Informace o veřejných skupinách

 

Týká se produktů: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Poslední změna tématu: 2011-03-19

Veřejná skupina ve sdíleném adresáři vaší organizace funguje jako seznam e-mailových adresátů. Uživatel může odeslat e-mailovou zprávu na adresu veřejné skupiny a tuto zprávu obdrží všichni členové skupiny. V části Možnosti > Zobrazit všechny možnosti > Skupiny se můžete připojit ke stávajícím skupinám nebo si vytvořit skupinu vlastní. Vlastní skupiny můžete vytvářet a spravovat v podokně Veřejné skupiny, které vlastním. Pomocí podokna Veřejné skupiny, k nimž patřím se můžete připojovat ke stávajícím skupinám ve sdíleném adresáři nebo z nich odcházet.

notePoznámka:
UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:Alert_FeatureNotAvailable>)

Veřejné skupiny mohou být používány pro různé účely. Zde je několik příkladů:

  • Skupina „Hovory o kávě“, ke které se mohou připojit uživatelé, kteří chtějí skupině odesílat zprávy související s kávou.

  • Skupina „Pojištění“ pro pojišťovací agenty konkrétní pojišťovny, kteří zde mohou sdílet informace o pojišťovacích produktech.

O veřejných skupinách
Různé typy uživatelů ve skupinách

Podle vztahu ke skupině se rozlišují následující typy uživatelů veřejné skupiny.

Vlastník   Pokud jste veřejnou skupinu vytvořili, jste jejím vlastníkem. Vlastník může svou skupinu odstranit, přidávat či odebírat uživatele, přidávat či odebírat vlastníky, zadávat, kdo do skupiny může zasílat zprávy, a nastavovat možnosti schválení, které budou použity na zprávy před jejich zasláním do skupiny.

Další vlastníci   Pokud jste byli přidáni jako vlastník skupiny, máte nad skupinou stejnou míru kontroly jako její tvůrce.

Člen   Pokud jste se ke skupině připojili z adresáře nebo jste byli přidáni jako člen, můžete do skupiny zasílat zprávy a přijímat veškeré zprávy zaslané do skupiny. Kliknete-li v adresáři u dané skupiny na tlačítko Podrobnosti zobrazí se vlastníci, členové, moderátoři a další informace o skupině.

Moderátor   Pokud jste skupinu vytvořili a jste jejím vlastníkem, potom se při zapnutí funkce Schválení zprávy ve výchozím nastavení stáváte také moderátorem skupiny. Pokud jste byli přidáni jako vlastník skupiny, ale skupinu jste nevytvořili, můžete sami sebe přidat jako moderátora skupiny. Moderátor může přidávat další moderátory, schvalovat nebo zamítat zprávy před jejich zasláním do skupiny a rozhodovat o tom, jakým způsobem bude odesílatelům zpráv oznámeno, že jejich zpráva nebyla schválena.

Odesílatelé   Zprávy můžete do skupiny zasílat, i když nejste jejím členem. Ve výchozím nastavení mohou do veřejné skupiny zasílat zprávy všichni (včetně osob, které nejsou ve sdíleném adresáři).

Vytvoření nebo odstranění skupiny

Vlastní skupinu si můžete vytvořit v podokně Veřejné skupiny, které vlastním. Další informace naleznete v tématu Vytvoření veřejné skupiny. Informace o odstranění vlastní skupiny naleznete v tématu Odstranění veřejné skupiny, kterou vlastníte.

Správa vlastní skupiny

Při vytvoření skupiny zvolíte několik jednoduchých možností a přiřadíte zobrazovaný název, alias a popis. Chcete-li spravovat veškerá nastavení skupiny, klikněte na tlačítko Podrobnosti. Informace o všech dostupných nastaveních naleznete v tématu Změna nastavení veřejné skupiny, kterou jste vytvořili.

Zde je několik dodatečných nastavení skupiny, která můžete spravovat:

  • Vlastnictví   Skupinu kterou vytvoříte, ve výchozím nastavení také vlastníte. Vzhledem k tomu, že jste skupinu vytvořili, jste primárním vlastníkem a nemůžete sami sebe odebrat jako vlastníka. Pokud se o to pokusíte, dojde k chybě. Jako vlastníky však můžete přidávat další osoby ze svého adresáře. Vlastník skupiny může mimo jiné přidávat a odebírat členy, určovat, kdo může do skupiny zasílat zprávy, řídit schvalování zpráv zasílaných do skupiny a další. Tato nastavení lze zadávat v části Vlastnictví.

  • Členství   V této části můžete členy do skupiny přidávat nebo je ze skupiny odebírat.

  • Schválení členství   V této části můžete zvolit, zda budou uživatelé potřebovat povolení k připojení ke skupině nebo k jejímu opuštění.

  • Správa doručování   Zde můžete určit, kdo bude moci do vaší skupiny zasílat zprávy. Pomocí části Správa doručení omezíte oprávnění k zasílání zpráv skupině.

  • Schválení zprávy   U své skupiny můžete zapnout schvalování zpráv. V takovém případě zpráva zaslaná do skupiny nejprve přijde do vaší složky Doručená pošta, kde čeká na schválení. Zprávu od daného odesílatele můžete schválit nebo zamítnout. Dokud zprávu neschválíte vy nebo jiný moderátor, nedostane se k ostatním členům skupiny. Jako moderátory skupiny můžete určit více osob. Tyto možnosti můžete spravovat v části Schválení zprávy.

Připojení ke skupině nebo opuštění skupiny

Ke skupinám se můžete připojovat nebo z nich odcházet pomocí podokna Veřejné skupiny, k nimž patřím. Chcete-li se o skupině dozvědět více informací, vyberte ji a klikněte na tlačítko Podrobnosti. Můžete tak zjistit například vlastníka skupiny, členy skupiny a další dodatečné informace. V dialogovém okně s podrobnostmi se také můžete do skupiny připojit nebo z ní odejít. Další informace naleznete v tématu Připojení k veřejné skupině a její opuštění.

Správné použití pravidel složky Doručená pošta

Pokud pro zprávy zaslané do skupiny, jejímž jste členem, používáte pravidla složky Doručená pošta, možná budete u těchto zpráv chtít zrušit zpracovávání dalších pravidel. To je užitečné v případě, kdy chcete na zprávy použít pouze jedno z pravidel. Pravidla jsou zpracovávána podle jejich pořadí v seznamu pravidel, od shora dolů. Splňuje-li zpráva kritéria více pravidel, budou na ni použita všechna pravidla. Můžete vytvořit pravidla, která vám pomohou uspořádat zprávy přicházející do vaší složky Doručená pošta. Další informace naleznete v tématu Informace o pravidlech složky Doručená pošta.

Kde získám další informace?

 
Související témata nápovědy
Načítání...
Nebyly nalezeny žádné zdroje.