Implementació híbrida i migració de l'Exchange amb Office 365

 

S'aplica a: Office 365 for enterprises

Última modificació del tema: 2012-05-02

Si actualment administreu un sistema de correu electrònic local i esteu distribuint el Microsoft Office 365 per a empreses, haureu de planificar la distribució acuradament. En primer lloc, tingueu en compte els objectius a llarg termini:

 • Si el vostre objectiu a llarg termini és mantenir les bústies de correu a l'organització local i al núvol, heu de distribuir l'Exchange a l'organització local mitjançant el mètode conegut com a distribució híbrida.

  Una distribució híbrida requereix el Microsoft Exchange Server 2010. Tanmateix, una organització completa de l'Exchange 2010 no necessita habilitar una distribució híbrida. Podeu instal·lar un servidor híbrid mínim de l'Exchange 2010 en una organització existent de l'Exchange 2003 o de l'Exchange 2007.

 • Si el vostre objectiu a llarg termini és desplaçar totes les bústies de correu al núvol, heu d'avaluar la infraestructura de correu electrònic local actual i seleccionar l'eina i el mètode de migració més adient per a la vostra organització. Hi ha diversos mètodes per migrar totes les bústies de correu a l'Office 365 per a empreses. Cada mètode té avantatges i inconvenients per als administradors i els usuaris, així com requeriments i dependències específics.

En aquest tema s'expliquen totes les opcions i s'ofereix ajuda per planificar la distribució. També s'hi explica la terminologia corresponent i es descriuen les opcions de distribució i les eines que s'inclouen a l'Exchange Online i l'Office 365 per a empreses segons s'indica a continuació:

Terminologia: L'anell descodificador secret

A mesura que exploreu el programari i la documentació de suport, veureu que fem servir termes com "coexistència enriquida" i "coexistència simple", i com "distribucions en diverses ubicacions" i "distribucions híbrides". Aquests termes representen l'evolució del programari per gestionar l'escenari bàsic "en diverses ubicacions".

Estem treballant per acabar de definir la terminologia. Mentrestant, esperem que aquesta taula us ajudi a entendre els termes que es fan servir al programari i a la documentació.

 

Terme

Descripció

Distribució híbrida

La distribució amb totes les característiques d'una solució de missatgeria local de l'Exchange amb l'Office 365 per a empreses i l'Exchange Online. Aquestes característiques inclouen:

 • Encaminament del correu entre organitzacions locals i organitzacions basades en núvol

 • Encaminament del correu amb un espai de nom de domini compartit Per exemple, tant les organitzacions locals com les organitzacions basades en núvol utilitzen el domini SMTP @contoso.com.

 • Una llista d'adreces global unificada, anomenada també “llibreta d'adreces compartida”

 • Ús compartit de calendaris i informació de disponibilitat entre organitzacions locals i basades en núvol

 • Control centralitzat del flux de correu L'organització local pot controlar el flux de correu tant de l'organització local com de l'organització basada en núvol.

 • Una única adreça URL de l'Outlook Web App tant per a les organitzacions locals com per a les organitzacions basades en núvol

 • La capacitat de desplaçar les bústies de correu locals existents a l'organització basada en núvol

 • Administració centralitzada de les bústies de correu amb la Consola d'administració de l'Exchange (EMC) local

 • Seguiment de missatges, suggeriments per al correu i cerca en diverses bústies de correu entre organitzacions locals i basades en núvol

Híbrida

Forma curta de "distribució híbrida"

En diverses ubicacions

Un terme genèric que fa referència a qualsevol distribució de missatgeria en què l'encaminament del correu abraça una distribució local i una organització basada en núvol.

Coexistència enriquida

Vegeu "distribució híbrida". El terme "coexistència enriquida" s'ha substituït per "distribució híbrida".

