Vytváření sestav pro program Microsoft Live@edu

 

Týká se produktů: Live@edu

Poslední změna tématu: 2010-05-27

Pomocí stránky Reporting (Vytváření sestav) v Centru správy služby Windows Live můžete vytvářet sestavy o doménách své školy. Tyto sestavy obsahují data na úrovni domény pro domény vlastněné vaší školou. Z výsledků v sestavě můžete zjistit následující informace:

 • Počet poštovních schránek v doméně

 • Počet uživatelů, kteří se ke svému účtu přihlásili minimálně jednou za 30denní období, za které je sestava vytvářena

 • Trendy v počtu aktivních poštovních schránek v každé z vašich domén. Poštovní schránka je považována za aktivní, pokud se uživatel přihlásí minimálně jednou za 30denní období vytváření sestav.

 • Trendy v počtu poštovních schránek pro vaší školu a informace o tom, kolik z těchto poštovních schránek je aktivních

Jaké typy sestav jsou k dispozici?

Pro své domény Microsoft Live@edu můžete vytvářet tři typy sestav:

 • Domain Summary (Souhrn domény): Vrátí údaje o obecných činnostech v rámci domény, například celkový počet poštovních schránek a počet aktivních poštovních schránek.

 • Service Usage Trend (Trend využívání služby): Vrátí počet aktivních poštovních schránek za měsíc.

 • Domain Accounts Trend (Trend účtů domény): Porovná počet aktivních poštovních schránek s celkovým počtem poštovních schránek.

Podle potřeby můžete zobrazit grafické sestavy v Centru správy služby Windows Live nebo výsledky vyexportovat do aplikace Microsoft Office Excel.

Jak často jsou údaje aktualizovány?

V Centru správy služby Windows Live jsou nové údaje pro program Microsoft Live@edu k dispozici na konci každého měsíce. Pokud zaregistrujete novou doménu na začátku měsíce, budou údaje o ní údaje k dispozici až na konci měsíce. Pokud byste sestavu spustili dříve, neobsahovala by žádné výsledky.

Vytváření sestav

Postup vytváření sestav:

 1. Přejděte na adresu https://domains.live.com/.

 2. Přihlaste se k Centru správy služby Windows Live a klikněte na položku Reporting (Vytváření sestav).

 3. Na kartě Commercial Reports (Komerční sestavy) vyberte jednu z následujících sestav:

  • Domain Summary

  • Service Usage Trend

  • Domain Accounts Trend

   Poznámka: Sestava E-mail Storage Trend (Trend ukládání e-mailů) aktuálně podporuje pouze službu Hotmail. Podpora pro službu Outlook Live bude k dispozici v budoucnosti.

 4. Vyberte jednu z následujících možností:

  • The start month (Začátek měsíce)

  • The end month (Konec měsíce)

  • The domain (Doména)

 5. Klikněte na tlačítko Run Report (Spustit sestavu).

  Poznámka: Pokud lze sestavu vyexportovat do aplikace Excel, můžete místo na možnost Run Report (Spustit sestavu) kliknout na možnost Export (Exportovat). Jestliže sestavu exportovat nelze, tlačítko Export (Exportovat) se nezobrazí.

 
Související témata nápovědy
Načítání...
Nebyly nalezeny žádné zdroje.