Nastavení programu Mail for Mac OS X pro přístup k e-mailovému účtu pomocí protokolu POP nebo IMAP

 

Týká se produktů: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Poslední změna tématu: 2012-05-10

Program Mail for Mac OS X lze k e-mailovému účtu připojit pomocí protokolu POP3 nebo IMAP4. Tyto kroky se vztahují k systémům Mac OS 10.4 Tiger a Mac OS 10.5 Leopard.

Jestliže používáte systém Mac OS 10.6 Snow Leopard nebo Mac OS 10.7 Lion, přejděte do části Kde získám další informace? na konci tohoto tématu.

Nastavení programu Mail for Mac OS X pro přístup k e-mailovému účtu pomocí protokolu POP3 nebo IMAP4

 1. Spusťte program Mail a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud jste doposud prostřednictvím programu Mail žádné e-mailové účty nenastavovali, zobrazí se stránka Welcome to Mail (Vítá vás program Mail). Přejděte na krok 2.

  • Pokud jste již e-mailové účty prostřednictvím programu Mail v minulosti vytvořili, v nabídce Mail klepněte na příkazPreferences (Předvolby). Na kartě Accounts (Účty) klikněte v dolní části navigačního podokna na znaménko plus (+). Otevře se okno Add Account (Přidat účet).

 2. V okně Welcome to Mail (Vítá vás program Mail) nebo Add Account (Přidat účet) proveďte toto:

  1. Do pole Full Name (Celé jméno) zadejte jméno, které lidé uvidí, když jim odešlete e-mail.

  2. Do pole Email Address (E-mailová adresa) zadejte svou primární e-mailovou adresu.

  3. Do pole Password (Heslo) zadejte heslo ke svému účtu ve službě Outlook Web App a klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat).

 3. V okně Incoming Mail Server (Server příchozí pošty) zadejte následující informace:

  1. U položky Account Type (Typ účtu) vyberte možnost POP nebo IMAP. Protokol IMAP podporuje více funkcí.

  2. Do pole Description (Popis) zadejte popis účtu, například k čemu daný účet používáte.

  3. Do pole Incoming Mail Server (Server příchozí pošty) zadejte název serveru IMAP4 nebo POP3. Pokyny, jak zjistit název e-mailového serveru příchozí pošty (POP3 nebo IMAP4), naleznete v části Způsob zjištění nastavení serveru dále v tomto tématu.

  4. Do pole User Name (Uživatelské jméno) zadejte svou primární e-mailovou adresu.

  5. Do pole Password (Heslo) zadejte heslo k e-mailovému účtu (pokud v tomto poli již není uvedeno).

  6. Klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat). Program Mail otestuje vaše připojení k příchozímu serveru pomocí výchozího nastavení.

   notePoznámka:
   Pokud test neproběhne úspěšně, klepněte znovu na tlačítko Continue (Pokračovat). Po dokončení tohoto procesu můžete ověřit svá nastavení.
 4. V okně Outgoing Mail Server (Server odchozí pošty) zadejte následující informace:

  1. Do pole Description (Popis) zadejte popisný název tohoto poštovního serveru, například „Server odchozí pošty (Outlook)“.

  2. Do pole Outgoing Mail Server (Server odchozí pošty) zadejte název serveru SMTP. Pokyny, jak zjistit název e-mailového serveru odchozí pošty (SMTP), naleznete v části Způsob zjištění nastavení serveru dále v tomto tématu.

  3. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Use only this server (Používat pouze tento server).

  4. Zaškrtněte políčko Use Authentication (Použít ověření). Do textových polí User Name (Uživatelské jméno) a Password (Heslo) se automaticky doplní uživatelské jméno a heslo, které jste zadali pro server příchozí pošty. Tyto hodnoty jsou stejné i pro server odchozí pošty. Klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat).

  5. Klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat). Program Mail otestuje vaše připojení k serveru odchozí pošty pomocí výchozího nastavení.

   notePoznámka:
   Pokud test neproběhne úspěšně, klepněte znovu na tlačítko Continue (Pokračovat). Po dokončení tohoto procesu můžete ověřit svá nastavení.
 5. Pokud používáte protokol IMAP4, klikněte v okně Account Summary (Přehled účtu) na tlačítko Create (Vytvořit).

 6. Pokud používáte protokol POP3, je doporučeno nastavit klienta tak, aby na serveru ponechával kopie zpráv, které načtete do místního počítače. Ke zprávám tak budete mít přístup i z jiných poštovních programů. Pokud na serveru chcete ponechat kopii zpráv, postupujte takto:

  1. V dialogovém okně Account Summary (Přehled účtu) zrušte zaškrtnutí u políčka Take Account online (Účet online) a klikněte na tlačítko Create (Vytvořit).

