Més informació sobre les converses

 

S'aplica a: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Última modificació del tema: 2009-09-14

Per defecte, l'Outlook Web App utilitza la visualització de conversa en totes les carpetes de correu electrònic sempre que la subfinestra de lectura està activada. La visualització de conversa mostra cada missatge d'una conversa en una visualització única.

Com s'utilitza la visualització de conversa?

La visualització de conversa mostra tots els missatges en una conversa, independentment de la carpeta on s'han desat. Per exemple, si heu contestat a un missatge de la Safata d'entrada, veureu el missatge original i la resposta a la visualització de conversa.

A la visualització de llista, utilitzeu la fletxa situada al costat d'una conversa per ampliar o reduir la conversa. La visualització de llista mostrarà:

 • El tema de la part superior de la conversa.

 • La persona que ha enviat cada missatge.

 • L'hora a la qual s'ha rebut cada missatge, si s'ha desat a la carpeta actual.

 • La carpeta on és el missatge, si no és a la carpeta actual.

 • La relació del missatge amb la resta de missatges de la conversa, indicada amb una línia vertical i punts.

Podeu fer clic a qualsevol missatge de la visualització de conversa per veure'l a la subfinestra de lectura.

A la subfinestra de lectura, podeu utilitzar la fletxa situada al costat d'un missatge per ampliar o reduir el missatge. La subfinestra de lectura mostrarà:

 • El tema de la part superior de la subfinestra de lectura.

 • El remitent de cada missatge.

 • L'hora de recepció de cada missatge.

Quan expandiu un missatge a la subfinestra de lectura, també veureu:

 • Quin missatge respon (si és la resposta d'algun missatge).

 • La carpeta on és el missatge directament sota el nom del remitent, si el missatge no s'ha desat a la carpeta actual.

 • La disponibilitat d'MI dels remitents i els destinataris, indicada amb un punt de color situat al costat dels noms. Feu clic sobre el punt per veure una llista d'accions que podeu realitzar.

 • El menú Accions. Feu clic a Accions per veure una llista de coses que podeu fer amb el missatge.

 • La relació del missatge amb la resta de missatges de la conversa, indicada amb una línia vertical i punts.

Com es respon a un missatge a la visualització de conversa?

Quan feu clic en un missatge a la visualització de conversa, es marca el missatge més recent. Si feu clic a Respon respon, Respon a tots o Reenvia reenvia, aquest és al missatge que contestareu o que reenviareu.

Per contestar o reenviar un altre missatge de la conversa, seleccioneu el missatge per marcar-lo i feu clic a Respon respon, Respon a tots o Reenvia reenvia. Podeu seleccionar el missatge a la visualització de llista o a la subfinestra de lectura.

També podeu fer clic a Accions en un missatge per veure una llista de coses que podeu fer amb el missatge, incloent-hi respondre'l.

Com s'activa i desactiva la visualització de conversa?

A la visualització de llista, feu clic a Disposició per i activeu la casella de selecció situada al costat de Conversa per activar (seleccionada) o desactivar (buida) la visualització de conversa.

Què més he de saber?

 • Podeu suprimir tota una conversa o només parts de la conversa. També podeu ignorar una conversa. Per obtenir més informació, vegeu la secció Supressió de missatges.

I si en vull saber més?

 
Temes de l'ajuda relacionats
S'està carregant...
No s'han trobat recursos.