Instalace a konfigurace prostředí Windows PowerShell

 

Týká se produktů: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Poslední změna tématu: 2010-05-18

Před použitím prostředí Windows PowerShell se ujistěte, že máte v místním počítači nainstalovány a nakonfigurovány správné verze prostředí Windows PowerShell a služby vzdálené správy systému Windows (WinRM). Je nutné použít systém Windows Management Framework, který obsahuje správné verze prostředí Windows PowerShell v2 a služby WinRM 2.0.

Pokud v počítači používáte systém Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2, není potřeba instalovat žádné součásti. Systém Windows Management Framework je již nainstalovaný.

Systém Windows Management Framework je možné stáhnout a nainstalovat, pokud se v počítači používá jeden z následujících operačních systémů:

 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1) nebo SP2

 • Windows Server 2008 SP1 nebo SP2

 • Windows Server 2003 SP2

 • Windows XP SP3

Postup:

 1. Odinstalace předchozích verzí prostředí Windows PowerShell z počítače

 2. Odinstalace předchozích verzí služby WinRM z počítače

 3. Instalace systému Windows Management Framework

 4. Ověření, zda prostředí Windows PowerShell umožňuje spouštění skriptů

 5. Ověřte, zda služba WinRM umožňuje připojení prostředí Windows PowerShell.

1. Odinstalace předchozích verzí prostředí Windows PowerShell z počítače

Aby bylo možné systém Windows Management Framework nainstalovat, je nutné odinstalovat všechny existující verze prostředí Windows PowerShell.

Poznámka: Tento krok není potřeba u systémů Windows 7 a Windows Server 2008 R2.

Odinstalace prostředí Windows PowerShell ze systému Windows Vista

 1. Přejděte do části Ovládací panely, do nabídky Programy, otevřete položku Programy a funkce a odinstalujte všechny instance prostředí Windows PowerShell zobrazené v seznamu nainstalovaných programů. Například verze Community Technology Preview (CTP) prostředí Windows PowerShell v2 se může zobrazit jako Windows PowerShell (TM) V2.

 2. V části Úlohy vyberte možnost Zobrazit nainstalované aktualizace a odinstalujte všechny instance prostředí Windows PowerShell v seznamu nainstalovaných aktualizací. Například produkt Windows PowerShell V1 se může zobrazit jako aktualizace systému Windows s jedním z následujících čísel článků znalostní báze společnosti Microsoft:

  • KB928439

  • KB923569

Odinstalace prostředí Windows PowerShell ze systému Windows Server 2008

 1. Spusťte nástroj Správce serveru a přejděte do části Funkce.

  1. Klikněte na odkaz Odinstalovat funkce.

  2. Vyberte produkt Windows PowerShell a postupujte podle pokynů pro odinstalaci.

 2. Přejděte do části Ovládací panely, do nabídky Programy, otevřete položku Programy a funkce a odinstalujte všechny instance produktu Windows PowerShell zobrazené v seznamu nainstalovaných programů.

 3. V části Úkoly vyberte příkaz Zobrazit nainstalované aktualizace. Odinstalujte všechny instance prostředí Windows PowerShell zobrazené v seznamu nainstalovaných aktualizací.

Začátek stránky

Odinstalace prostředí Windows PowerShell ze systému Windows Server 2003 a Windows XP

 1. V části Ovládací panely otevřete nabídku Přidat nebo odebrat programy a odinstalujte všechny instance prostředí Windows PowerShell zobrazené v seznamu nainstalovaných programů.

 2. V nabídce Přidat nebo odebrat programy vyberte možnost Zobrazit aktualizace. Odinstalujte všechny instance prostředí Windows PowerShell zobrazené v seznamu nainstalovaných aktualizací. Například produkt Windows PowerShell V1 se může zobrazit jako aktualizace systému Windows s číslem článku znalostní báze KB926139.

Začátek stránky

2. Odinstalace předchozích verzí služby WinRM z počítače

Aby bylo možné systém Windows Management Framework nainstalovat, je nutné odinstalovat všechny existující verze služby WinRM.

Poznámka: Tento krok není potřeba u systémů Windows 7 a Windows Server 2008 R2.

Odinstalace služby WinRM ze systému Windows Vista a Windows Server 2008

 1. Přejděte do části Ovládací panely, do nabídky Programy, otevřete položku Programy a funkce a odinstalujte všechny instance produktu Vzdálená správa systému Windows zobrazené v seznamu nainstalovaných programů.