Coexistència simple

Terme obsolet que fa referència a distribucions en diverses ubicacions on l'Exchange 2010 no està distribuït a l'entorn local. Hem observat que aquest terme és massa general en el nostre desenvolupament, de manera que hem decidit no utilitzar-lo més. Veureu que es fa referència a la "coexistència simple" en part de la documentació i a la interfície d'usuari.

Migració de l'Exchange

La funcionalitat de l'Exchange Online que podeu fer servir per desplaçar bústies de correu o, en el cas de la migració del correu electrònic IMAP, el contingut de les bústies dels usuaris des de l'organització de l'Exchange local al núvol. Trobareu les eines de migració de l'Exchange Online a la pestanya Migració del correu electrònic del Tauler de control de l'Exchange. Hi ha tres tipus de migració de l'Exchange:

 • Migració de trasllat des de l'Exchange, abans anomenada migració simple des de l'Exchange.

 • Migració en etapes des de l'Exchange, que permet mantenir l'encaminament del correu en una distribució local i en una organització basada en núvol a curt o llarg termini

 • Migració del correu electrònic IMAP, utilitzada per migrar el contingut de les bústies de correu dels usuaris des d'un sistema de missatgeria IMAP fins a les bústies de correu basades en núvol

Inici de sessió únic

Procés d'autenticació que permet als usuaris fer servir les seves credencials corporatives existents de l'Active Directory (nom d'usuari i contrasenya) per accedir als serveis de l'Office 365 per a empreses. També anomenat federació d'identitat, l'inici de sessió únic del Microsoft Office 365 utilitza l'Active Directory Federation Services 2.0 (AD FS).

Federació d'identitat

Aquest terme, que també s'utilitza per descriure l'inici de sessió únic, es fa servir a la documentació del Microsoft Office 365, però s'eliminarà gradualment a favor del terme "inici de sessió únic". Consulteu la publicació wiki sobre la federació a l'Office 365 i a l'Exchange (en anglès) per obtenir una explicació de la terminologia de federació utilitzada a l'Office 365.

Servidor híbrid

Ordinador en què s'executa una versió híbrida de l'Exchange Server 2010 instal·lada en una organització de l'Exchange 2007 o de l'Exchange 2003 amb l'objectiu d'habilitar una distribució híbrida. Abans s'anomenava "servidor de coexistència" en part de la documentació.

Torna al començament

Opcions principals de distribució de correu electrònic a llarg termini

Les eines de planificació i distribució de l'Office 365 per a empreses estan dissenyades per admetre qualsevol de les següents opcions de distribució de correu electrònic a llarg termini:

 • Distribució híbrida   Les bústies de correu de l'organització poden residir localment en una organització de l'Exchange i al núvol. En un escenari de distribució híbrida, la funcionalitat de missatgeria és la mateixa en la distribució local i la distribució en núvol. Per obtenir la llista completa de les característiques admeses, consulteu "Distribució híbrida" a la taula anterior.

  Aquest escenari de distribució híbrida també pot incloure l'inici de sessió únic, que permet als usuaris fer servir les seves credencials locals existents de l'Active Directory per accedir a tots els recursos locals i del núvol.

 • Totes les bústies de correu al núvol   Si el vostre objectiu a llarg termini no requereix que la funcionalitat de missatgeria abraci diverses ubicacions, considereu l'opció de desplaçar totes les bústies de correu al núvol. Pot ser que la migració trigui una setmana o potser mesos a completar-se, però és la millor opció quan l'objectiu a llarg termini és migrar totes les bústies de correu al núvol.

Tal com s'explica a la secció següent, moltes de les eines de migració i de les eines per a diverses ubicacions desenvolupades per admetre aquestes dues opcions de bústia de correu a llarg termini es poden utilitzar en altres escenaris que impliquin diverses ubicacions. Tanmateix, les eines de planificació i distribució integrades a l'Office 365 per a empreses i l'Exchange Online estan dissenyades per admetre el desplaçament de totes les bústies de correu al núvol i per assistir una distribució híbrida.

