Експортиране на регистрационни файлове за проверка за пощенска кутия

 

Отнася се за: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Последна промяна на темата: 2011-11-23

Когато бъде активирана проверка за дадена пощенска кутия, Microsoft Exchange регистрира информация в регистрационния файл за проверка на пощенската кутия всеки път, когато потребител, различен от собственика, осъществява достъп до пощенската кутия. Всеки запис в регистрационния файл включва информация за това кой е осъществил достъп до пощенската кутия и кога, за действията, извършени от несобственика и дали действието е било успешно. Записите в регистрационния файл за проверка на пощенска кутия се запазват по подразбиране за 90 дни. Можете да използвате регистрационния файл за проверка, за да определите дали потребител, различен от собственика, е осъществил достъп до пощенската кутия.

Когато експортирате записи от регистрационни файлове за проверка на пощенски кутии, Microsoft Exchange запазва записите в XML файл и след това ги прикрепя към имейл съобщение, изпратено до определени получатели.

Тази тема пояснява следното:

Конфигуриране на регистрационен файл за проверка на пощенска кутия

Трябва да активирате регистрационен файл за проверка на пощенска кутия за всяка пощенска кутия, която искате да проверите, преди да можете да експортирате и преглеждате регистрационни файлове за проверка на пощенска кутия. Трябва също да конфигурирате Outlook Web App да разрешават XML прикачени файлове.

Активиране на регистрационен файл за проверка на пощенска кутия

Трябва да активирате регистрационен файл за проверка на пощенска кутия за всяка пощенска кутия, за която искате да изпълните отчет за достъп от не-собственици. Ако регистрационен файл за проверка на пощенска кутия не е активиран, няма да получите резултати за проверката, когато експортирате регистрационен файл за проверка на пощенската кутия.

За да активирате регистрационен файл за проверка за отделна пощенска кутия, изпълнете следната команда на PowerShell:

Set-Mailbox <Identity> -AuditEnabled $true

За да активирате регистрационен файл за проверка за всички потребителски пощенски кутии в организацията, изпълнете следните команди:

$UserMailboxes = Get-mailbox -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')}
$UserMailboxes | ForEach {Set-Mailbox $_.Identity -AuditEnabled $true}
Конфигурирайте Outlook Web App да разрешават XML прикачени файлове

Когато експортирате регистрационния файл за проверка на пощенска кутия, Microsoft Exchange прикачва регистрационния файл, който е XML файл, към имейл съобщение. Outlook Web App обаче блокира прикачени XML файлове по подразбиране. Трябва да конфигурирате Outlook Web App да разрешават XML прикачени файлове, за да можете да използвате експортирания регистрационен файл за проверка.

Изпълнете следната команда, за да разрешите прикачени XML файлове в Outlook Web App:

Set-OwaMailboxPolicy -Identity OwaMailboxPolicy-Default -AllowedFileTypes '.rpmsg','.xlsx','.xlsm','.xlsb','.tiff','.pptx','.pptm','.ppsx','.ppsm','.docx','.docm','.zip','.xls','.wmv','.wma','.wav','.vsd','.txt','.tif','.rtf','.pub','.ppt','.png','.pdf','.one','.mp3','.jpg','.gif','.doc','.bmp','.avi','.xml'
Експортиране на регистрационен файл за проверка на пощенска кутия

 1. Изберете Управление на организацията ми > Роли & Проверки > Проверки.

 2. Щракнете върху „Експортиране на регистрационен файл за проверка на пощенска кутия“.

 3. Конфигурирайте следните критерии за търсене за експортиране на елементи от регистрационния файл за проверка на пощенска кутия:

  • Начална и крайна дати   Изберете диапазон от дати за записите, които да бъдат включени в експортирания файл.

  • Пощенски кутии, за които да се търси регистрационен файл за проверка   Изберете пощенските кутии, за които искате да извлечете записи от регистрационния файл за проверка.

  • Тип достъп от не-собственик   Изберете една от следните опции, за да определите типа на достъп от не-собственици, за който да извлечете записи:

   • Всички несобственици   Търсете достъп от администратори и делегирани потребители в организацията ви и от администратори на изчислителния център на Microsoft.

   • Външни потребители   Търсете достъп от администратори на изчислителния център на Microsoft.

   • Администратори и делегирани потребители   Търсете достъп от администратори и делегирани потребители в организацията ви.

   • Администратори   Търсете достъп от администратори в организацията ви.

  • Получатели   Изберете потребители, на които да изпратите регистрационния файл за проверка.

 4. Щракнете върху „Експортиране“.

