Omezení zpráv a příjemců

[Toto téma ještě nemá konečnou podobu.]  

Týká se produktů: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Poslední změna tématu: 2014-01-31

Po zaregistrování organizace můžou mít uživatelé dotazy, které přímo ovlivňují jejich práci s e-maily:

  • Uplatňují se pro odesílané e-mailové zprávy nějaká omezení velikosti?

  • Jaká se pro e-mailové zprávy uplatňují omezení příjemců?

Omezení zpráv, poštovních schránek, příjemců a e-mailových klientů spadají do jedné z následujících kategorií:

Důležité:   Mějte na paměti následující:

  • Omezení vztahující se na vaši doménu se můžou lišit v závislosti na tom, jak dlouho je doména do služby zapsaná. Když v datových centrech Microsoft dojde ke změně omezení, může uplatnění změny u všech stávajících zákazníky určitou dobu trvat.

  • Většinu těchto omezení nemůžete nijak měnit, měli byste však o nich společně se svými uživateli vědět.

  • Tato omezení platí jak pro interní, tak i pro externí příjemce.

Omezení zpráv

Tato omezení platí pro každou e-mailovou zprávu.

 

Omezení Hodnota

Omezení velikosti zprávy:   Maximální celková velikost e-mailové zprávy. Do celkové velikosti se počítá záhlaví a text společně s přílohami.

Poznámka:   E-mailový klient může omezit velikost jednotlivých příloh souborů na daleko menší hodnotu, než je omezení velikosti zprávy. Třeba v Outlook Web Appu je maximální velikost jednotlivého souboru přílohy 10 MB.

25 MB

Omezení souborů příloh:   Maximální počet souborů příloh, které jsou povolené v e-mailové zprávě. Přestože nemusí celková velikost všech souborů příloh překračovat omezení velikosti zprávy, existuje ještě i omezení počtu příloh, které jsou ve zprávě povolené.

125 příloh

Omezení délky předmětu:   Maximální počet znaků textu povolených v řádku předmětu e-mailové zprávy.

255 znaků

Omezení zprávy s více částmi (multipart):   Maximální počet hlavních částí zprávy povolený ve zprávě MIME s více částmi (multipart).

250 částí

Omezení počtu úrovní vložených zpráv:   Maximální počet e-mailových zpráv předaných dál povolený v e-mailové zprávě.

30 vložených zpráv

Začátek stránky

Omezení platná pro příjemce a odesílatele

Tato omezení platí pro zprávy, odesílatele a příjemce v rámci boje s nevyžádanou poštou (spamem) a hromadně rozesílanými červy či viry.

Poznámka:   Pro distribuční skupiny uložené ve sdíleném adresáři se skupina počítá jako jeden příjemce. Pro distribuční skupiny uložené ve složce Kontakty poštovní schránky se členové skupiny počítají jednotlivě.

 

Omezení Hodnota

Limit příjemců:   Maximální počet příjemců zprávy povolených v polích Komu, Kopie a Skrytá.

500 příjemců

Omezení počtu zpráv za období:   Maximální počet e-mailových zpráv, které jde odeslat z jednoho e-mailového klienta za minutu. Klient je identifikovaný uživatelským účtem.

30 zpráv za minutu

Omezení počtu příjemců za období:   Maximální počet příjemců, kterým můžou být doručené e-mailové zprávy odeslané z jedné cloudové poštovní schránky za 24 hodin. Po dosažení tohoto limitu nebudete moct odesílat zprávy z poštovní schránky, dokud počet příjemců, kterým byly odesláné zprávy v průběhu posledních 24 hodin, nepoklesne pod zadaný limit. Limit počtu příjemců se vztahuje na zprávy příjemcům ve vaší organizaci i mimo ni. Další informace najdete v tématu Hromadné e-maily a omezení počtu příjemců za den.

  • Microsoft Live@edu: 1 500 příjemců za den*

  • Office 365 pro profesionály a menší firmy: 10 000 příjemců za den

  • Office 365 pro podniky: 10 000 příjemců za den

Limit přesměrování:   Maximální počet příjemců, které je možné nakonfigurovat pro pravidlo doručené pošty nebo pravidlo přenosu s akcí přesměrování. Pokud je pravidlo nakonfigurované pro přesměrování zprávy většímu počtu příjemců, než je toto číslo, pravidlo se nepoužije a na žádného z příjemců uvedených v pravidlu nebude přesměrovaná žádná zpráva splňující podmínku pravidla.

10 příjemců

notePoznámka:
* Když organizace využívající službu Microsoft Live@edu upgraduje na Office 365 pro vzdělávací organizace, zvýší se limit na 10 000 příjemců za den.

Začátek stránky

Omezení pro uchovávání pošty

Tato omezení určují, jak dlouho budou položky v konkrétních složkách ve složce Doručená pošta přístupné.

Tyto hodnoty můžete změnit úpravou odpovídajících značek zásad uchovávání informací. Další informace najdete v tématu Nastavení a správa zásad uchovávání informací služby Exchange Online.

 

Omezení Hodnota

Doba uchovávání položek složky Odstraněná pošta:   Maximální počet dní označující dobu, během které mohou položky zůstat ve složce Odstraněná pošta, než jsou z ní automaticky odebrané.

30 dní

Doba uchovávání položek odebraných ze složky Odstraněná pošta:   Maximální počet dnů, po které se budou uchovávat položky odebrané ze složky Odstraněná pošta, než budou odebráné trvale.

