Začínáme s Outlook Web Appem

 

Týká se produktů: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Poslední změna tématu: 2013-01-11

Outlook Web App umožňuje používat webový prohlížeč pro přístup k poštovní schránce z libovolného počítače připojeného k Internetu. Prohlížeč můžete použít ke čtení a odesílání e-mailových zpráv, organizaci kontaktů, vytváření úkolů a správě kalendáře.

Obsah

Podporované prohlížeče

Práce se zprávami

Použití kalendáře

Kontakty a skupiny

Přizpůsobení

Usnadnění

Získání nápovědy

Odhlášení

Další způsoby připojení k poštovní schránce

Podporované prohlížeče

K poštovní schránce se dostanete pomocí jakéhokoli prohlížeče, který podporuje standardy HTML 3.2 a ECMA. Mezi ně patří Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Chrome a další webové prohlížeče na počítačích s UNIXem, Apple Macintosh nebo Microsoft Windows. Další informace najdete v tématu Prohlížeče s podporou aplikace Outlook Web App. Aplikace Outlook Web App Light je jednodušší verzí aplikace Outlook Web App, která podporuje skoro jakýkoli prohlížeč.

Práce se zprávami

Vedle čtení a odesílání si můžete svoje e-mailové zprávy taky přizpůsobit, třeba přidáním příloh, vyžádáním potvrzení o přečtení nebo doručení zprávy a přidáním kategorie do zprávy.

Zprávy můžete uspořádávat do složek podobně jako papírové dokumenty do systému šanonů. Přijaté zprávy můžete pomocí pravidel třídit do různých složek.

Ve výchozím nastavení používá Outlook Web App zobrazení konverzace ve všech e-mailových složkách, kdykoli je zapnuté podokno čtení. Zobrazení konverzace zobrazuje každou zprávu v konverzaci v samostatném zobrazení. Další informace najdete v tématu Informace o konverzacích.

Další informace o práci se zprávami najdete v tématu Pošta.

Použití kalendáře

Kalendář je podobný nástěnnému kalendáři, ale má hodně dalších funkcí. Když do kalendáře přidáte událost, můžete ji mnoha způsoby upravit – třeba přidat přílohy, zadat jakékoli množství podrobností, nastavit připomenutí nebo událost nastavit jako opakovanou, aby se automaticky pravidelně přidávala do kalendáře.

Kromě vytváření událostí můžete pomocí kalendáře taky sjednávat schůzky. Schůzka je velmi podobná události; jediný rozdíl je v tom, že v případě schůzky pošlete pozvánku jiným uživatelům. Každý, koho pozvete, dostane e-mail s podrobnostmi o schůzce. V závislosti na svojí e-mailové službě můžou mít uživatelé možnost použít přijatou zprávu k přidání schůzky do svého vlastního kalendáře.

Další informace o správě kalendáře najdete v tématu Kalendář.

Kontakty a skupiny

Složka Kontakty poštovní schránky je podobná kartotéce nebo adresáři, kde je jedna položka pro každou osobu nebo skupinu, o které chcete uložit informace. Kontakt je možné vytvořit a použít k uložení informací o osobě nebo společnosti, se kterou chcete komunikovat.

Skupiny umožňují vytvoření jediné položky, která obsahuje víc kontaktů. Když skupině odešlete zprávu, odešle se všem kontaktům ve skupině.

Další informace o kontaktech a skupinách najdete v tématu Kontakty.

Pokud máte poštovní schránku v cloudu, můžete importovat kontakty z dalších e-mailových účtů. Další informace najdete v tématu Import kontaktů.

Přizpůsobení

Poštovní schránku můžete používat, jakmile se přihlásíte. Před zahájením odesílání a přijímání e-mailových zpráv není třeba měnit žádná nastavení ani nic zapínat nebo vypínat. Některá nastavení ale můžete změnit podle svých požadavků.

Můžete využít různé možnosti, jako je třeba automatická kontrola pravopisu v e-mailové zprávě před odesláním, přidání podpisu k odesílaným zprávám a výběr výchozího písma pro zprávy.

Další informace o vlastním nastavení aplikace Outlook Web App najdete v tématu Odkazy na možnosti.

Usnadnění

Verze Light je optimalizovaná pro usnadnění přístupu pro nevidomé a slabozraké uživatele. Další informace najdete v tématu Aplikace Outlook Web App Light.

Získání nápovědy

Pokud chcete získat nápovědu k funkcím v okně, ve kterém pracujete, klikněte na panelu nástrojů na ikonu nápovědy nápověda.

Jestli znáte správce e-mailu, požádejte ho o informace o použití aplikace Outlook Web App prostřednictvím intranetu nebo Internetu.

Odhlášení

Po ukončení práce s poštovní schránkou nezapomeňte na panelu nástrojů kliknout na Odhlásit se a zavřít všechna okna prohlížeče. Když se odhlásíte, znemožníte tak, aby někdo další získal z počítače přístup k vaší poštovní schránce. Po skončení každé relace klikněte na Odhlásit se a zavřete všechna okna prohlížeče i v případě, že máte v úmyslu počítač použít k návštěvě dalších webových stránek.

Další způsoby připojení k poštovní schránce

 • Připojení k poštovní schránce pomocí oblíbeného e-mailového programu:   Kromě aplikaceOutlook Web App můžete přístup k poštovní schránce získat těmito způsoby:

  • Office Outlook 2007.

  • Mobilní telefony se softwarem Windows Mobile a podporou protokolu Exchange ActiveSync, mimo jiné systémy Windows Mobile 5.0 a Windows Mobile 6.0. Další informace najdete v tématu Nastavení e-mailového účtu na mobilním telefonu.

  • Mobilní telefony s e-mailovými programy podporujícími protokol POP3 nebo IMAP4, třeba telefon Apple iPhone.

  • E-mailové programy podporující protokol POP3 nebo IMAP4, jako jsou Outlook Express, Entourage pro systém MAC OS X, Mozilla Thunderbird a Windows Mail.

  Další informace najdete v tématu Nastavení e-mailu.

 • Konfigurace hlasové pošty:   Přidáním čísla svého mobilního telefonu k účtu můžete povolit hlasovou poštu. Pokud povolíte hlasovou poštu, můžete do složky Doručená pošta obdržet hlasovou poštu odeslanou do vašeho mobilního telefonu. Další informace najdete v tématu Hlasová pošta.

Co dalšího potřebuju vědět?

 • V závislosti na konfiguraci serveru, který je hostitelem vaší poštovní schránky, může Outlook Web App po určité době nečinnosti automaticky uzavřít svoje připojení k vaší poštovní schránce, aby byla poštovní schránka chráněná před neoprávněným přístupem.

 • Některé funkce popsané v souboru nápovědy nemusí být dostupné v závislosti na konfiguraci serveru, který je hostitelem poštovní schránky.

Kde najdu další informace?

 
Související témata nápovědy
Načítání...
Nebyly nalezeny žádné zdroje.