Torna al començament

Opcions de distribució addicionals

Mitjançant les eines que es descriuen en aquest document, podeu utilitzar conjuntament altres solucions que siguin adients per a la vostra organització, a curt termini, només durant la migració o a llarg termini. Fem un cop d'ull a aquestes opcions.

Administrar els usuaris locals amb eines de l'Office 365

Una forma alternativa de migració és desplaçar totes les bústies de correu al núvol, però continuar administrant els usuaris i els recursos des de l'Active Directory existent. Un cop hàgiu configurat l'inici de sessió únic i instal·lat l'eina de sincronització de directoris del Microsoft Online Services, els usuaris poden utilitzar les seves credencials corporatives de l'Active Directory (nom d'usuari i contrasenya) per accedir a les bústies de correu noves al núvol i als recursos existents localment. Si l'organització utilitza l'Exchange 2003 o una versió posterior i teniu menys de 1.000 bústies de correu, podeu executar una migració de trasllat des de l'Exchange per desplaçar les bústies de correu i després configurar l'inici de sessió únic. Per obtenir més informació, consulteu la pàgina sobre la migració de trasllat des de l'Exchange i l'inici de sessió únic (en anglès).

Si utilitzeu l'Exchange 2003 o l'Exchange 2007 de forma local, també podeu utilitzar la migració de l'Exchange per etapes per habilitar aquest escenari. Per obtenir més informació, vegeu la secció Planificació de la identitat dels usuaris en una migració en etapes de l'Exchange.

Aprovisionar els usuaris de l'Active Directory local al núvol

Si no necessiteu l'inici de sessió únic, el fet de distribuir la sincronització de l'Active Directory només a l'organització local permet aprovisionar els usuaris de l'Active Directory local al núvol. Aquesta solució pot funcionar a organitzacions que mantinguin l'encaminament del correu entre una organització basada en núvol i un sistema de missatgeria local que no sigui de l'Exchange, o bé a organitzacions que simplement s'estimin més tenir com a origen per a tots els usuaris l'Active Directory local. Les organitzacions que tinguin molts usuaris haurien de pensar en la possibilitat d'una solució personalitzada per sincronitzar les contrasenyes des de l'organització local al núvol per a aquest escenari.

Explorar solucions de tercers

Si no esteu executant l'Exchange 2003 o una versió posterior, o bé si esteu executant un sistema de missatgeria basat en web o algun altre sistema local, pot ser que us calgui col·laborar amb un associat per delinear una solució que satisfaci les vostres necessitats amb les eines de què es parla en aquest document. Per exemple, la migració del correu electrònic IMAP pot ser suficient com a mètode per desplaçar dades de les bústies de correu dels usuaris, mentre que una solució de tercers pot ser la resposta per migrar solucions de flux de treball basades en missatgeria a l'Exchange Online.

Torna al començament

Les variables: aspectes que s'han de tenir en compte en preparar la distribució

Un cop hàgiu decidit quina serà la vostra opció de distribució del correu electrònic a llarg termini, heu d'obtenir informació sobre les eines que podeu utilitzar per desplaçar totes les bústies de correu al núvol i per fer que la fase de migració sigui una bona experiència per als usuaris i l'equip de TI. Tingueu en compte l'encaminament, el flux de correu i l'administració d'identitats quan planifiqueu una migració o una distribució híbrida.

 • Administració d'identitats

 • Eina de sincronització de directoris del Microsoft Online Services

 • Encaminament del correu

 • Mètodes i eines de migració

Administració d'identitats

Com voleu administrar les identitats dels usuaris al núvol? Teniu dues opcions:

 • Identitat no federada

 • Inici de sessió únic (també conegut com a federació d'identitat)

Identitat no federada

Amb la identitat no federada, tots els usuaris amb bústies de correu al núvol utilitzen credencials generades per l'Office 365 per accedir als recursos de l'Office 365. Podeu crear comptes d'usuari i contrasenyes nous per a usuaris de l'Office 365 al portal de l'Office 365. Com a alternativa, podeu fer servir la sincronització de directoris per aprovisionar automàticament els usuaris de l'Active Directory local. En qualsevol dels casos, l'Office 365 genera i administra les credencials.

