Registrace domény do služby Microsoft Live@edu

 

Týká se produktů: Live@edu

Poslední změna tématu: 2013-01-11

importantDůležité:
Live@edu přechází na Office 365 pro vzdělávací organizace. Pokud chcete zjistit, jestli je Office 365 pro vzdělávací organizace ve vaší zemi dostupný, přejděte na stránku Office 365 pro vzdělávací organizace, klikněte na Přihlásit k odběru bezplatné 30denní zkušební verze a vyhledejte svoji zemi v seznamu Země nebo oblast. Pokud je Office 365 pro vzdělávací organizace dostupný:

Tímto postupem zaregistrujete doménu pro Microsoft Live@edu a prokážete vlastnictví domény. Po provedení tohoto postupu můžete nakonfigurovat nastavení domény, vytvořit uživatele a seznámit se s možnostmi využití funkcí služby Outlook Live.

Registrace domény

Přejděte na web pro přihlášení do programu Microsoft Live@edu a vyplňte formulář:

 • V kroku 1 ze 2, ve kterém se zadávají informace o doméně a instituci, vyplňte všechna pole. Zadejte název a adresu instituce.

 • Do pole Domain (Doména) zadejte název domény, kterou registrujete v programu Live@edu. Jedná se o doménu spojenou s e-mailovou adresou, kterou chcete nastavit pro používání se službou Outlook Live. Pokud máte s danou doménou spojený stávající systém zasílání zpráv, doručování pošty se nezmění, dokud se neprovedou další změny konfigurace.

 • V části Mail Service (Poštovní služba) ověřte, jestli je služba Outlook Live uvedená jako vaše doporučená poštovní služba. Pokud není, klikněte na More Options (Další možnosti) a vyberte možnost pro službu Outlook Live.

 • Klikněte na Continue (Pokračovat).

 • V kroku 2 ze 2, ve kterém se vytváří účet pro správu, vyplňte všechna pole. Do pole Administrator account (Účet správce) zadejte uživatelské jméno správce. Doména, kterou registrujete, se automaticky připojí a tím se vytvoří nové ID služby Microsoft pro správce.

  Poznámka:   Doporučujeme vytvořit účet, který se bude využívat speciálně pro správu domény, a nepoužívat alias, který budete používat pro osobní e-mailový účet. Podle potřeby můžete vytvářet další účty správců. První účet správce je však jediný účet, který má přidělená úplná přístupová oprávnění pro správu ke všem rozhraním správy.

 • Do pole Create a password (Vytvořit heslo) zadejte heslo, které chcete používat s ID správce služby Microsoft. Zadejte heslo znovu do pole Retype password (Zadejte heslo znovu).

 • Zadejte kontaktní informace pro vlastníka účtu správce.

 • Do pole Characters (Znaky) zadejte znaky, které vidíte v poli. Pokud máte s přečtením znaků problémy, můžete kliknout na symbol reproduktoru a poslechnout si jejich zvukovou podobu, nebo můžete kliknutím na symbol aktualizace nechat vygenerovat novou sadu znaků.

 • Projděte si prohlášení Microsoft Service Agreement and Privacy Statement (Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů a smlouvu k poskytování služeb společnosti Microsoft) a podmínky použití Microsoft Live@edu a vlastních domén/Centra pro správu a potom klikněte na I accept (Souhlasím).

 • Zobrazí se uvítací zpráva a správci se na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli, odešle potvrzovací e-mail. Kliknutím na Continue (Pokračovat) se připojte k portálu Live@edu Service Management Portal, kde mohou správci spravovat všechny aspekty služby Live@edu pro svou doménu. Pokud se rozhodnete, že zatím nebudete konfiguraci domény dokončovat, najdete v potvrzovacím e-mailu potřebné informace, abyste ji mohli dokončit později.

Prokázání vlastnictví domény

Po zaregistrování vaší organizace do programu Microsoft Live@edu vytvořte záznam DNS, abyste prokázali vlastnictví domény. Na stránce Home (Domů) portálu pro správu služby Live@edu se zobrazí informace, které potřebujete k vytvoření tohoto záznamu. Podrobné pokyny najdete v tématu Prokázání vlastnictví domény.

notePoznámka:
Během čekání na potvrzení vlastnictví vaší domény můžete vytvořit jenom omezený počet poštovních schránek, uživatelů pošty, externích kontaktů a distribučních skupin. Po ověření je potřeba počkat aspoň 24 hodin (jeden pracovní den). Potom budete moct vytvořit víc než 450 poštovních schránek, 50 uživatelů pošty, 50 externích kontaktů nebo 50 distribučních skupin.

Dokud nebudou potvrzené aktualizace služby DNS, bude se stav vaší domény zobrazovat jako Pending (Čekání na zpracování). Jakmile se stav domény změní na Active (Aktivní), budete moct doménu nakonfigurovat. Pokyny najdete v tématu Konfigurace domény Live@edu.

 
Související témata nápovědy
Načítání...
Nebyly nalezeny žádné zdroje.