Exchange Server 2010
 
 
   
 

Týká se produktů: Office 365 for enterprises, Live@edu

Poslední změna tématu: 2012-03-13

Migrace uživatelů a jejich připojení

Po dokončení nasazení lze poštovní schránky a data poštovních schránek migrovat do cloudové e-mailové organizace. Nezapomeňte uživatele dostatečně informovat o tom, jak se připojí ke svým novým účtům.

Přehled migrace e-mailů

Zjistěte, který způsob migrace je pro vaši organizaci nejvhodnější.

Využíváte systém Exchange 2003 nebo jeho novější verzi místně? Získejte další informace o tom, jak v poštovních schránkách na principu cloudů využít funkce z místního systému Exchange. Podrobné informace naleznete zde: Hybridní nasazení serveru Exchange a migrace se službami Office 365

Přehled migrace e-mailů

Migrace všech poštovních schránek do cloudu pomocí okamžité migrace systému Exchange

Proveďte pomocí okamžité migrace systému Exchange migraci poštovních schránek a dat poštovních schránek ze systému Microsoft Exchange do e-mailové organizace na principu cloudů.

Migrace poštovních schránek pomocí okamžité migrace

Migrace e-mailu ze serveru IMAP do cloudových poštovních schránek

V systému zasílání zpráv IMAP můžete mít stávající poštovní schránky uživatelů. Migrute jejich obsah pomocí migrace IMAP.

Migrace e-mailu ze serveru IMAP

Migrace vybraných poštovních schránek do cloudu postupnou migrací systému Exchange

Pomocí postupné migrace systému Exchange lze do služby na principu cloudů přesunout jen některé poštovní schránky a ostatní poštovní schránky zachovat v místním prostředí. Postupnou migraci je možné využít také jako dílčí krok v rámci celkového přechodu k e-mailové organizaci na principu cloudů.

Migrace poštovních schránek pomocí postupné migrace

Microsoft Exchange PST Capture

Pomocí nástroje PST Capture můžete hledat soubory PST v počítačích v místní organizaci a poté tyto soubory importovat do cloudových poštovních schránek.

Nástroj PST Capture Tool

Manage Migration Batches in Exchange Online

Migraci poštovní schránky do služby Exchange Online můžete spravovat pomocí řídicího panelu Migrace e-mailů na ovládacím panelu systému Exchange.

Správa migračních dávek v Exchange Online

Ukázky: Import nových uživatelů služby Exchange Online, migrace jejich e-mailů a jejich připojení

Seznamte se s postupem migrace poštovních schránek uživatelů z poštovního systému IMAP.

Ukázka: Import nových uživatelů a migrace jejich e-mailů

Odeslání uvítací zprávy novým uživatelům

K odeslání uvítací zprávy , která uživatelům usnadní seznámení s novým účtem, můžete použít hromadnou poštu.

Odeslání uvítací zprávy novým uživatelům