Si feu servir un sistema d'administració d'identitats local, els usuaris tindran un conjunt de credencials per als recursos de l'Office 365 i un altre conjunt de credencials per als recursos locals.

L'avantatge d'una solució d'administració d'identitats no federades és que hi ha menys sobrecàrrega en la distribució i la configuració de la solució d'identitat. Per a les organitzacions petites o per a organitzacions que volen desplaçar tots els recursos d'usuari al núvol pròximament, l'administració d'identitats no federades és la solució perfecte.

L'inconvenient d'aquest tipus de solució per a les organitzacions que encara conserven recursos d'usuari localment és que l'experiència d'usuari queda fracturada i, per tant, els usuaris necessiten més formació sobre l'administració de credencials. L'assistència pot ser costosa, ja que els usuaris han d'administrar dos conjunts de credencials per accedir a molts recursos diferents en dues distribucions.

Per a organitzacions mitjanes o grans, l'administració a llarg termini i el cost del centre de suport probablement faran que una solució d'identitat no federada sigui més cara que l'inici de sessió únic.

Inici de sessió únic

En distribuir l'inici de sessió únic, tots els usuaris amb bústies de correu al núvol fan servir les seves credencials existents de l'Active Directory local per accedir als recursos locals i del núvol.

En poques paraules, això s'habilita amb la instal·lació d'un o diversos servidors de l'AD FS a l'organització local. El servidor de l'AD federa el servei de l'Office 365 al núvol per proporcionar a les identitats locals accés delegat a recursos específics de l'Office 365 i de l'Exchange Online a l'espai de nom de domini basat en núvol.

L'avantatge de l'inici de sessió únic és que els usuaris no han d'aprendre cap esquema d'administració de credencials nou. A més dels avantatges per a l'usuari, n'hi ha d'altres per als administradors:

 • Control de normes: l'administrador pot controlar les normes de comptes mitjançant l'Active Directory, de manera que té la capacitat d'administrar normes de contrasenyes, restriccions d'estacions de treball i controls de bloqueig, entre d'altres, sense haver de portar a terme tasques addicionals al núvol.

 • Control de l'accés: l'administrador pot restringir l'accés a l'Office 365, de manera que l'accés als serveis es pot fer a través de l'entorn corporatiu, dels servidors en línia o de tots dos.

 • Reducció de les trucades a l'equip de suport tècnic: l'oblit de les contrasenyes sol ser un motiu habitual de trucades a l'equip de suport tècnic. Si els usuaris han de recordar menys contrasenyes, és menys probable que les oblidin.

 • Seguretat: les identitats d'usuari i la informació estan protegides perquè tots els servidors i serveis utilitzats en l'inici de sessió únic es controlen localment.

 • Compatibilitat amb l'autenticació estricta: amb l'Office 365, podeu fer servir l'autenticació estricta, també anomenada autenticació amb dos components. Tanmateix, si utilitzeu l'autenticació estricta, heu de fer servir l'inici de sessió únic.

Un cop hàgiu distribuït l'AD FS i la sincronització de directoris, podeu administrar tots els usuaris i recursos des de l'Active Directory local existent.

L'inconvenient de l'inici de sessió únic és que heu d'instal·lar servidors nous, que requereixen un certificat emès per una entitat emissora de certificats (CA) i afegeixen una certa complexitat i un cert cost a l'administració d'usuaris.

Nota   L'inici de sessió únic es recomana en un escenari de distribució híbrida, tot i que no és necessari.

L'inici de sessió únic també pot ser una bona solució per a les organitzacions grans que tinguin previst migrar totes les bústies de correu a l'Office 365 al llarg de diversos mesos.

