Задачи

 

Отнася се за: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Последна промяна на темата: 2009-08-14

Папката „Задачи“ съдържа неща за вършене.

Как се работи със задачите?

Задачите ви позволяват да следите избрани от вас неща. Например можете да създадете задача за писане на отчет, след което да добавите напомняне, начална дата, краен срок и бележки към задачата. Ако трябва да вършите една и съща задача повече от един път, можете да я направите повтаряща се.

За да отворите своите задачи, щракнете върху задачаЗадачи в Навигационен екран.

Как да избера кои задачи да виждам?

Навигационният екран в „Задачи“ ви позволява да изберете типа задачи, които искате да виждате. Може да изберете да разглеждате всички Елементи и задачи с флаг или само Задачи.

Ако създадете допълнителни папки за задачи, те също се появяват заедно с Елементи и задачи с флаг и Задачи.

Избирането на Елементи и задачи с флаг предизвиква появата на всички елементи с флаг (имейл съобщения, контакти и задачи) в списъците с елементи. Действията, предлагани за даден елемент, зависят от типа на елемента. Например, ако изберете съобщение с флаг, от лентата с инструменти можете да му отговорите или да го препратите. Ако изберете отбелязано с флаг искане за събрание, което сте получили, можете да го приемете, да го приемете под въпрос или да го откажете с лентата с инструменти.

Избирането на Задачи ограничава списъка само до задачи.

Освен посочването на това какви типове задачи искате да виждате, можете да посочите кои задачи да виждате според тяхното състояние с опциите в раздела Показване под Задачи. Можете да избирате от следните възможности:

  • Всички: показва всички елементи.

  • Активни: показва само незавършените елементи.

  • Просрочени: показва само просрочените елементи.

  • Завършени: показва само елементите, отбелязани като Завършени.

Какво друго трябва да знам?

  • Нещата за вършене се съхраняват в папката „Задачи“. Тези елементи за изпълнение могат да бъдат задачи, имейл съобщения или контакти, маркирани за последващи действия. По подразбиране всички задачи са отбелязани с флаг за последващи действия, когато бъдат създадени, дори ако нямат начална или крайна дата. Винаги, когато създадете задача или отбележите с флаг имейл съобщение или контакт, автоматично се създава нещо за вършене. Задачите могат да бъдат еднократни или повтарящи се. Задачите могат да бъдат актуализирани, за да се показва ходът на изпълнението им, с използване на полето % на изпълнение.

Какво да направя, ако искам да науча повече?

 
Сродни помощни теми
Зареждане...
Не са намерени резултати.