Podporované e-mailové programy a funkce

 

Týká se produktů: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Poslední změna tématu: 2012-11-01

Existuje mnoho možností, jak přistupovat k e-mailovému účtu. Nejběžnějším způsobem je používání aplikace Outlook Web App nebo nainstalované verze aplikace Microsoft Office Outlook či Microsoft Entourage. Tyto programy zajišťují přístup k e-mailu a mnoho dalších funkcí spolupráce. Kromě těchto aplikací se k e-mailovému účtu můžete připojit prostřednictvím aplikace Outlook Voice Access, řady dalších e-mailových programů a také mobilního telefonu.

Další pokyny k nastavení naleznete v tématech Průvodce nápovědou nastavení e-mailuPrůvodce nastavením mobilního telefonu.

Připojení k e-mailovému účtu

Následující obrázek znázorňuje způsoby připojení k e-mailovému účtu.

Metody připojení k poštovní schránce.

V následujícím seznamu jsou uvedeny podrobnější informace o jednotlivých způsobech připojení.

 • Webový prohlížeč:   Aplikace Outlook Web App a verze Light aplikace Outlook Web App s prohlížeči, jako jsou Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a Apple Safari.

 • Internetové e-mailové programy:   Lze použít libovolný program podporující protokol IMAP4 nebo POP3, například Mozilla Thunderbird, Outlook Express či Windows Live Mail.

 • Účty Exchange přistupují k aplikacím Outlook nebo Entourage   Mezi aplikace, které podporují přístup k účtu Exchange, patří Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013, Outlook 2011 for Mac a Entourage 2008 Web Services Edition.

 • Přístup účtu Exchange pomocí systémů Windows 8 Mail a Apple Mail   Windows 8 Mail podporuje přístup účtu Exchange pomocí Exchange ActiveSync. Programy Apple Mail 10.6 Snow Leopard a Apple Mail 10.7 Lion podporují také přístup k účtu Exchange. Verze programu Apple Mail 10.5 Leopard a dřívější verze programu Apple Mail používají protokoly IMAP4 nebo POP3. Aplikace Outlook 2003 je podporována, pouze pokud používáte protokol IMAP4 nebo POP3.

 • Mobilní telefony s připojením na Internet   Můžete se připojit pomocí zařízení Android, BlackBerry, iPhone, IPad, iPod Touch, Nokia (Symbian), Windows Phone, Windows Mobile nebo jiných telefonů a tabletů s internetovým připojením.

 • Jakýkoli telefon:   Aplikace Outlook Voice Access nainstalovaná v jakémkoli telefonu umožňuje přístup k e-mailům, kalendáři a kontaktům.

Porovnání funkcí v podporovaných programech

V následující tabulce jsou shrnuty některé rozdíly, které je vhodné uvážit při výběru e-mailového programu, který budete používat pro připojení k e-mailovému účtu.

 

E-mailový program Úpravy a zobrazení kontaktů, položek kalendáře, úkolů a e-mailových zpráv Úpravy a zobrazení dalších poštovních složek kromě složky Doručená pošta Poslech hlasové pošty Přístup k informacím offline Automatické nastavení Usnadnění přístupu pro nevidomé a slabozraké uživatele

Webová aplikace Outlook

Ano

Ano

Ano

Ne

Není k dispozici

Ne

Verze Light aplikace Outlook Web App

Ano

Ano

Ano

Ne

Není k dispozici

Ano

Outlook 2007, Outlook 2010 nebo Outlook 2013

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Windows 8 Mail

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Outlook 2011 for Mac

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Entourage 2008, Web Services Edition

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Programy používající protokol Exchange ActiveSync

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Některé programy mohou podporovat funkce usnadnění.

Outlook Voice Access

Ano

Ano

Ano

Není k dispozici

Není k dispozici

Není k dispozici

Programy používající protokol POP3

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Některé programy mohou podporovat funkce usnadnění.

Programy používající protokol IMAP4

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Některé programy mohou podporovat funkce usnadnění.

Aplikace Outlook Web App

Ke svému e-mailovému účtu se můžete přihlašovat z řady různých webových prohlížečů. Můžete použít jakýkoli počítač připojený k Internetu nebo k místnímu intranetu, ať už jste doma, v zaměstnání či na cestě. Tímto způsobem máte možnost zobrazovat a upravovat e-mailové zprávy, události a schůzky i kontakty a úkoly. Dále si můžete poslechnout své hlasové zprávy a přečíst textové zprávy. Mezi činnosti, které lze provádět pomocí aplikace Outlook Web App, patří například tyto:

 • Kontrola pravopisu

 • Použití různých typů, barev a velikostí písma v e-mailových zprávách

 • Různé způsoby seskupení e-mailových zpráv

 • Upomínky na blížící se události

Verze Light aplikace Outlook Web App obsahuje některé funkce shodné s aplikací Outlook Web App. Verze Light umožňuje použití nevidomým a slabozrakým osobám a lze ji použít v libovolném webovém prohlížeči. Některé funkce nejsou ve verzi Light dostupné, například:

 • Připomenutí

 • Zobrazení kalendáře po týdnech

 • Změna možností hlasové pošty

 • Změna barevného schématu

Verze prohlížečů, které lze použít s webovou aplikací Outlook Web App

Další informace o podporovaných prohlížečích naleznete v tématu Podporované webové prohlížeče.

