Panely nástrojů

 

Týká se produktů: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Poslední změna tématu: 2010-08-13

Každý typ složky v poštovní schránce (pošta, kalendář, kontakty a úkoly) má na panelu nástrojů svoji vlastní sadu možností, které jsou specifické pro danou funkci a účel. Následující tabulka obsahuje ukázky tlačítek dostupných pro složky pošty na panelu nástrojů. Další složky mají na panelu nástrojů podobnou sadu možností vztahující se k typu informací, které obsahují.

 

Tlačítko Popis

Nová

Vytvoří novou e-mailovou zprávu.

Odstranit

Odstraní vybranou e-mailovou zprávu nebo zprávy.

Přesun

Kliknutím lze přesunout vybranou položku do jiné složky.

Filtr

Kliknutím vyberte přednastavený filtr pro nalezení položek, které odpovídají filtru.

Zobrazit

Zobrazí nebo skryje podokno čtení.

kontrola zpráv

Zkontroluje přítomnost nových zpráv na serveru.

Odpovědět

Odešle odpověď odesílateli e-mailové zprávy.

Odpovědět všem

Odešle odpověď všem příjemcům e-mailové zprávy.

Předat dál

Předá e-mailovou zprávu dál příjemci nebo příjemcům.

Kromě použití panelu nástrojů je možné několik akcí provést také kliknutím pravým tlačítkem myši na položku a vybráním požadované akce z nabídky.

Co ještě potřebuji vědět?

Pokud používáte podokno čtení, tlačítka Odpovědět, Odpovědět všem ani Předat dál se na panelu nástrojů nezobrazují. Místo nich v horní části každé zprávy v podokně čtení uvidíte ikony pro odpovědět odpověď, odpověď všem a předat dál předání dál.

Kde získám další informace?

 
Související témata nápovědy
Načítání...
Nebyly nalezeny žádné zdroje.