Nastavení e-mailů v zařízení Android G1

 

Týká se produktů: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Poslední změna tématu: 2014-08-29

E-mail můžete nastavit v mobilním telefonu se systémem Android pomocí účtu Exchange. Informace k jiným telefonům naleznete v tématu Funkce mobilních telefonů. Pokud máte potíže s připojením zařízení i po provedení těchto kroků, podívejte se do části „Co ještě potřebuji vědět?“ na konci tohoto tématu nápovědy.

Nastavení protokolu Exchange ActiveSync v mobilním telefonu se systémem Android

 1. Vyberte z nabídky Applications (Aplikace) možnost Email (E-mail). Název této aplikace může být v některých verzích systému Android Mail.

 2. Zadejte úplnou e-mailovou adresu, například tony@contoso.com, a heslo, a klikněte na tlačítko Next (Další).

 3. Vyberte položku Exchange account (Účet Exchange). Tato možnost může mít v některých verzích systému Android název Exchange ActiveSync.

 4. Zadejte následující informace o účtu a vyberte možnost Next (Další).

  • Doména\Uživatelské jméno   Do tohoto pole zadejte svou úplnou e.-mailovou adresu. Pokud jsou ve vaší verzi systému Android pole Doména a Uživatelské jméno samostatná textová pole, nechejte pole Doména prázdné a do pole Uživatelské jméno zadejte svou úplnou e-mailovou adresu.

   notePoznámka:
   V některých verzích systému Android je třeba použít formát doména\uživatelské jméno. Pokud je například vaše e-mailová adresa tony@contoso.com, zadejte contoso.com\tony@contoso.com. Uživatelské jméno je úplná e-mailová adresa.
  • Password (Heslo)   Použijte heslo, které používáte pro přístup k účtu.

  • Exchange Server (Heslo)   Použijte adresu svého serveru Exchange. Chcete-li najít tuto adresu, přečtěte si v tomto tématu část Vyhledávání názvu serveru.

 5. Jakmile váš telefon ověří nastavení serveru, zobrazí se obrazovka Možnosti účtu. Dostupné volby závisí na verzi systému Android v zařízení. Možnosti jsou například následující:

  • Email checking frequency (Četnost kontroly e-mailů)   Výchozí hodnota je Automatic (Automatická) (push). Při výběru této možnosti budou e-mailové zprávy do telefonu odeslány ihned po přijetí. Výběr této možnosti doporučujeme pouze v případě, že máte tarif s neomezeným přenosem dat.

  • Amount to synchronize (Synchronizovaný objem)   Označuje množství e-mailů, které chcete v mobilním telefonu ponechávat. Můžete vybírat z několika možností délky; například One day (Jeden den), Three days (Tři dny) nebo One week (Jeden týden).

  • Notify me when email arrives (Upozornit na přijetí e-mailu)   Pokud vyberete tuto možnost, mobilní telefon vás upozorní na přijetí nové e-mailové zprávy.

  • Sync contacts from this account (Synchronizovat kontakty z tohoto účtu)   Pokud vyberete tuto možnost, budou synchronizovány vaše kontakty mezi telefonem a účtem.

 6. Vyberte možnost Next (Další) a poté zadejte název tohoto účtu a zobrazovaný název při odesílání e-mailů jiným uživatelům. Vyberte možnost Done (Hotovo) a dokončete nastavení e-mailu. Začněte účet používat.

  tipTip:
  Po nastavení účtu může být nutné počkat deset až patnáct minut, než budete moci odesílat nebo přijímat e-maily.
Vyhledávání názvu serveru

Chcete-li zjistit název svého serveru, proveďte následující kroky:

 1. Přihlaste se ke svému účtu pomocí webové aplikace Outlook Web App.

 2. Na panelu nástrojů aplikace Outlook Web App klikněte na položky Nápověda > O programu.

 3. Na stránce O programu použijte pod řádkem Nastavení externího protokolu POP hodnotu Název serveru, jejíž pomocí určíte název serveru:

  • Pokud hodnota Nastavení externího protokolu POP > Název serveru obsahuje název vaší organizace, například pop.contoso.com, bude název serveru stejný jako název serveru aplikace Outlook Web App bez přípony /owa. Pokud je například adresa, kterou používáte pro přístup k webové aplikaci Outlook Web App, https://mail.contoso.com/owa, je název serveru Exchange ActiveSync mail.contoso.com.

  • Pokud má hodnota Nastavení externího protokolu POP > Název serveru formát podxxxxx.outlook.com, bude název serveru Exchange ActiveSync m.outlook.com. Mobilní zařízení Android mohou mít v některých případech problémy s připojením pomocí názvu serveru m.outlook.com. Máte-li problémy s připojením, přejděte na řádek Název hostitele na stránce O programu. Jako název serveru Exchange ActiveSync vašeho zařízení použijte hodnotu uvedenou v poli Název hostitele.

Co ještě potřebuji vědět?

 • Pokud váš e-mailový účet vyžaduje registraci, musíte ho zaregistrovat při prvním přihlášení k aplikaci Outlook Web App. Pokud svůj účet nezaregistrujete pomocí aplikace Outlook Web App, připojení k vašemu e-mailovému účtu přes mobilní telefon se nezdaří. Po přihlášení k účtu se odhlaste. Pak se zkuste připojit přes mobilní telefon. Další informace o přihlášení k účtu pomocí aplikace Outlook Web App najdete v tématu Postup přihlášení k e-mailu pomocí webového prohlížeče. Pokud máte s přihlášením problémy, další informace najdete v tématu Nejčastější dotazy: Problémy s přihlašováním a heslem. Můžete ale taky kontaktovat správce e-mailového účtu.

 • Pokud jako název serveru Exchange v nastavení e-mailového účtu použijete Název hostitele, měli byste vědět, že se toto nastavení může časem změnit. Název hostitele pro vaši poštovní schránku se například změní, pokud se vaše poštovní schránka přesune na jiný server nebo je dočasně přesunuta během upgradování serveru.

 • Odborníci na IT nebo správci e-mailu získají podrobné informace o případných problémech s připojením v příspěvku v blogu Připojení klienta Exchange ActiveSync ve službách Office 365.

  notePoznámka:
  Obsah a adresa URL jednotlivých blogů se můžou bez předchozího upozornění změnit. Obsah každého blogu je poskytovaný „tak jak je“ bez jakýchkoli záruk a neuděluje žádná práva. Použití ukázek skriptů nebo kódů, které jsou tu uvedené, se řídí podmínkami stanovenými v dokumentu Microsoft: Podmínky použití.
 
Související témata nápovědy
Načítání...
Nebyly nalezeny žádné zdroje.