Toto téma obsahuje video. Toto téma obsahuje video.

Automatické předávání zpráv dál na jiný účet pomocí pravidel

 

Týká se produktů: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Poslední změna tématu: 2012-07-31

Pomocí pravidel složky Doručená pošta můžete nastavit automatické předávání zpráv dál nebo jejich přesměrování na jiný účet. Postup vytvoření pravidla pro automatické přesměrovávání zpráv je popsán v následujícím videu.

notePoznámka:
Tyto informace platí pro standardní verzi aplikace Outlook Web App. Popsaná funkce není dostupná ve Aplikace Outlook Web App Light.
Video: Přesměrovávání všech zpráv na jiný účet

Toto video názorně vysvětluje, jak lze nastavit, aby byly všechny příchozí zprávy automaticky přesměrovávány na jiný e-mailový účet.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7
notePoznámka:
Pokud chcete zobrazit toto video, musíte mít nainstalovaný Silverlight. Informace o tom, jak nainstalovat Silverlight, najdete v tématu Získání programu Silverlight.
Jak lze automaticky přesměrovávat všechny zprávy na jiný účet?

 1. Po přihlášení do aplikace Outlook Web App klikněte na položky Možnosti > Vytvořit pravidlo složky Doručená pošta.

 2. Na kartě Pravidla složky Doručená pošta klikněte na možnost Nové.

 3. V části Po příchodu zprávy vyberte možnost Použít pro všechny zprávy.

 4. V části Postupujte takto vyberte možnost Přesměrovat zprávu do.

 5. V okně Adresář dvakrát klikněte na adresu, na kterou chcete e-mail odeslat. Pokud se adresa určená k přesměrování nezobrazí, můžete zadat e-mailovou adresu do pole Komu.

 6. Kliknutím na tlačítko OK uložte výběr a vraťte se do okna Nové pravidlo.

 7. Kliknutím na tlačítko Uložit uložte své pravidlo a vraťte se na kartu Pravidla složky Doručená pošta.

Co ještě potřebuji vědět?

 • Zprávy, které jsou přesměrovány, budou zdánlivě pocházet od původního odesílatele. Když na zprávu, která byla přesměrována, odpovíte, bude odpověď odeslána původnímu odesílateli.

 • Zprávy, které jsou předány dál, se budou zobrazovat tak, že jste je dál předali vy. Když na zprávu, která byla předána dál, odpovíte, bude odpověď odeslána na adresu, ze které byla zpráva předána dál, nikoli původnímu odesílateli.

 • Kopie přesměrovaných nebo předaných zpráv se ukládají ve vaší schránce. Pokud nastavíte mazání těchto zpráv, zprávy se přesunou do složky Odstraněná pošta a nadále se budou započítávat do celkového počtu zpráv ve schránce. Dojde-li k překročení limitu schránky, odesílání a přijímání nových zpráv může být zablokováno. Pravidla pro předávání zpráv v takovém případě nemusí fungovat, dokud nebude vymazáno tolik zpráv, aby celkový počet zpráv odpovídal limitu schránky.

 • Když vytvoříte pravidlo pro předávání zpráv, můžete pro předávání přidat více než jednu adresu. V závislosti na nastavení účtu může být počet adres, na které lze předávat zprávy, omezen. Pokud přidávaný počet adres překračuje povolený počet, pravidlo pro předávání zpráv nebude fungovat. Pokud vytvoříte pravidlo pro předávání zpráv s více než jednou adresou, vyzkoušejte, zda funguje.

Kde získám další informace?

 
Související témata nápovědy
Načítání...
Nebyly nalezeny žádné zdroje.