Amb el temps, l'inici de sessió únic és una bona solució per dinamitzar l'administració d'identitats d'usuari per a la majoria de les organitzacions que volen mantenir un conjunt local de recursos de l'Active Directory juntament amb l'Office 365.

Important

 • L'inici de sessió únic amb l'AD FS requereix l'Active Directory localment.

 • L'inici de sessió únic requereix la instal·lació i l'execució de l'eina de sincronització de directoris del Microsoft Online Services.

 • Si teniu previst migrar totes les bústies de correu al núvol i configurar l'inici de sessió únic, per poder distribuir l'AD FS o la sincronització de directoris, abans heu d'executar una migració de trasllat des de l'Exchange al Tauler de control de l'Exchange. Tanmateix, podeu executar una migració en etapes des de l'Exchange després d'haver distribuït l'AD FS i la sincronització de directoris.

Per obtenir més informació, vegeu el següent:

Torna al començament

L'eina de sincronització de directoris del Microsoft Online Services

L'eina de sincronització de directoris del Microsoft Online Services s'utilitza principalment per sincronitzar la llista global d'adreces de l'Exchange, també anomenada llibreta d'adreces compartida, admetre escenaris d'encaminament complexos i aprovisionar els usuaris en una distribució local. La sincronització de directoris és un requisit de l'escenari de distribució híbrida i pot millorar l'experiència de l'usuari en alguns escenaris de migració, especialment si teniu previst habilitar l'inici de sessió únic.

Tanmateix, des de la perspectiva de l'administració d'usuaris, la sincronització de directoris està pensada per a l'ús a llarg termini. Tot i que podeu desactivar (i reactivar) la sincronització de directoris, heu de considerar la distribució de la sincronització de directoris com un compromís a llarg termini. Per obtenir més informació de planificació sobre la desactivació i la reactivació de la sincronització de directoris, consulteu la publicació wiki sobre la sincronització de directoris i l'origen d'autoritat (en anglès)

Per defecte, l'eina de sincronització de directoris sincronitza unidireccionalment des del directori local al directori del núvol; per fer-ho, escriu la informació de les bústies de correu i els usuaris al directori del núvol de l'organització de l'Office 365.

Per habilitar algunes característiques de la distribució híbrida, heu de concedir accés d'escriptura a l'eina, de manera que pugui tornar a sincronitzar les dades d'usuari relacionades amb la missatgeria a l'Active Directory local. La sincronització amb l'Active Directory local amb accés d'escriptura habilita les característiques següents:

 • Arxivament de les bústies de correu locals al núvol

 • Desplaçament de les bústies de correu del núvol a l'organització local de l'Exchange

 • Sincronització de les llistes d'emissors segurs i d'emissors blocats administrades per l'usuari del núvol

 • Sincronització de les notificacions de correu de veu del núvol

Important   La sincronització de directoris és necessària en els casos següents: la distribució híbrida, l'inici de sessió únic i la migració en etapes de l'Exchange.

Per obtenir més informació, vegeu Sincronització de l'Active Directory: guia (en anglès).

Torna al començament

Encaminament del correu

En general, l'encaminament del correu en una distribució híbrida és molt senzill. Les eines (principalment l'eina de sincronització de directoris) estan optimitzades per fer que el registre MX apunti al sistema local de l'Exchange com a domini autoritzat. El correu electrònic per a destinataris basats en núvol es tramet des de l'organització de l'Exchange local al núvol. A Auxiliar de distribució de l'Exchange Server (en anglès), s'explica com configurar aquest esquema d'encaminament per a les distribucions híbrides.

També podeu configurar l'encaminament per a distribucions híbrides de manera que el registre MX apunti al núvol com a domini autoritzat. Per obtenir més informació, consulteu L'encaminament híbrid i com fer que el registre MX apunti al núvol (en anglès).

