Solucions de problemes de DNS

 

S'aplica a: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Última modificació del tema: 2011-12-16

Si teniu problemes amb el flux del correu electrònic a la vostra organització de l'Exchange basada en núvol o problemes en obrir una bústia de correu basada en núvol mitjançant l'Outlook, podeu utilitzar el Microsoft Exchange Remote Connectivity Analyzer (ExRCA) per fer proves del domini. També podeu utilitzar la utilitat de la línia d'ordres Nslookup per visualitzar els registres DNS del vostre domini.

Prova del domini amb l'Exchange Remote Connectivity Analyzer

Utilitzeu les proves de la pàgina https://www.testexchangeconnectivity.com per solucionar els problemes següents del domini:

Nota   L'ExRCA té altres proves que podeu executar al domini. Tanmateix, algunes d'aquestes proves només són rellevants per a una organització local del Microsoft Exchange.

Prova del flux de correu d'entrada

Per provar el flux del correu d'entrada mitjançant l'ExRCA, a Internet E-Mail Tests (Proves del correu electrònic d'Internet), seleccioneu Inbound SMTP E-Mail (Correu electrònic SMTP d'entrada). Aquesta prova recupera tots els registres MX disponibles per al domini i després realitza les proves següents a cada registre MX:

 1. Prova de resoldre el nom d'amfitrió especificat al registre MX en una adreça IP.

 2. Prova la connectivitat al port TCP 25 al nom d'amfitrió especificat al registre MX. El port TCP 25 és el que utilitza l'SMTP.

 3. Envia un missatge de correu electrònic a un compte del domini especificat.

 4. Prova el nom d'amfitrió especificat al registre MX per a la tramesa oberta. Una tramesa oberta permet tornar a enviar o trametre els missatges amb un altre servidor per ocultar l'origen real dels missatges. Tingueu en compte que aquesta darrera prova és irrellevant per a l'Exchange basat en núvol perquè no es pot configurar com a tramesa oberta, ni de manera voluntària ni involuntària.

Ús de la prova de correu electrònic SMTP d'entrada per provar el flux del correu i verificar el registre MX d'encaminament de correu del domini

 1. Obriu https://www.testexchangeconnectivity.com.

 2. A Internet E-mail Tests (Proves del correu electrònic d'Internet), seleccioneu Inbound SMTP E-mail (Correu electrònic SMTP d'entrada) i feu clic a Next (Endavant).

 3. A la secció Inbound SMTP E-mail (Correu electrònic SMTP d'entrada), introduïu l'adreça electrònica d'un compte del domini, com ara admin@contoso.edu.

  Nota   La prova intentarà enviar un missatge al compte de correu electrònic especificat. Si no teniu cap compte actiu al domini basat en núvol, aquesta part de la prova no es podrà dur a terme.

 4. A la secció Verification, escriviu les lletres que es mostren a la imatge CAPTCHA i després feu clic a Perform Test (Fes la prova).

 5. Quan es completi la prova, podeu fer això:

  • Fer clic a Copy per desar la informació a l'informe. A continuació, podeu enganxar la informació en un fitxer de text.

  • Feu clic a Expand All (Expandeix-ho tot) per veure els resultats de la prova.

Si vau crear també un registre MX per demostrar la propietat del domini, la prova Incoming SMTP E-Mail general sempre donarà error. Per entendre els resultats de la prova, vegeu la secció Test Steps (Passos de la prova). Per a cada registre MX, veureu dues proves Testing Mail Exchanger (Prova del Mail Exchanger):

 • Testing Mail Exchanger <testimoni>.mail.outlook.com.   Es prova el registre MX que s'utilitza per a l'encaminament del correu. Aquests passos i tots els passos intermedis han de donar resultats correctes.

 • Testing Mail Exchanger <testimoni>.msv1.invalid.   Es prova el registre MX que s'utilitza per demostrar la propietat del domini. Aquesta prova sempre donarà error perquè el registre MX no està dissenyat per encaminar el correu electrònic.

Principi de la pàgina

Prova de la connectivitat de l'Outlook a una bústia de correu

Per provar la connectivitat de l'Outlook a una bústia de correu mitjançant l'ExRCA, a Microsoft Office Outlook Connectivity Tests (Proves de connectivitat del Microsoft Office Outlook), seleccioneu Outlook Autodiscover (Detecció automàtica de l'Outlook). Aquesta prova utilitza tres mètodes diferents per contactar amb el servei de detecció automàtica del domini. Només hauria de funcionar correctament el "mètode de redirecció HTTP". Aquesta prova fa el següent:

 1. Prova de resoldre l'amfitrió "autodiscover.<nom del domini>" en una adreça IP.

 2. Prova la connectivitat al port TCP 80 a l'amfitrió "autodiscover.<nom del domini>". El port TCP 80 és el que utilitza l'HTTP.

 3. Prova "autodiscover.<nom del domini>" amb una resposta de redirecció HTTP.

 4. Prova la validesa de l'adreça URL de redirecció HTTP del resultat anterior.

Ús de la prova de detecció automàtica de l'Outlook per provar la connectivitat de l'Outlook a una bústia de correu i verificar el registre CNAME de detecció automàtica del domini

 1. Obriu https://www.testexchangeconnectivity.com.

 2. A Microsoft Office Outlook Connectivity Tests, seleccioneu Outlook Autodiscover i, a continuació, feu clic a Next.

 3. A la secció Outlook Autodiscover (Detecció automàtica de l'Outlook), introduïu la informació següent:

  • E-mail address   Introduïu l'adreça electrònica d'un compte del domini basat en núvol, com ara testuser@contoso.edu.

  • Domain\Username (or UPN)   Introduïu la mateixa adreça electrònica del camp anterior, com ara admin@contoso.edu.

