Připojení prostředí Windows PowerShell ke službě

 

Týká se produktů: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Poslední změna tématu: 2013-01-24

Po instalaci a konfiguraci prostředí Windows PowerShell a služby Vzdálená správa systému Windows (WinRM) na vašem počítači musíte prostředí Windows PowerShell na místním počítači připojit ke cloudové službě, abyste mohli provádět úlohy ve vaší cloudové organizaci.

Po spuštění prostředí Windows PowerShell budete v relaci prostředí Windows PowerShell vašeho místního počítače. Relace představuje instanci prostředí Windows PowerShell, která obsahuje všechny vám dostupné příkazy.

Relace prostředí Windows PowerShell místního počítače nazývaná relace na straně klienta nabízí jenom základní příkazy prostředí Windows PowerShell. Připojením ke cloudové službě se připojíte k relaci prostředí serveru datového centra Microsoftu nazývané relace na straně serveru. Tato relace obsahuje příkazy používané v cloudové službě.

Než začnete

Před připojením se ujistěte, že jste na vašem počítači nainstalovali a nakonfigurovali správnou verzi prostředí Windows PowerShell a služby WinRM. Další informace najdete v tématu Instalace a konfigurace prostředí Windows PowerShell.

Ověřte, že účet, který budete používat k připojení, je autorizovaný pro připojení pomocí prostředí Windows PowerShell. Další informace najdete v tématu Řízení přístupu uživatelů ke Vzdálené správě systému Windows.

Připojení prostředí Windows PowerShell na místním počítači ke cloudové službě

 1. Klikněte na Start, přejděte na Všechny programy, klikněte na Příslušenství, Windows PowerShell a pak na Windows PowerShell.

 2. Spusťte tento příkaz:

  $LiveCred = Get-Credential
  
 3. V okně Požadavek na pověření prostředí Windows PowerShell zadejte pověření pro účet v cloudové organizaci. Pak klikněte na OK.

 4. Spusťte tento příkaz:

  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection
  
  notePoznámka:
  Parametr AllowRedirection povoluje cloudovým organizacím v datových centrech využívajícím cloudové služby kdekoli ve světě připojit prostředí Windows PowerShell ke cloudové službě pomocí stejné adresy URL.
 5. Spusťte tento příkaz:

  Import-PSSession $Session
  

  Příkazy používané v cloudové službě se teď importují do relace na straně klienta vašeho místního počítače, jak můžete sledovat pomocí indikátoru průběhu. Až se tento proces dokončí, budete moct tyto příkazy spouštět.

Odpojení prostředí Windows PowerShell od cloudové služby

Když ukončíte používání relace na straně serveru, vždycky odpojte prostředí Windows PowerShell spuštěním tohoto příkazu:

Remove-PSSession <session variable>

Pokud se třeba chcete odpojit od relace na straně serveru, která je definovaná proměnnou $Session, spusťte následující příkaz:

Remove-PSSession $Session

Důležité:   Pokud zavřete okno prostředí Windows PowerShell bez odpojení od relace na straně serveru, zůstane připojení otevřené po dobu dalších 15 minut. Účet může mít současně jenom tři připojení k relaci na straně serveru.

Pomoc s konkrétními úkoly

Po připojení k relaci na straně serveru můžete provádět úkoly v cloudové službě. Podrobné pokyny najdete v tématu Používání prostředí Windows PowerShell v Exchange Online.

Informace týkající se řešení potíží najdete v následujícím videu: Office 365: Řešení potíží v prostředí PowerShell pro Exchange Online.

Další informace týkající se řešení potíží najdete v tématu Windows PowerShell: Nejčastější dotazy pro správce.

 
Související témata nápovědy
Načítání...
Nebyly nalezeny žádné zdroje.