Outlook 2003, Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 a Outlook 2011 for Mac

Pokud používáte aplikaci Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 nebo Outlook 2011 for Mac, můžete nastavit připojení k e-mailovému účtu prostřednictvím serveru Exchange nebo pomocí protokolu IMAP4 nebo POP3. Při připojení aplikace Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 nebo Outlook 2011 for Mac prostřednictvím účtu Exchange je k dispozici více funkcí než při připojení pomocí protokolů IMAP4 a POP3, například:

 • Přístup k e-mailu, kontaktům a kalendáři v době, kdy nejste připojeni k Internetu.

 • Možnost nabídky nového času u obdržené žádosti o schůzku.

 • Možnost importovat, exportovat a archivovat kontakty a další informace uložené v aplikaci Outlook.

Pokud je vaše poštovní schránka v prostředí založeném na cloudu (například v aplikaci Microsoft Office 365 pro podniky nebo Office 365 pro profesionály a menší firmy) a chcete se připojit k účtu pomocí aplikace Outlook 2003, je nutné při nastavování účtu vybrat možnost POP3 nebo IMAP4. Další informace o podpoře pro aplikaci Outlook 2003 naleznete v tématu Nejčastější dotazy: e-mailové programy v části „Můžu se ke svému e-mailovému účtu připojit prostřednictvím aplikace Outlook 2003?“.

Entourage 2008, Web Services Edition

Aplikaci Microsoft Entourage 2008 for Mac OS X lze připojit k účtu pomocí produktu Entourage 2008, Web Services Edition. Před připojením je třeba nejprve nainstalovat řešení Entourage 2008, Web Services Edition. Tato verze aplikace Entourage je k dispozici jako update aplikace Microsoft Office 2008 for Mac.

Možnost tento update stáhnout a podrobnější informace o produktu Web Services Edition najdete na stránce Microsoft Entourage 2008 for Mac, Web Services Edition.

Aplikaci Entourage for Mac OS X (buď Entourage 2004, nebo Entourage 2008) můžete ke svému účtu připojit také pomocí protokolu POP3 nebo IMAP4. V takovém případě však nebudou k dispozici všechny funkce, které jsou dostupné při připojení pomocí účtu Exchange. Pokud se k účtu připojíte pomocí aplikace Entourage 2008, Web Services Edition, budete mezi aplikacemi Outlook Web App a Entourage 2008 například moci synchronizovat poznámky, položky kalendáře a kategorie.

Použití aplikace Outlook Voice Access pro přístup k e-mailovému účtu

Aplikaci Outlook Voice Access lze používat v jakémkoli telefonu. Jejím prostřednictvím lze poslouchat hlasové zprávy, vyhledávat informace o osobních kontaktech nebo provádět integraci s kalendářem. Nabídky aplikace Outlook Voice Access lze procházet pomocí hlasových pokynů nebo klávesnice telefonu.

Stručná referenční příručka k aplikaci Outlook Voice Access obsahuje informace o všech možnostech nabídky a návod, jak nabídkami procházet. Kopii stručné referenční příručky lze stáhnout pomocí následujícího odkazu webu služby Stažení softwaru.

Přístup k e-mailovému účtu prostřednictvím mobilního telefonu

Přístup k e-mailovému účtu lze nastavit v mnoha typech mobilních telefonů. Máte-li mobilní telefon se systémem Windows Mobile nebo telefon Apple iPhone, můžete pro přístup k e-mailovým zprávám, kalendáři, kontaktům a úkolům v telefonu použít službu Exchange ActiveSync. Jiné mobilní telefony podporují protokoly IMAP4 a POP3, které umožňují příjem a odesílání e-mailových zpráv prostřednictvím telefonu.

Přístup k e-mailovému účtu pomocí dalších e-mailových programů

Pokud váš e-mailový program podporuje protokoly IMAP4 nebo POP3, můžete jej nastavit pro odesílání a příjem e-mailu. Protokoly IMAP4 a POP3 nelze využít pro přístup ke kontaktům, úkolům a kalendáři. Mezi aplikace, které lze použít pro přístup k e-mailovému účtu prostřednictvím protokolů IMAP4 či POP3, patří:

 • Microsoft Outlook Express

 • Windows Mail

 • Microsoft Entourage

 • Mozilla Thunderbird

 • Mac Mail pro systém Mac OS X

notePoznámka:
Pokud používáte systém Mac OS 10.6 Snow Leopard, nepřipojujte se ke svému e-mailovému účtu pomocí protokolů IMAP nebo POP. Připojení k účtu s programem Mail pro systém Mac OS 10.6 Snow Leopard není nutné ručně konfigurovat v takové míře. Další informace naleznete v tématu Nastavení pošty pro přístup systému Mac OS 10.6 Snow Leopard k e-mailovému účtu.

Co ještě potřebuji vědět?

 • Používání aplikace Outlook Web App v mobilním telefonu není podporováno.

 • Pokud se pokusíte aplikaci Outlook Web App otevřít v počítači nebo webovém prohlížeči, který není podporován, otevře se místo ní verze Light aplikace Outlook Web App.

Kde získám další informace?

 
Související témata nápovědy
Načítání...
Nebyly nalezeny žádné zdroje.