Vymazání mobilního zařízení uživatele

 

Týká se produktů: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Poslední změna tématu: 2010-09-14

Pokud uživatel mobilní zařízení ztratil nebo mu bylo odcizeno, bude potřeba z něj okamžitě vymazat všechna data, aby se k citlivým datům, např. osobním informacím a důvěrné komunikaci, nedostal nikdo jiný než majitel poštovní schránky. Může být také potřeba vymazat všechna data z mobilního zařízení ve vlastnictví organizace, které chcete přidělit jinému uživateli. Data z mobilního zařízení uživatele můžete vymazat pouze tehdy, když se k synchronizaci obsahů poštovních schránek používá služba Exchange ActiveSync.

Vymazání dat z mobilního zařízení, ke kterému nemáte fyzický přístup, se nazývá vzdálené vymazání dat ze zařízení.

Mobilní zařízení lze vymazat několika způsoby:

Mobilní zařízení lze také vymazat automaticky pomocí zásad zařízení Exchange ActiveSync (pokud jste nastavili možnost, že mají být vymazána všechna data v zařízení poté, co uživatel překročí maximální počet neúspěšných pokusů o přihlášení, po kterém je zařízení vymazáno).

Než začnete

Abyste měli přístup ke stránce Možnosti jiného uživatele, musíte být členem předdefinované skupiny rolí Organization Management (Správa organizace) nebo Helpdesk. Postup přidání uživatele do skupiny rolí naleznete v tématu Přidání či odebrání členů skupiny rolí. Role User Options RBAC (Možnosti uživatelů RBAC) přiřadí konkrétní oprávnění nutná k přístupu ke stránce Možnosti jiného uživatele.

Poznámka: Vzdálené vymazání zařízení nepodporují všechna zařízení. Za účelem ochrany duševního vlastnictví organizace lze používání zařízení, která jej nepodporují, omezit.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že je funkce vzdáleného vymazání zařízení závislá na připojení zařízení k serveru, měli byste také pomocí zásad zařízení Exchange ActiveSync vynutit uzamčení zařízení a maximální počet neúspěšných pokusů o přihlášení. Zde je postup: Vytvoření nové zásady zařízení ActiveSync.

Upozornění: Po resetování zařízení při jeho vzdáleném vymazání může být pomocí sofistikovaných nástrojů přesto možné ze zařízení data obnovit.

Požádejte uživatele, aby data ze svého mobilního zařízení vymazali sami.

Pokud může uživatel získat přístup ke své poštovní schránce pomocí aplikace Outlook Web App, požádejte ho, aby vymazal data v mobilním zařízení postupem uvedeným v tématu Správa mobilního telefonu.

Vymažte mobilní zařízení ze seznamu Poštovní schránky.

 1. V Ovládacím panelu systému Exchange vyberte v poli Vyberte, co chcete spravovat možnosti Správa organizace > Uživatelé a skupiny > Poštovní schránky.

 2. V seznamu Poštovní schránky vyberte uživatele a klikněte na tlačítko Podrobnosti.

 3. V části Hlasové a telefonní funkce vyberte možnost Exchange ActiveSync a poté klikněte na tlačítko Upravit.

 4. V části Mobilní zařízení vyberte mobilní zařízení, které bylo ztraceno, a klikněte na tlačítko Odstranit všechna data ze zařízení.

 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Stav vymazání zařízení můžete zobrazit tak, že zařízení vyberete a kliknete na tlačítko Podrobnosti.

Poznámka: Příkaz pro vzdálené vymazání zařízení není pro mobilní zařízení použit, dokud se zařízení příště nepokusí synchronizovat se systémem Microsoft Exchange. Pokud byste našli ztracený telefon ještě před jeho vymazáním, můžete vzdálené vymazání zařízení zrušit, jak je vysvětleno v tématu Zrušení vymazání mobilního zařízení. Informujte uživatele, že by vás měli v případě, že telefon najdou, kontaktovat, abyste vzdálené vymazání zařízení zrušili, než se zařízení pokusí synchronizovat. Ihned po dokončení vzdáleného vymazání dat ze zařízení je uživateli odeslán e-mail s potvrzením.

Zpět na začátek

Vymažte mobilní zařízení ze stránky Možnosti uživatele.

 1. V Ovládacím panelu systému Exchange v nastavení Vybrat, co chci spravovat: pole vyberte možnost Jiný uživatel.

 2. V dialogovém okně Vybrat poštovní schránku vyberte účet uživatele a potom klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se stránka možností uživatele, kterého jste vybrali. V horní části stránky je uvedena poznámka, která identifikuje, se kterou poštovní schránkou pracujete.

 3. Vyberte položku Telefon > Mobilní telefony.

 4. Vyberte zařízení, které chcete vymazat, a klikněte na možnost Odstranit všechna data ze zařízení.

 5. Zobrazí se dialogové okno s dotazem Opravdu chcete vymazat všechna data ze zařízení? Klikněte na tlačítko Ano. U mobilního zařízení se bude až do příštího připojení zařízení k účtu zobrazovat stav Čeká na vymazání.

 6. Jakmile bude vzdálené vymazání dat ze zařízení dokončeno, je možné toto zařízení odebrat ze seznamu mobilních telefonů.

 7. Po dokončení stačí zavřít okno a vrátit se do Ovládacího panelu Exchange vaší organizace.

Poznámka: Příkaz pro vzdálené vymazání zařízení není pro mobilní zařízení použit, dokud se zařízení příště nepokusí synchronizovat se systémem Microsoft Exchange. Pokud byste našli ztracený telefon ještě před jeho vymazáním, můžete vzdálené vymazání zařízení zrušit, jak je vysvětleno v tématu Zrušení vymazání mobilního zařízení. Informujte uživatele, že by vás měli v případě, že telefon najdou, kontaktovat, abyste vzdálené vymazání zařízení zrušili, než se zařízení pokusí synchronizovat. Ihned po dokončení vzdáleného vymazání dat ze zařízení je uživateli odeslán e-mail s potvrzením.

Zpět na začátek

 
Související témata nápovědy
Načítání...
Nebyly nalezeny žádné zdroje.