Informace o pravidlech složky Doručená pošta

 

Týká se produktů: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Poslední změna tématu: 2011-11-23

Pravidla lze použít k automatickému třídění příchozích e-mailů do složek, a to například v závislosti na odesílateli, příjemci nebo důležitosti zprávy. Můžete například vytvořit pravidlo, které automaticky přesune všechnu poštu odeslanou do skupiny, jíž jste členem, do zvolené složky.

notePoznámka:
Tyto informace platí pro standardní verzi aplikace Outlook Web App. Popsaná funkce není dostupná ve Aplikace Outlook Web App Light.
Správa pravidel

Chcete-li spravovat pravidla, klikněte na položky Možnosti> Vytvořit pravidlo doručené pošty.

Na kartě Pravidla složky Doručená pošta můžete vytvářet nová pravidla nebo upravovat či odstraňovat stávající pravidla.

Co ještě potřebuji vědět?

 • Chcete-li pomocí záložky Pravidla složky Doručená pošta vytvořit nové pravidlo, klikněte na tlačítko pravidlaNový.

 • K vytváření pravidel však nemusíte používat jenom kartu Pravidla složky Doručená pošta. Pravidla můžete vytvářet také přímo ze zpráv. Postup vytvoření pravidla přímo ze zprávy:

  1. V podokně seznamu zpráv klikněte pravým tlačítkem myši na zprávu.

  2. Klikněte na příkaz Vytvořit pravidlo nebo zprávu otevřete a poté klikněte na panelu nástrojů na tlačítko pravidlaVytvořit pravidlo.

 • Pravidla jsou používána v pořadí, v jakém jsou zobrazena shora dolů v okně pravidel. Chcete-li změnit pořadí pravidel, klikněte na pravidlo, které chcete přesunout, a pomocí tlačítek Nahoru předchozí a Dolů další přesuňte pravidlo na požadované místo v seznamu.

 • Některými typy zpráv nejsou pravidla složky Doručená pošta aktivována:

  • Oznámení o stavu doručení, mezi která patří oznámení o nedoručení a systémové zprávy.

  • Potvrzení o přečtení a doručení, která jsou generována e-mailovým klientem.

  • Některé zprávy automatických odpovědí (zprávy funkce Mimo kancelář)

 • Složitější pravidla můžete vytvářet kliknutím na tlačítko Další podrobnosti. Po kliknutí na tlačítko Další podrobnosti:

  • U pravidla můžete nastavit více než jednu podmínku.

  • U pravidla můžete nastavit více než jednu akci.

  • Výjimky lze přidat kliknutím na možnost Přidat výjimku.

  • Můžete zapnout nebo vypnout možnost Zastavit zpracování dalších pravidel. Ve výchozím nastavení je možnost zastavit zpracování dalších pravidel zapnuta. Je-li tato možnost zapnuta a přijmete zprávu, která splňuje kritéria více pravidel, bude použito pouze první pravidlo. Bez tohoto nastavení budou použita všechna pravidla, jejichž kritéria zpráva splňuje.

   (Pokud nemáte vybránu možnost Zastavit zpracování dalších pravidel) Jsou například vytvořena dvě pravidla; pravidlo pro přesunutí všech zpráv odeslaných veřejné skupině do určité složky a pravidlo pro přesunutí všech zpráv od vašeho nadřízeného do jiné složky. Pokud váš nadřízený odešle zprávu dané veřejné skupině, objeví se kopie zprávy v obou složkách. Pokud chcete použít pouze pravidlo pro přesunutí všech zpráv od svého nadřízeného, umístěte ho v seznamu výše než pravidlo pro přesunutí všech zpráv odeslaných skupině. Pak upravte první pravidlo tak, že přidáte možnost zastavit zpracování dalších pravidel.

  • Pomocí pole Název můžete název pravidla upravit.

 • Každé vytvořené pravidlo zabírá místo ve skryté části poštovní schránky. Velikost této části je omezena na 64 kB. Skutečné množství prostoru zabíraného pravidlem závisí na faktorech, jako je například délka názvu pravidla nebo počet aplikovaných podmínek. Pokud dosáhnete limitu 64 kB, budete upozorněni, že již nelze vytvářet další pravidla. V takovém případě budete moci vytvářet další pravidla teprve poté, co odstraníte nebo zjednodušíte některá stávající pravidla. Některé způsoby, jak uvolnit část prostoru zabíraného pravidly:

  • Odstraňte pravidla, která již nepotřebujete.

  • Zkraťte názvy pravidel.

  • Pravidla, která provádí totéž, nahraďte jedním pravidlem.

  • Odeberte z pravidel kritéria.

 • Když vytvoříte pravidlo pro předávání zpráv, můžete pro předávání přidat více než jednu adresu. V závislosti na nastavení účtu může být počet adres, na které lze předávat zprávy, omezen. Pokud přidávaný počet adres překračuje povolený počet, pravidlo pro předávání zpráv nebude fungovat. Pokud vytvoříte pravidlo pro předávání zpráv s více než jednou adresou, vyzkoušejte, zda funguje.

Kde získám další informace?

 
Související témata nápovědy
Načítání...
Nebyly nalezeny žádné zdroje.