Práce se složkami

 

Týká se produktů: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Poslední změna tématu: 2011-11-23

Ve výchozím nastavení se přijaté zprávy ukládají do složky Doručená pošta. Zprávy však můžete uspořádat do hierarchického systému složek a ten dále upravovat podle potřeby.

Vytvoření nové poštovní složky

 1. V podokně Navigační podokno klikněte na tlačítkoe-mailPošta. Zobrazí se seznam všech složek ve složce Doručená pošta.

 2. Klepněte pravým tlačítkem na složku, ve které chcete vytvořit novou složku. Pokud chcete například vytvořit podsložku ve složce Doručená pošta, klepněte pravým tlačítkem na složku Doručená pošta. Pokud chcete novou složku vytvořit na stejné úrovni jako složka Doručená pošta, klepněte pravým tlačítkem na své jméno v horní části seznamu složek.

 3. Klepněte na příkaz Vytvořit novou složku.

 4. Zadejte název nové složky.

 5. Uložte změny stisknutím klávesy ENTER.

Vytvoření nové složky kalendáře

 1. V navigačním podokně klikněte na tlačítkoKalendářKalendář.

 2. Klikněte na tlačítko Vytvořit nový kalendář.

 3. Zadejte název nového kalendáře.

 4. Uložte změny stisknutím klávesy ENTER.

Vytvoření nové složky kontaktů

 1. V navigačním podokně klikněte na tlačítkokontaktKontakty.

 2. Klikněte na příkaz Vytvořit novou složku.

 3. Zadejte název nové složky kontaktů.

 4. Uložte změny stisknutím klávesy ENTER.

Vytvoření nové složky úkolů

 1. V navigačním podokně klikněte na tlačítkoúlohaÚkoly.

 2. Klikněte na příkaz Vytvořit novou složku.

 3. Zadejte název nové složky úkolů.

 4. Uložte změny stisknutím klávesy ENTER.

Odstranění složky

 1. V navigačním podokně klikněte na tlačítkoe-mailPošta. Zobrazí se seznam všech složek v poštovní schránce.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na složku, kterou chcete odstranit.

 3. V nabídce klikněte na příkaz OdstranitOdstranit.

Přejmenování složky

 1. V navigačním podokně klikněte na tlačítkoe-mailPošta. Zobrazí se seznam všech složek v poštovní schránce.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na složku, kterou chcete přejmenovat, a potom klikněte na příkaz Přejmenovat.

 3. Zadejte nový název složky a potom stiskněte klávesu ENTER.

Přesunutí nebo zkopírování složky

Složku lze přesunout nebo zkopírovat dvěma různými způsoby.

Přetažením

 1. V navigačním podokně klikněte na tlačítkoe-mailPošta. Zobrazí se seznam všech složek v poštovní schránce.

 2. Přesunutí složky provedete tak, že ji přetáhnete do požadovaného umístění.

 3. Chcete-li složku kopírovat, při přetahování složky do požadovaného umístění držte stisknutou klávesu CTRL. Při přetahování složky se vedle ukazatele zobrazí znak plus.

Pomocí nabídky zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem myši

 1. V navigačním podokně klikněte na tlačítkoe-mailPošta. Zobrazí se seznam všech složek v poštovní schránce.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete přesunout nebo zkopírovat, a poté klikněte v nabídce na příkazpřesunout složkuPřesunout složku nebokopírovat složkuKopírovat složku. Zobrazí se nové okno, ve kterém budou zobrazeny složky, do kterých můžete přesouvat nebo kopírovat. Vyberte složku, do které chcete přesouvat nebo kopírovat, a poté klikněte na tlačítko Přesunout nebo Kopírovat.

 3. Můžete také vytvořit novou složku, do které chcete přesouvat nebo kopírovat, a to kliknutím na tlačítko Vytvořit novou složku v okně Přesunout do složky nebo Kopírovat do složky.

Co ještě potřebuji vědět?

 • Vytvořené složky se mohou nacházet na stejné úrovni jako výchozí složky, například jako složka Doručená pošta nebo Odeslaná pošta. Můžete ale vytvářet také podsložky v rámci některé ze stávajících složek pošty. Podsložky například můžete vytvořit ve složce Doručená pošta. Složky vytvořené ve složkách Kalendář, Kontakty nebo Úlohy jsou vytvořeny jako podsložky těchto nadřazených složek. Vytvořené podsložky jsou stejného typu jako nadřazené složky. Pokud například vytvoříte podsložku ve složce Kalendář, nová složka bude také složka kalendáře.

 • Aby se nově vytvořená složka zobrazila v seznamu složek, může být nutné aktualizovat prohlížeč.

 • Pokud chcete vytvořit složku s osobními údaji jako podsložku určité poštovní složky, můžete složku vytvořit a potom ji přesunout do zvoleného umístění. Některé složky nelze přesunout do jiného umístění, například složku Doručená pošta.

 • Některé složky není možné přejmenovat, například složku Doručená pošta. Pokud danou složku nelze přejmenovat, příkaz Přejmenovat se v nabídce zobrazí šedě.

 • Když odstraníte složku, přesune se do složky Odstraněná pošta. Složka není trvale odstraněna, dokud složku Odstraněná pošta nevyprázdníte nebo složku ze složky Odstraněná pošta neodstraníte ručně.

Kde získat další informace?

 
Související témata nápovědy
Načítání...
Nebyly nalezeny žádné zdroje.