Seznámení s připojenými účty

 

Týká se produktů: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Poslední změna tématu: 2011-11-23

Z účtu ve službě na principu cloudů se můžete připojit k až pěti e-mailovým účtům. Zprávy z těchto připojených účtů pak můžete odesílat, přijímat a číst prostřednictvím aplikace Outlook Web App. Začněte kliknutím na položky Možnosti > Zobrazit všechny možnosti > Účet > Připojené účty.

notePoznámka:
Tato funkce nemusí být dostupná pro váš účet.
Připojování k jiným e-mailovým účtům

Účet, k němuž se připojujete, patrně umožňuje přístup prostřednictvím protokolů POP nebo IMAP. V některých e-mailových službách je třeba přístup pomocí protokolů POP nebo IMAP povolit po přihlášení k účtu. Jiné služby nabízejí přístup prostřednictvím těchto protokolů automaticky. Před připojováním z aplikace Outlook Web App se přesvědčte, zda jste u účtu, k němuž se připojujete, přístup pomocí protokolu POP nebo IMAP povolili. Informace o postupu povolení přístupu prostřednictvím protokolů POP nebo IMAP u nejčastěji používaných e-mailových služeb naleznete v tématu Zapnutí přístupu POP nebo IMAP k připojení jiného účtu.

Pomocí protokolu POP verze 3 (Post Office Protocol) může e-mailový program v počítači nebo mobilním telefonu stahovat informace z poštovního serveru přes Internet. Protokol IMAP (Internet Message Access Protocol) verze 4rev1 kromě stažení pošty z připojeného účtu také navíc do počítače nebo mobilního telefonu zkopíruje veškerou strukturu složek nebo štítků z tohoto účtu. Další informace o protokolech POP a IMAP naleznete v tématu Používání e-mailových programů s podporou protokolů POP3 a IMAP4.

Stahování e-mailů z jiných účtů
Odeslání e-mailů s adresou připojeného účtu

Prostřednictvím účtu ve službě na principu cloudů můžete odesílat e-maily nebo a odpovídat na přijaté e-maily s použitím adresy připojeného účtu. V rozevíracím seznamu Od v e-mailové zprávě vyberte e-mailovou adresu připojeného účtu. Ve zprávě odeslané z účtu ve službě na principu cloudů s použitím adresy připojeného účtu bude uvedena e-mailová adresa připojeného účtu. Pokud při použití adresy připojeného účtu nelze e-mail odeslat, zkontrolujte, zda jste ověřili vlastnictví tohoto účtu, abyste mohli odesílat e-maily s jeho adresou. Klikněte v části Možnosti > Účet > Připojené účty na odkaz pro připojený účet, který je zobrazen ve sloupci Akce, a znovu k připojenému účtu odešlete ověřovací e-mail. Poté se k tomuto účtu přihlaste a klikněte na odkaz v ověřovacím e-mailu. Tímto postupem povolíte odesílání a přijímání zpráv z této adresy prostřednictvím účtu ve službě na principu cloudů.

Třídění stahovaných zpráv pomocí pravidel složky Doručená pošta

Po přidání připojeného účtu můžete pomocí pravidla složky Doručená pošta Přijato prostřednictvím tohoto účtu nastavit přesouvání zpráv z tohoto účtu do konkrétní složky.

 1. Chcete-li vytvořit vlastní pravidlo, klikněte na volbu Možnosti > Vytvořit pravidlo složky Doručená pošta.

 2. Klikněte na možnost Nová.

 3. V okně Nové pravidlo složky Doručená pošta klikněte na položku Další možnosti.

 4. V části Když přijde zpráva a klikněte na položku Odesláno nebo přijato a pak na položku Přijato prostřednictvím tohoto účtu.

 5. Vyberte připojený účet, pro který je pravidlo určeno.

 6. V části Provést následující vyberte položku Přesunout zprávu do složky a pak podle pokynů nápovědy vyberte nebo vytvořte složku, do které se mají zprávy přesouvat.

 7. Kliknutím na tlačítko Uložit pravidlo dokončete.

Kontrola stavu připojených účtů a četnost stahování e-mailů

Chcete-li rychle zjistit stav svého připojeného účtu, přejděte do části Stav u příslušného účtu v záložce Možnosti > Viz Všechny možnosti > Účet > Připojené účty. Pokud chcete získat podrobné informace o stavu připojení, klikněte v části Aktuální stav u zvoleného účtu na tlačítko Podrobnosti. V části Aktuální stav se zobrazují užitečné informace o připojeném účtu. Pokud vám u připojeného účtu nefunguje stahování e-mailů, možná vám informace v této části pomohou problém vyřešit. Po provedení změn doporučených v části Aktuální stav klikněte na tlačítko Uložit. Služba Outlook Web App se pokusí z účtu stáhnout poštu. Problém s připojeným účtem doporučujeme vyřešit podle informací uvedených v části Aktuální stav. Nedoporučujeme připojený účet odstraňovat. Pokud připojení odstraníte a znovu vytvoříte, dojde k opětovnému stažení dříve stažených zpráv.

Při prvním přidání připojeného účtu se e-mail okamžitě stáhne. Po prvním stažení se e-maily stahují z vašeho připojeného účtu každou hodinu, nejste-li přihlášeni ke službě Outlook Web App. Jste-li přihlášeni ke službě Outlook Web App, e-maily se stahují častěji. Kdykoliv můžete stáhnout e-maily ze svých připojených účtů klepnutím na tlačítko Zkontrolovat zprávy v horní části pohledu seznamu zpráv.

Co ještě potřebuji vědět?

 • Pokud se připojujete k účtu, který umožňuje přístup pomocí protokolu POP, e-mailové zprávy jsou ve výchozím nastavení uchovávány jak ve schránce připojeného účtu, tak v účtu ve službě na principu cloudů. V účtech některých služeb se však kopie zpráv neuchovávají, pokud tuto možnost výslovně nezvolíte v jejich nastavení.

 • Pokud e-mailové zprávy odesíláte a přijímáte pomocí účtu služby Hotmail, nezapomeňte se k tomuto účtu každých 120 dnů přihlásit, aby nedošlo k jeho odstranění. (Služba Hotmail v rámci boje s nevyžádanou poštou maže neaktivní účty.)

 • Přidat můžete pouze e-mailový účet služby Hotmail nebo účet s podporou protokolu IMAP nebo POP. Chcete-li přijímat poštu z jiného účtu než účtu služby Hotmail, který nepodporuje přístup pomocí protokolu POP nebo IMAP, budete muset nastavit předávání e-mailu. Pokud si nejste jisti, zda váš e-mailový účet podporuje předávání e-mailu, informujte se u poskytovatele účtu. Pokud je tato funkce podporována, lze e-mailové zprávy z tohoto účtu předávat do účtu ve službě na principu cloudů.

 • Když se k účtu připojíte pomocí protokolu POP, může se stát, že nebudou přístupné všechny zprávy ze složky Doručená pošta druhého účtu. V takovém případě zkontrolujte nastavení pro přístup pomocí protokolu POP na druhém účtu.

 • Pokud se vám nezobrazí obsah, jaký u připojeného účtu očekáváte, je možné, že jste nastavili dva účty se stejným uživatelským jménem a heslem. Přečtěte si odpověď na dotaz „Po vytvoření připojení k jinému účtu než Hotmail se Outlook Web App stejně připojuje k hotmailovému účtu“ v tématu Nejčastější dotazy: Stahování e-mailů z připojených účtů.

Kde získám další informace?

 
Související témata nápovědy
Načítání...
Nebyly nalezeny žádné zdroje.