Vytvoření zprávy

 

Týká se produktů: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Poslední změna tématu: 2011-11-23

Zprávy se vytváří ve formuláři nové zprávy. Stejný formulář se používá také pro odpověď na zprávu nebo pro předání zprávy dál.

Vytvoření nové zprávy

 1. V jakékoli poštovní složce klepněte na tlačítko Novýnová zpráva nebo na klávesnici stiskněte kombinaci kláves CTRL+N.

  Novou zprávu můžete vytvořit také při prohlížení adresáře. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Adresář adresář a pak pomocí vyhledávacího textového pole vyhledejte osobu nebo skupinu, které chcete zprávu odeslat. Klikněte pravým tlačítkem myši na jméno příjemce v seznamu a potom klikněte na tlačítko vytvořit zprávu pro kontaktNová zpráva.

 2. Zadejte příjemce do řádků Komu a Kopie. Další informace o příjemcích naleznete v tématu Přidání nebo odebrání příjemců.

 3. Zadejte předmět.

 4. Do textu zprávy napište vlastní zprávu.

 5. Dopsanou zprávu odešlete kliknutím na tlačítko odeslatOdeslat nebo stisknutím kláves ALT+S.

Co ještě potřebuji vědět?

 • Váš správce vám může povolit zaslat zprávu jako jiná osoba ve vaší organizaci. Po nakonfigurování takového povolení umožňujícího odesílat zprávy jako tato osoba můžete použít řádek Od ori vytvoření zprávy, kde je jako odesilatel uvedena tato osoba. Tento řádek Od zpřístupníte klepnutím na Možnosti v nástrojové liště zprávy, zaškrtněte Zobrazit od, pak klepněte na OK a vrátíte se do okna zprávy. Pro použití řádku Od zadejte jméno osoby, za kterou máte povolení zasílat zprávy, nebo klepněte na rozbalovací šipku vedle řádky Od, zvolte Jiná e-mailová adresa, pak vyberte adresu, ze které chcete odeslat zprávu z adresáře.

  Můžete použít sekci Možnosti zprávy u Karta Pošta pro zapnutí řádky Od pro všechny zprávy.

 • Pokud odpovídáte na zprávu, informace v záhlaví (pole Komu, Od a Předmět) se vyplní automaticky. Při předávání zprávy dál sami vyplňujete pole Komu. Další informace naleznete v tématu Odpověď na zprávu nebo předání zprávy dál.

 • Když vytváříte zprávu, můžete pomocí seznamu v horní části formuláře nastavit formát zprávy na formát HTML nebo Prostý text. Pokud vyberete formát HTML, nad textem zprávy se zobrazí panel nástrojů pro formátování textu. Pomocí tohoto panelu nástrojů můžete změnit písmo celé zprávy nebo vybraných částí textu. Kromě výchozích možností formátování lze na panel nástrojů přidat další možnosti klepnutím na tlačítko Vlastní nastavení ikona rozbalení na konci panelu nástrojů formátování a následným zaškrtnutím políček u možností, které chcete přidat. Další informace o formátování zpráv naleznete v tématu Formátování zpráv.

 • Odesíláte-li velký počet e-mailových zpráv nebo několik zpráv velké skupině příjemců, je možné, že jste dosáhli odesílací mezní hodnotu nastavenou pro vaši poštovní schránku. Odesílací mezní hodnota závisí na počtu příjemců, kterým jste zaslal zprávu během posledních 24 hodin a liší se dle nastavení ve vaší organizaci. Překročili jste tuto mezní hodnotu, tato výstraha se zobrazí při následujícím pokusu o odeslání zprávy.

  E-mail, který jste vytvořil při překročení odesílací mezní hodnoty, bude automaticky uložen do vaší složky Koncepty. Za chvíli můžete otevřít vaši e-mailovou zprávu ze svložky Koncepty a pokusit se ji odeslat znovu. Je-li odesílací mezní hodnota opět překročena, bude tato výstražná zpráva zobrazena znovu. E-mailová zpráva bude uložena ve složce Koncepty, dokud ji neodešlete nebo nesmažete. Jestliže se tato výstražná zpráva zobrazuje i po uplynutí celých 24 hodin, pokuste se snížit počet příjemců.

 • Při vytváření zprávy jsou na panelu nástrojů k dispozici následující možnosti.

   

  Tlačítko Popis

  odeslatOdeslat

  Odešle zprávu příjemcům.

  uložit

  Uloží zprávu do složky Koncepty, ale neodešle ji.

  ikona přílohy

  Připojí ke zprávě soubor. Další informace o připojování souborů naleznete v tématu Práce s přílohami.

  adresář

  Otevře Adresář pro vyhledání jmen příjemců.

  zkontrolovat jména

  Zkontroluje jména příjemců zprávy v Adresáři nebo ve složce Kontakty. Další informace o překládání jmen naleznete v tématu Přidání nebo odebrání příjemců.

  vysoká důležitost

  Nastaví důležitost zprávy na hodnotu Vysoká.

  nízká důležitost

  Nastaví důležitost zprávy na hodnotu Nízká.

  podpis

  Přidá na konec zprávy podpis. Další informace o podpisech naleznete v tématu Přidání podpisu.

  Pokud jste nevytvořili podpis, toto tlačítko neprovede žádnou akci.

  kontrola pravopisu

  Zkontroluje pravopis v textu zprávy. Další informace o kontrole pravopisu naleznete v tématu Informace o pravopisu.

  Možnosti

  Zobrazí dialogové okno Možnosti zprávy. Další informace o možnostech zprávy naleznete v tématu Nastavení možností zprávy.

  Seznam Formát zprávy

  Nastaví formát zprávy na formát HTML nebo Prostý text. Další informace týkající se nastavení formátování naleznete v tématu Formátování zpráv.

Kde získat další informace

 
Související témata nápovědy
Načítání...
Nebyly nalezeny žádné zdroje.