14 dní

Doba uchovávání položek složky Nevyžádaná pošta:   Maximální počet dní označující dobu, během které mohou položky zůstat ve složce Nevyžádaná pošta, než jsou z ní automaticky odebráné.

30 dní

Začátek stránky

Omezení pro distribuční skupiny

Tato omezení platí pro distribuční skupiny.

 

Omezení Hodnota

Maximální počet členů distribuční skupiny:   Celkový počet příjemců se určuje po rozbalení distribuční skupiny.

100 000 členů

Omezit odesílání zpráv velkým distribučním skupinám:   Distribuční skupiny, které obsahují počet členů určený tímto omezením, musí mít nakonfigurované možnosti schvalování zpráv a správy doručování. Správa doručování určuje seznam odesílatelů, kteří mají povoleno odesílat zprávy distribuční skupině. Funkce schválení zpráv určuje moderátory, kteří musí schválit všechny zprávy odeslané distribuční skupině. Další informace najdete v tématu Změna vlastností distribuční skupiny.

5 000 nebo víc členů

Maximální velikost zprávy pro velké distribuční skupiny:   Pokud je zpráva odeslána 5 000 nebo víc příjemcům, nesmí velikost zprávy překročit toto omezení. Pokud je u zprávy toto omezení překročené, zpráva nebude doručená a odesílatel obdrží oznámení o nedoručení (NDR). Celkový počet příjemců se určuje po rozbalení distribuční skupiny.

2 MB

Začátek stránky

Omezení pro pravidla přenosu

Těmito omezeními se řídí celopodniková pravidla (takzvaná pravidla přenosu).

 

Omezení Hodnota

Maximální počet pravidel přenosu:   Maximální počet pravidel, která můžou v organizaci být.

100 pravidel

Maximální velikost jednoho pravidla přenosu:   Maximální počet znaků, které jde použít v jednom pravidle přenosu. Znaky se používají v podmínkách, výjimkách a akcích.

4 000 znaků

Omezení znaků pro všechny regulární výrazy používané ve všech pravidlech přenosu:   Celkový počet znaků používaný všemi regulárními výrazy ve všech podmínkách a výjimkách přenosových pravidel v organizaci. Můžete mít jen několik málo pravidel využívajících dlouhé a složité regulární výrazy nebo naopak hodně pravidel využívajících jednoduché regulární výrazy.

20 000 znaků

Maximální počet příjemců přidaných do zprávy všemi pravidly přenosu:   Pokud se pro zprávu používají různá pravidla přenosu, jde ke zprávě přidat jenom určitý počet příjemců. Jakmile se dosáhne tento limit, zbývající příjemci se do zprávy nepřidají. Do zprávy nejde pomocí pravidla přenosu přidat ani distribuční skupiny.

100 příjemců

Počet přesměrování zprávy:   Počet přesměrování, přeposlání nebo automatických odpovědí na základě pravidla doručené pošty. Třeba uživatel A používá pravidlo doručené pošty, které na základě odesílatele přesměrovává zprávy na uživatele B. Uživatel B používá pravidlo doručené pošty, které na základě klíčových slov v řádku předmětu přesměrovává zprávy na uživatele C. Pokud zpráva splňuje obě tyto podmínky, odešle se jenom uživateli B, ale na uživatele C přesměrovaná není, protože je povolené pouze jedno přesměrování. V tomto případě se zpráva neodešle, aniž by bylo uživateli B zasláné oznámení o nedoručení (NDR) s informací, že zpráva nebyla doručená uživateli C. Podobně, pokud uživatel B nakonfiguroval automatickou odpověď (známou také jako zpráva funkce Mimo kancelář), nebude pro zprávu přesměrovanou na uživatele B generovaná automatická odpověď.

Tento limit brání vzniku e-mailových smyček, které můžou vést k naplnění maximální kapacity poštovní schránky uživatele.

1 přesměrování

Začátek stránky

Omezení pro moderování

Těmito omezeními se řídí nastavení moderování používané pro schvalování zpráv platné pro distribuční skupiny a pravidla přenosu.

 

Omezení Hodnota

Maximální velikost arbitrážní poštovní schránky:   Pokud se u arbitrážní poštovní schránky překročé toto omezení, vrací se zprávy vyžadující moderování odesílateli v podobě oznámení o nedoručení.

10 GB

Maximální počet moderátorů:   Maximální počet moderátorů, které můžete přiřadit jedné moderované distribuční skupině nebo které jde přidat do zprávy pomocí jednoho pravidla přenosu. Jako moderátora nejde nastavit distribuční skupinu.

10 moderátorů

Vypršení platnosti zpráv čekajících na moderování:   Ve výchozím nastavení platnost zprávy čekající na moderování vyprší po dvou dnech. Nicméně moderované zprávy, jejichž platnost vypršela, se zpracovávají každých sedm dní. To znamená, že platnost moderované zprávy může vypršet po dvou až devíti dnech.

2 dny

Maximální počet oznámení pro moderované zprávy s vypršenou platností:   Toto omezení nastavuje maximální počet oznámení pro moderované zprávy s vypršenou platností za dobu jedné hodiny. Toto omezení platí pro každou databázi poštovních schránek v datovém centru.

V obdobích s intenzivním využíváním může dojít k tomu, že se některým odesílatelům oznámení o vypršení platnosti moderovaných zpráv nedoručí. Tato oznámení je ale přesto možné zjistit pomocí oznámení o doručení.

300 oznámení o vypršení platnosti za hodinu

Začátek stránky

 
Související témata nápovědy
Načítání...
Nebyly nalezeny žádné zdroje.