Oblíbené položky

 

Týká se produktů: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Poslední změna tématu: 2009-08-16

Do složky Oblíbené položky v navigačním podokně můžete uložit zástupce nejčastěji používaných složek.

Přidání složky k oblíbeným položkám

Složku lze k oblíbeným položkám přidat dvěma způsoby:

  • Klikněte na složku, kterou chcete přidat k oblíbeným položkám, a potom ji přetáhněte do složky Oblíbené položky.

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete přidat k oblíbeným položkám, a potom vyberte příkaz Přidat k oblíbeným položkám.

Odebrání složky z oblíbených položek

  • Klikněte v seznamu oblíbených položek pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete odebrat, a potom klikněte na možnost Odebrat z oblíbených položek. Pokud kliknete na možnost Odstranit, zobrazí se dotaz, zda chcete složku odstranit nebo jen odebrat z oblíbených položek. Vyberte požadovanou možnost a klikněte na tlačítko OK nebo kliknutím na tlačítko Storno zavřete okno bez odstranění či odebrání složky z oblíbených položek.

  • Pokud vyberete možnost Odstranit, složka bude odstraněna z poštovní schránky.

Uspořádání složek v oblíbených položkách

  • Když přetahujete složku do oblíbených položek, zobrazí se řádek, který znázorňuje, kam bude složka umístěna. Po přidání složky do oblíbených položek tuto složku můžete přesouvat v seznamu oblíbených položek směrem nahoru a dolů tak, že na ni kliknete pravým tlačítkem myši a kliknete na možnost přesunout nahoruPřesunout nahoru v seznamu nebo přesunout dolůPřesunout dolů v seznamu.

  • V oblíbených položkách nelze vytvářet vnořené složky. Pokud v oblíbených položkách vytvoříte zástupce složky, která má podsložky, tyto podsložky se v oblíbených položkách nezobrazí.

Kde získat další informace?

 
Související témata nápovědy
Načítání...
Nebyly nalezeny žádné zdroje.