  • Password   Introduïu i confirmeu la contrasenya especificada als passos anteriors.

  • Ignore Trust for SSL   Deixeu aquest quadre sense seleccionar.

 4. Activeu la casella de selecció per acceptar l'advertiment de seguretat.

  Nota   Tal com es descriu a l'advertiment de seguretat i a la secció Notice, es recomana utilitzar un compte de prova temporal amb aquesta prova i suprimir-lo en acabar-la, si és possible.

 5. A la secció Verificació, escriviu les lletres que es mostren a la imatge CAPTCHA i després feu clic a Fes la prova.

 6. Quan es completi la prova, podeu fer això:

  • Podeu fer clic a Copy per desar la informació a l'informe. A continuació, podeu enganxar la informació en un fitxer de text.

  • Podeu fer clic a Amplia/Redueix per veure els resultats de la prova.

Pareu especial atenció als resultats de la prova que apareixen a sota d'"Attempting to contact the Autodiscover service using the HTTP redirect method". Totes les proves haurien de donar resultats correctes si el registre CNAME de detecció automàtica del domini basat en núvol està configurat correctament.

Tingueu en compte que les proves següents a l'apartat "Attempting each method of contacting the AutoDiscover Service" donaran errors encara que el registre CNAME de detecció automàtica estigui configurat correctament:

 • Attempting to test potential AutoDiscover URL https://< nom del domini >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

 • Attempting to test potential AutoDiscover URL https://autodiscover.< nom del domini >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

Principi de la pàgina

Visualització de registres DNS amb l'eina Nslookup

Podeu utilitzar l'eina Nslookup inclosa a totes les versions del Microsoft Windows per veure els registres DNS del domini.

Nota   Pot ser que les restriccions de servidor intermediari de tallafoc o d'Internet forçades a la xarxa interna de l'empresa impedeixin el funcionament correcte de l'eina Nslookup.

A més a més, als passos següents, heu d'escriure sempre el nom del domini amb un punt al final. El punt al final ( . ) indica que es tracta d'un nom de domini complet (FQDN). L'ús del punt al final impedeix que s'afegeixin involuntàriament al nom del domini sufixos DNS per defecte configurats per a la xarxa.

Visualització dels registres MX

Obriu un indicador d'ordres i executeu l'ordre següent:

Nslookup -type=MX <domain name>.

Per exemple, si el vostre nom de domini és contoso.edu, executeu l'ordre següent:

Nslookup -type=MX contoso.edu.

Tingueu en compte el punt del final del nom de domini. Si teniu dos registres MX, un per demostrar la propietat del domini i l'altre per a l'encaminament del correu, el resultat de l'ordre s'assemblarà al següent:

contoso.edu  MX preference=10, mail exchanger = e0e792760b25459f40912aae164e0a.mail.outlook.com
contoso.edu  MX preference=100, mail exchanger = msv1.invalid

Principi de la pàgina

Visualització del registre CNAME de detecció automàtica

Obriu un indicador d'ordres i executeu l'ordre següent:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.<domain name>.

Per exemple, si el vostre nom de domini és contoso.edu, executeu l'ordre següent:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.contoso.edu.

Tingueu en compte el punt del final del nom de domini. El resultat de l'ordre s'assemblarà a això:

autodiscover.contoso.edu  canonical name = autodiscover.contoso.edu

Principi de la pàgina

Visualització dels registres TXT

Obriu un indicador d'ordres i executeu l'ordre següent:

Nslookup -type=TXT <domain name>.

Per exemple, si el vostre nom de domini és contoso.edu, executeu l'ordre següent:

Nslookup -type=TXT contoso.edu.

Tingueu en compte el punt del final del nom de domini. Si teniu dos registres TXT, un per garantir que els sistemes de correu electrònic de destinació confiïn en els missatges enviats des del domini i l'altre per demostrar la propietat del domini, el resultat de l'ordre s'assemblarà al següent:

contoso.edu  text = "v=spf1 include:outlook.com ~all"
contoso.edu  text = "v=msv1 t=e0e792760b25459f40912aae164e0a"

Principi de la pàgina

Visualització dels registres SRV

Nota   El registre SRV que es descriu en aquest exemple s'utilitza només a Live@edu.

Obriu un indicador d'ordres i executeu l'ordre següent:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.<domain name>.

Per exemple, si el vostre nom de domini és contoso.edu, executeu l'ordre següent:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.autodiscover.contoso.edu.

Tingueu en compte el punt del final del nom de domini. El resultat de l'ordre s'assemblarà a això:

_sipfederationtls._tcp.contoso.edu  SRV service location:
  priority  = 10
  weight  = 2
  port  = 5061
  svr hostname  = federation.messenger.msn.com

Principi de la pàgina

Solució de problemes dels resultats de l'eina Nslookup

Si creieu que algun dels registres DNS és incorrecte o que els serveis associats amb els registres DNS no funcionen, tingueu en compte aquestes possibles causes:

 • És molt fàcil fer un error tipogràfic en crear el registre. Assegureu-vos que heu utilitzat els valors correctes en crear els registres DNS.

 • Alguns serveis d'allotjament DNS admeten l'administració de diversos dominis amb la mateixa interfície d'administració web i, per tant, cal introduir @ per tal d'especificar el nom del domini principal per a determinats tipus de registres DNS. Si introduïu el nom de domini real en comptes de @, pot ser que apareguin resultats inesperats al registre de DNS.

 • Pot ser que alguns serveis d'allotjament DNS no admetin un valor de prioritat MX de 0. En comptes de 0, proveu el valor 10 al registre MX d'encaminament del correu.

Principi de la pàgina

 
Temes de l'ajuda relacionats
S'està carregant...
No s'han trobat recursos.