Les configuracions d'encaminament de correu més complexes normalment entren en joc només si es té previst fer una distribució a llarg termini, en què els sistemes de missatgeria abracen distribució local i distribució al núvol. En bona part dels casos, si teniu previst migrar totes les bústies de correu al núvol, no cal pensar en escenaris d'encaminament de correu complexos. L'excepció poden ser les migracions llargues en etapes, on l'encaminament de correu avançat pot ser necessari per mantenir la qualitat del servei de correu electrònic durant la migració.

Important   Tant a la migració de trasllat des de l'Exchange com a la migració de l'Exchange per etapes, la sincronització del correu electrònic a curt termini s'administra durant la fase de migració. La migració de trasllat des de l'Exchange sincronitza el correu electrònic mitjançant subscripcions fins que es completa la migració. La migració en etapes des de l'Exchange encamina el correu electrònic indicant l'adreça de destinació del núvol a les bústies de correu locals.

Torna al començament

Mètodes i eines de migració

Les eines i els mètodes de migració disponibles són les següents:

 • Sol·licituds de desplaçament amb el servei de replicació de bústies de correu (MRS)

 • Migració de trasllat des de l'Exchange

 • Migració en etapes des de l'Exchange

 • Migració del correu electrònic IMAP

 • PST Capture

 • Solucions de tercers

A Auxiliar de distribució de l'Exchange Server (en anglès) s'explica com distribuir la majoria d'aquestes solucions.

Sol·licituds de desplaçament amb el servei de replicació de bústies de correu (MRS)

El servei de replicació de bústies de correu (MRS) del Microsoft Exchange, que resideix a tots els servidors d'accés del client de l'Exchange 2010, és el servei responsable del desplaçament de les bústies, la importació i exportació dels fitxers .pst i la restauració de les bústies de correu inhabilitades i suprimides temporalment.

Les sol·licituds de desplaçament requereixen una distribució híbrida. Permeten desplaçar les bústies de correu en ambdues direccions entre l'organització de l'Exchange local i el núvol. Aquesta acció es porta a terme en la Consola d'administració de l'Exchange.

Si teniu previst migrar i implementar una distribució híbrida a llarg termini local amb l'Exchange, les sol·licituds de desplaçament són el mètode recomanat per migrar les bústies de correu.

A més, en el cas de les organitzacions grans que executen l'Exchange 2003 o l'Exchange 2007 localment i que tenen previst desplaçar totes les bústies de correu al núvol al llarg d'un període de diversos mesos, pot ser útil fer servir les sol·licituds de desplaçament com a eina per a una migració de l'Exchange per etapes, que és essencialment una distribució híbrida.

Important   Les sol·licituds de desplaçament requereixen una instal·lació mínima d'un servidor híbrid de l'Exchange 2010 a l'organització de l'Exchange local. Per distribuir una solució híbrida, cal executar l'Exchange 2003 o una versió posterior. L'auxiliar d'implementació de l'Exchange Server us pot ajudar a generar un pla de distribució híbrida.

Per obtenir més informació, vegeu les seccions següents:

Migració de trasllat des de l'Exchange

La migració de trasllat des de l'Exchange és la solució ideal per a les organitzacions que tenen menys de 1.000 bústies de correu i que volen desplaçar totes les bústies de correu al núvol en una sola operació. Utilitzeu la migració del correu electrònic del Tauler de control de l'Exchange accedir a l'eina.

Important

 • La migració de trasllat des de l'Exchange només és compatible amb l'Exchange 2003 o amb les versions posteriors. Si esteu executant versions anteriors de l'Exchange, heu d'utilitzar la migració del correu electrònic IMAP o una solució de tercers.

 • Si esteu executant l'Exchange i teniu més de 1.000 bústies de correu, considereu l'opció de fer servir la migració en etapes des de l'Exchange.

 • Si teniu previst distribuir l'inici de sessió únic, executeu primer la migració de trasllat des de l'Exchange i, a continuació, configureu l'inici de sessió únic (i la sincronització de directoris un cop completada la migració). Si executeu la sincronització de directoris abans d'executar la migració de trasllat des de l'Exchange, es produirà un error en la migració.