  Microsoft Exchange извлича записите от регистрационния файл за проверка на пощенска кутия, които отговарят на критериите за търсене, записва ги във файл с име SearchResult.xml, и след това прикачва XML файла към имейл съобщение до определените от вас получатели.

 5. Щракнете върху „Експортиране“.

  Microsoft Exchange извлича записите от регистрационния файл за проверка на администратори, които отговарят на критериите за търсене, записва ги във файл с име SearchResult.xml, и след това прикачва XML файла към имейл съобщение до определените от вас получатели.

Забележка   За осъществяване на достъп и изпълнение на някой от отчетите в раздела "Отчети за проверка" в контролния панел на Exchange, потребителят трябва да има дадени необходимите разрешения. За повече информация вижте секцията "Предоставяне на достъп на потребителите до отчетите за проверка" на Използване на отчети за одитиране в Exchange Online.

Преглед на регистрационен файл за проверка на пощенска кутия

За да отворите или запишете файла SearchResult.xml:

 1. Влезте в пощенската кутия, в която е изпратен регистрационния файл за проверка на пощенска кутия.

 2. В папката „Входящи“ отворете съобщението от Microsoft Exchange с прикачен XML файл. Обърнете внимание, че тялото на имейл съобщението съдържа критериите за търсене.

 3. Щракнете върху прикачения XML файл и изберете дали да го отворите или запишете.

Записи в регистрационен файл за проверка на пощенска кутия

Следващият пример показва запис от регистрационен файл за проверка на пощенска кутия, съдържащ се във файла SearchResult.xml. Всеки запис е предшестван от XML таг <Event> и завършва с XML таг </Event>. Този запис показва как администраторът е изтрил съобщение с тема "Notification of litigation hold" от папката за Възстановими елементи в пощенската кутия на Тамара на 30 април 2010 г.

<Event MailboxGuid="6d4fbdae-e3ae-4530-8d0b-f62a14687939" 
 Owner="PPLNSL-dom\tamaraj50001-1363917750" 
 LastAccessed="2010-04-30T11:01:55.140625-07:00" 
 Operation="HardDelete" 
 OperationResult="Succeeded" 
 LogonType="Admin"
 FolderId="0000000073098C3277988F4CB882F5B82EBF64610100A7C317F68C24304BBD18ABE1F185E79B00000026BD4F0000"
 FolderPathName="\Recoverable Items\Deletions"
 ClientInfoString="Client=OWA;Action=ViaProxy" 
 ClientIPAddress="10.196.241.168" 
 InternalLogonType="Owner"
 MailboxOwnerUPN=tamaraj@contoso.com
 MailboxOwnerSid="S-1-5-21-290112810-296651436-1966561949-1151" 
 CrossMailboxOperation="false" 
 LogonUserDN="Administrator"
 LogonUserSid="S-1-5-21-290112810-296651436-1966561949-1149">
 <SourceItems>
  <ItemId="0000000073098C3277988F4CB882F5B82EBF64610700A7C317F68C24304BBD18ABE1F185E79B00000026BD4F0000A7C317F68C24304BBD18ABE1F185E79B00000026BD540"
  Subject="Notification of litigation hold"
  FolderPathName="\Recoverable Items\Deletions" /> 
 </SourceItems>
</Event>
Полезни поета в регистрационен файл за проверка на пощенска кутия

Търсете следните полета. Те ще ви помогнат да идентифицирате конкретна информация за всеки достъп на не-собственик до пощенската кутия.

 

Поле Описание

Owner

Собственик на пощенската кутия, до която е осъществен достъп от не-собственик.

LastAccessed

Датата и часа на последния достъп до пощенската кутия.

Operation

Действието, извършено от не-собственика. За още информация вижте раздела сектора „какво се регистрира в регистрационен файл за проверка на пощенска кутия“ в Изпълнение на отчет за достъп до пощенска кутия от не-собственик

OperationResult

Дали извършеното от не-собственика действие е било успешно или не.

LogonType

Типа на достъпа на несобственик. Това включва администратор, представител или външен.

FolderPathName

Името на папката, която съдържа съобщението, което е засегнато от не-собственика.

ClientInfoString

Информация за имейл клиента, използван от не-собственика за достъп до пощенската кутия.

ClientIPAddress

IP адреса на компютъра, използван от не-собственика за достъп до пощенската кутия.

InternalLogonType

Типът влизане в акаунта, използван от не-собственика за достъп до тази пощенската кутия.

MailboxOwnerUPN

Имейл адреса на собственика на пощенската кутия.

LogonUserDN

Показваното име на не-собственика.

Subject

Редът „Тема“ на имейл съобщението, засегнато от влизането на не-собственика.

 
Сродни помощни теми
Зареждане...
Не са намерени резултати.