní schránka překročí limit počtu příjemců?

Outlook Web App uživateli zabrání v odeslání zprávy a na informačním panelu zobrazí chybovou zprávu, že uživatel dosáhl limitu počtu příjemců. Uživatel může kliknutím na Uložit uložit neodeslanou zprávu do složky Koncepty. Jakmile je poštovní schránka znovu pod limitem, může uživatel otevřít zprávu ve složce Koncepty a znovu ji odeslat.

V Microsoft Outlooku může uživatel odeslat zprávu. Zpráva se ale uživateli vrátí s chybovou zprávou informující, že zprávu nejde doručit, a zpráva se neodešle. Tato zpráva o nedoručitelnosti ale nabízí možnost zprávu znova odeslat. Jakmile je poštovní schránka pod limitem, může uživatel zprávu znova odeslat kliknutím na Znovu odeslat.

Řešení podporující zasílání hromadných e-mailů

Odeslání velkého počtu e-mailů v krátké době může mít různé legitimní důvody. Můžete chtít například odeslat uvítací zprávu, faktury, známky či výsledky nebo jakékoli jiné zprávy mnoha příjemcům najednou. V organizaci se taky můžou využívat aplikace pro automatické zasílání e-mailů odesílající e-mailové zprávy hromadně, například upomínky z knihovny, oznámení zákazníkům nebo reklamy nabízející prodej.

Podívejme se na některé možnosti řešení, které jde využít ve většině situací, kdy je potřeba posílat hromadné e-maily.

 

Situace Příklady Řešení

Zprávy všesměrového vysílání:   Umožňuje odeslat stejnou zprávu velkému počtu uživatelů ve vaší cloudové organizaci.

 • Oznámení pro všechny interní uživatele pošty

 • Zprávy všem zaměstnancům od generálního ředitele nebo jiných představitelů společnosti

Použití dynamických distribučních skupin:   Vzhledem k tomu, že dynamické distribuční skupiny se počítají jako jeden příjemce, můžete je využít, abyste nedosáhli limitu počtu odesílatelů. Další informace najdete v tématu Odesílání zpráv všesměrového vysílání všem uživatelům.

Použití statických distribučních skupin:   Standardní distribuční skupiny (tzv. veřejné skupiny) e počítají jako jeden příjemce. Distribuční skupinu použijte v případě, že se členství ve skupině nebude příliš měnit.

Důležité:   U distribučních skupin a dynamických distribučních skupin s velkým počtem členů je nutné nastavit omezení určující, kdo může skupině posílat zprávy, nebo zapnout schvalování zpráv moderátorem. Tímto způsobem zabráníte zahlcení při použití příkazu Odpovědět všem a před nevyžádanou poštou odesílanou skupině.

Hromadné e-mailové zprávy do cloudových poštovních schránek:   Pomocí aplikací automatického zasílání zpráv a hromadné korespondence můžete odesílat přizpůsobené zprávy jedinečným příjemcům ve vaší cloudové organizaci.

 • Oznámení z knihovny

 • Fakturační informace pro studenty

 • Zpráva od generálního ředitele či jiných představitelů společnosti

Použití místního poštovního serveru:   Aplikace automatického zasílání zpráv a hromadné korespondence můžete nakonfigurovat tak, aby používaly místní server. IP adresy pro místní servery musíte přidat do seznamu bezpečných adres v cloudu. Další informace najdete v tématu Scénář seznamů bezpečných adres příchozí pošty.

Hromadné e-mailové zprávy do externích poštovních schránek:   Pomocí aplikací automatického zasílání zpráv a hromadné korespondence můžete odesílat přizpůsobené zprávy externím uživatelům.

 • Uvítací zprávy s přihlašovacími pověřeními odesílané novým uživatelům

 • Zprávy absolventům nebo rodičům

 • Zprávy stávajícím nebo potenciálním zákazníkům

 • Prodejní reklamy nebo speciální nabídky

Použití místního poštovního serveru:   Aplikace automatického zasílání zpráv a hromadné korespondence můžete nakonfigurovat tak, aby používaly místní systém.

Použití statických nebo dynamických distribučních skupin:   Vytvářejte externí kontakty pro příjemce, jako jsou rodiče, zákazníci nebo dodavatelé, a pak přidejte externí kontakty jako členy statické nebo dynamické distribuční skupiny.

 
Související témata nápovědy
Načítání...
Nebyly nalezeny žádné zdroje.