Per obtenir més informació, vegeu els temes següents de l'Exchange Online:

Torna al començament

Migració en etapes des de l'Exchange

La migració en etapes des de l'Exchange és la solució ideal per a les organitzacions més grans o per a organitzacions que vulguin migrar les bústies de correu al núvol al llarg del temps. En aquest escenari, podeu migrar algunes bústies al núvol i alhora mantenir la resta de bústies a l'organització de correu local. Utilitzeu la migració del correu electrònic del Tauler de control de l'Exchange accedir a l'eina.

Important

 • La migració en etapes des de l'Exchange està dissenyada per a organitzacions que en última instància tenen previst desplaçar totes les bústies de correu de l'Exchange local al núvol. No és, però, una pràctica recomanada per migrar un conjunt de bústies dins del marc d'un escenari de coexistència.

 • La migració en etapes des de l'Exchange només s'admet a l'Exchange 2003 o a l'Exchange 2007. Si executeu versions anteriors de l'Exchange, heu d'utilitzar la migració del correu electrònic IMAP o una solució de tercers. Si esteu executant l'Exchange 2010, heu d'implementar una distribució híbrida i utilitzar les sol·licituds de desplaçament per fer la migració.

 • La migració en etapes des de l'Exchange requereix que se sincronitzin els directoris.

 • Si teniu previst distribuir l'inici de sessió únic dins del marc d'un pla de distribució a llarg termini, configureu l'inici de sessió únic i la sincronització de directoris abans d'executar la migració en etapes des de l'Exchange.

Per obtenir més informació, vegeu el següent:

Migració del correu electrònic IMAP

La migració del correu electrònic IMAP està dissenyada com una eina de reserva per a la migració del contingut del correu electrònic. La migració del correu electrònic és una opció si esteu executant l'Exchange 2000 Server o l'Exchange Server 5.5 Service Pack 4, o bé qualsevol altre servidor IMAP compatible com ara Gmail. Utilitzeu la migració del correu electrònic del Tauler de control de l'Exchange i un fitxer CSV.

Per obtenir més informació, vegeu els temes següents de l'Exchange Online:

PST Capture

El Microsoft Exchange PST Capture proporciona una altra manera de migrar els elements de les bústies de correu a les bústies de correu al núvol. Amb el PST Capture es poden cercar i recopilar els fitxers PST dels ordinadors de l'organització, i després importar-los a les bústies de correu al núvol. Així mateix, el PST Capture és vàlid per importar els fitxers PST a les bústies de correu principals o d'arxivament locals. Per obtenir més informació, consulteu Microsoft Exchange PST Capture (en anglès).

Solucions de tercers

A continuació, s'indiquen alguns associats i algunes eines de migració de tercers que us poden ajudar amb les migracions de l'Exchange de plataformes que no són de Microsoft:

 • Binary Tree   Proveïdor de programari de coexistència i migració de missatgeria en diverses plataformes; ofereix productes per a l'anàlisi, la coexistència i la migració en entorns de col·laboració i de missatgeria corporatius locals i en línia basats en l'IBM Lotus Notes i el Domino, i en el Microsoft Exchange i el Microsoft SharePoint.

 • BitTitan  Proveïdor de solucions d'autoservei de coexistència i migració de correu electrònic per a l'Exchange 2007 i l'Exchange Online.

 • Cemaphore   Proveïdor de solucions de migració del Microsoft Exchange local al Microsoft Online.

 • Quest   Proveïdor de solucions de migració per a l'Exchange Online i el SharePoint Online, incloent-hi migracions del Lotus Notes i el Novell GroupWise a l'Exchange Online.

 • Metalogix   Proveïdor de solucions de migració a l'Exchange Online i al SharePoint Online.

Torna al començament

 
Temes de l'ajuda relacionats
S'està carregant...
No s'han trobat recursos.