 2. V části Úkoly vyberte příkaz Zobrazit nainstalované aktualizace. Odinstalujte všechny instance produktu Vzdálená správa systému Windows zobrazené v seznamu nainstalovaných aktualizací. Například verze Community Technology Preview (CTP) služby WinRM 2.0 se může zobrazit jako WindowsRemoteManagement s jedním z následujících čísel článků znalostní báze:

  • KB936059

  • KB950099

Odinstalace prostředí Windows PowerShell ze systému Windows Server 2003 a Windows XP

 1. V části Ovládací panely otevřete položku Přidat nebo odebrat programy a odinstalujte všechny instance produktu Windows PowerShell zobrazené v seznamu nainstalovaných programů.

 2. V nabídce Přidat nebo odebrat programy vyberte možnost Zobrazit aktualizace. Odinstalujte všechny instance produktu Vzdálená správa systému Windows zobrazené v seznamu nainstalovaných aktualizací. Například produkt WinRM se může zobrazit jako aktualizace systému Windows s číslem článku znalostní báze KB936059.

Začátek stránky

3. Instalace systému Windows Management Framework

 • Stáhněte a nainstalujte systém Windows Management Framework. Vyberte balíček, který obsahuje prostředí Windows PowerShell v2 a službu WinRM 2.0 a který je určen pro váš operační systém, architekturu systému a jazyk.

  Po instalaci produktů WinRM a Windows PowerShell nakonfigurujte software pomocí následujících kroků tak, aby správně fungoval.

  Poznámka: Je-li místní počítač chráněn serverem Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server, může být nutné nainstalovat klienta brány Windows firewall nebo konfigurovat proxy server v místním počítači pro připojení prostředí Windows PowerShell ke službě na principu shluků. Další informace naleznete v tématu Windows PowerShell: Nejčastější dotazy pro správce.

Začátek stránky

4. Ověření, zda prostředí Windows PowerShell umožňuje spouštění skriptů

 1. Klikněte na položku Start > Všechny programy > Příslušenství > Windows PowerShell V2.

 2. Prostředí Windows PowerShell otevřete jedním z následujících způsobů:

  • Pokud používáte systém Windows Vista, Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2, klikněte pravým tlačítkem na položku Windows PowerShell a vyberte možnost Spustit jako správce. Zobrazí-li se výzva funkce řízení uživatelských účtů, zda chcete pokračovat, zvolte možnost Pokračovat.

  • Pokud používáte systém Windows XP nebo Windows Server 2003, klikněte na položku Windows PowerShell.

 3. Spusťte následující příkaz:

  Get-ExecutionPolicy
  
 4. Pokud se zobrazí jiná hodnota než RemoteSigned, je nutné ji změnit na hodnotu RemoteSigned.

  Poznámka: Nastavíte-li zásady pro spouštění skriptů na hodnotu RemoteSigned, můžete spouštět pouze skripty, které vytvoříte v počítači, nebo skripty podepsané důvěryhodným zdrojem.

Povolení spouštění skriptů v prostředí Windows PowerShell

V relaci Windows PowerShell, kterou jste právě otevřeli jako správce, spusťte následující příkaz:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Začátek stránky

5. Ověřte, zda služba WinRM umožňuje připojení prostředí Windows PowerShell.

 1. Klikněte na položky Start > Všechny programy > Příslušenství.

 2. Otevřete příkazový řádek jedním z následujících způsobů:

  • Pokud používáte systém Windows Vista, Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2, klikněte pravým tlačítkem na položku Příkazový řádek a vyberte možnost Spustit jako správce. Zobrazí-li se výzva řízení uživatelských účtů, zda chcete pokračovat, zvolte možnost Pokračovat.

  • Pokud používáte systém Windows XP nebo Windows Server 2003, klikněte na položku Příkazový řádek.

 3. Na příkazovém řádku spusťte následující příkazy:

  net start winrm
  winrm get winrm/config/client/auth
  

  Poznámka: Jestliže je již služba WinRM spuštěná, není nutné ji spouštět a ukončovat. Stav služby WinRM je možné zkontrolovat spuštěním příkazu sc query winrm.

 4. Ve výsledcích vyhledejte hodnotu Basic = . Je-li hodnota Basic = false, je nutné ji změnit na Basic = true.

  Poznámka: Pokud jste službu WinRM spustili a není nutné měnit hodnotu Basic, zastavte ji spuštěním příkazu net stop winrm.

Konfigurace služby WinRM pro podporu základního ověřování

 1. Na příkazovém řádku, který jste právě otevřeli jako správce, spusťte následující příkazy. Hodnota ve složených závorkách { } zohledňuje velikost písmen:

  winrm set winrm/config/client/auth @{Basic="true"}
  
 2. Ve výstupu příkazu zkontrolujte hodnotu Basic = true.

  Poznámka: Pokud jste službu WinRM spustili, můžete ji zastavit pomocí příkazu net stop winrm.

Začátek stránky

 
Související témata nápovědy
Načítání...
Nebyly nalezeny žádné zdroje.