  2. V programu Mail klikněte v nabídce Mail na příkaz Preferences (Předvolby).

  3. Na kartě Accounts (Účty) zvolte v navigačním podokně požadovaný účet.

  4. V pravém podokně klepněte na tlačítko Advanced (Upřesnit).

  5. Zrušte zaškrtnutí políčka Remove copy from server after retrieving a message (Po načtení zprávy odebrat kopii ze serveru) a zavřete okno Accounts (Účty).

 7. Pokud kopii zpráv na serveru ponechat nechcete, zaškrtněte políčko Take account online (Účet online) a klikněte na tlačítko Create (Vytvořit).

Způsob zjištění nastavení serveru

Před nastavením e-mailového programu používajícího protokol POP3 nebo IMAP4 si napřed musíte najít nastavení POP3, IMAP4 a SMTP na vašem serveru.

V tomto videu vám ukážeme, jak zjistit nastavení serveru pro e-mailový program s protokolem POP nebo IMAP.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

Pokud chcete najít nastavení vašeho serveru, přihlaste se k e-mailovému účtu pomocí aplikace Outlook Web App. Po přihlášení k účtu klikněte na Možnosti > Zobrazit všechny možnosti > Účet > Můj účet > Nastavení pro přístup pomocí protokolu POP, IMAP a SMTP. Název serveru POP3, IMAP4 nebo SMTP a další nastavení, která možná budete muset zadat, najdete na stránce Nastavení protokolu v části Nastavení protokolu POP, Nastavení protokolu IMAP nebo Nastavení protokolu SMTP.

notePoznámka:
Pokud se vedle položek Nastavení protokolu POP, Nastavení protokolu IMAP nebo Nastavení protokolu SMTP zobrazuje text Není k dispozici, účet pravděpodobně není nastavený pro práci s e-mailovými programy používajícími protokoly POP3 a IMAP4. Pro další informace kontaktujte správce svého e-mailového účtu.

Co ještě potřebuji vědět?

 • Pokud nevíte, zda použít protokol POP3, či IMAP4, použijte raději protokol IMAP4, který podporuje více funkcí.

 • Pokud váš e-mailový účet vyžaduje registraci, musíte ho zaregistrovat při prvním přihlášení k aplikaci Outlook Web App. Pokud jste účet prostřednictvím aplikace Outlook Web App nezaregistrovali, připojení k e-mailovému účtu pomocí protokolu POP3 nebo IMAP4 se nepovede. Po přihlášení k účtu se odhlaste. Potom se zkuste připojit pomocí svého e-mailového klienta k vašemu POP3 nebo IMAP4 serveru. Další informace o přihlášení k účtu pomocí aplikace Outlook Web App najdete v tématu Postup přihlášení k e-mailu pomocí webového prohlížeče. Pokud máte s přihlášením problémy, další informace najdete v tématu Nejčastější dotazy: Problémy s přihlašováním a heslem. Můžete ale taky kontaktovat správce e-mailového účtu.

 • Pokud se program Mail nepřipojí, ověřte, zda je v programu Mail nastaveno odesílání a přijímání e-mailů pomocí bezpečnostního prvku označovaného jako protokol SSL (Secure Socket Layer). Nastavení používání protokolu SSL v programu Mail ověříte takto:

 1. V programu Mail klepněte na položky Mail > Preferences (Předvolby) >Accounts (Účty).

 2. Na kartě Accounts (Účty) vyberte požadovaný účet a klikněte na tlačítko Advanced (Upřesnit).

 3. Na kartě Advanced (Upřesnit) proveďte toto:

  1. Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Use SSL (Používat protokol SSL).

  2. Pokud používáte protokol IMAP4, ujistěte se, zda je v poli Port zadána hodnota 993. Pokud používáte protokol POP3, musí být v poli Port hodnota 995.

  3. Ujistěte se, že je položka Authentication (Ověření) nastavena na možnost Password (Heslo).

  4. Ujistěte se, že textové pole Domain Name (Název domény) je prázdné.

 4. Na kartě Account Information (Informace o účtu) proveďte toto:

  1. Pod položkou Outgoing Mail Server (SMTP) (Server odchozí pošty) zkontrolujte zaškrtnutí políčka Use only this server (Používat jen tento server).

  2. V části Outgoing Mail Server (SMTP) (Server odchozí pošty) klikněte na rozevírací nabídku a poté klikněte na položky Edit Server List (Upravit seznam serverů) > Advanced (Upřesnit).

  3. V části Server port (Port serveru) zaškrtněte políčko Use Secure Sockets Layer (SSL) (Používat protokol SSL).

  4. Ujistěte se, zda je v poli Server port (Port serveru) hodnota 25.

  5. Ověřte, zda je pod položkou Authentication (Ověření) vybrána možnost Password (Heslo), a klikněte na tlačítko OK.

Kde získám další informace?

 
Související témata nápovědy
Načítání...
Nebyly nalezeny žádné zdroje.