Търсене на съобщения и изтриването им от потребителски пощенски кутии

[Тази тема се обработва.]  

Отнася се за: Office 365 for enterprises, Live@edu

Последна промяна на темата: 2011-11-23

Периодично администраторите трябва да търсят и изтриват неподходящи или потенциално опасни имейл съобщения, изпратени до повече пощенски кутии в организацията. Например имейл съобщения, които могат да съдържат вируси или връзки към изтегляне на вирус, неподходящо съдържание, например материали за възрастни или поверителна информация, случайно изпратена на грешен подател.

Не можете да използвате „Търсене в няколко пощенски кутии“ в контролния панел на Exchange за тази цел, но можете да направите това в Windows PowerShell, като използвате кратката команда Search-Mailbox с параметъра за превключване DeleteContent.

Важно   Когато използвате кратката команда Search-Mailbox с параметъра DeleteContent, съобщенията се изтриват завинаги от пощенската кутия на потребителя и не могат да бъдат възстановени.

Преди да започнете

UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:TA_RPSBeforeYouBegin>)

Присвояване на задължителни RBAC роли

Трябва да имате присвоени следните роли, за да търсите и изтривате съобщения в пощенските кутии на потребителите:

  • Търсене в пощенски кутии   Тази роля ви позволява да търсите съобщения в множество пощенски кутии в организацията ви. По подразбиране тази роля не се присвоява на администратори. За търсене в множество пощенски кутии добавете себе си като член на ролевата група „Управление на проучвания“. Вижте Добавяне или премахване на членове на ролева група.

  • Импортиране и експортиране на пощенска кутия   Тази роля ви позволява да изтривате съобщения от пощенска кутия на потребител. По подразбиране тази роля не се присвоява на администратори. За да изтриете съобщения от пощенските кутии на потребители, добавете ролята „Импортиране и експортиране на пощенска кутия“ към ролевата група „Управление на организацията“. Вижте Редактиране на свойства на ролевите групи.

Събиране на информация за заявката за търсене

Трябва да получите и прегледате няколко копия от заразени или неподходящи съобщения, за да можете да създадете заявка за търсене на подобни съобщения.

Начало на страницата

Опции за търсене и изтриване

Можете да използвате кратката команда Search-Mailbox с параметъра DeleteContent, за да търсите и изтривате съобщения в една стъпка. Когато правите това, обаче, няма да можете да виждате резултатите от търсенето, нито да генерирате регистрационен файл с всички резултати от търсенето. Това означава, че няма да знаете кои съобщения са изтрити.

По-добра възможност е първо да изпълните кратката команда Search-Mailbox с параметъра LogOnly. Тази команда генерира регистрационен файл, съдържащ информация за всички резултати, отговарящи на критериите за търсене, но не изтрива съобщенията. Тази информация се предлага в CSV (стойности, разделени със запетаи) файл, който се прикачва към имейл съобщение, изпратено до пощенската кутия, и папка, посочена от вас чрез параметрите TargetMailbox и TargetFolder с кратката команда Search-Mailbox. След преглед на регистрационния файл можете да усъвършенствате критериите за търсене и, ако е необходимо, да изпълните отново търсене само с регистрационен файл или да изпълните търсенето с параметъра DeleteContent.

Трета опция е първо да копирате съобщението с неприлично съдържание, преди да го изтриете от пощенската кутия на потребителя, за да имате достъп до него по-късно, ако е необходимо. Направете това, като включите параметрите TargetMailbox и TargetFolder в командата, която изпълнявате за изтриване на съобщението.

Начало на страницата

Търсене на съобщения и регистриране на резултатите от търсенето

Да разгледаме няколко примера за това какво можете да правите с кратката команда Search-Mailbox. За списък със свойства на съобщения, които можете да включите в стойността за параметъра SearchQuery, вижте Свойства на имейл съобщението, които да се търсят.

Търсене в една пощенска кутия

Следната команда търси в конкретна пощенска кутия в организацията ви съобщения със специфична стойност в реда за темата, а след това изпраща съобщението с резултатите в целевата пощенска кутия. Съобщенията не се изтриват от пощенската кутия, в която се търси.

Search-Mailbox -Identity <name> -SearchQuery subject:"<verbatim subject line>" -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -LogOnly -LogLevel Full

Пример   Следната команда търси в пощенската кутия на Елена Стоянова съобщения, които съдържат фразата Изтегляне на този файл в полето „Тема“ и регистрира резултатите от търсенето в папката SearchLogs в пощенската кутия на администратора.

Search-Mailbox -Identity "Pillar Pinilla" -SearchQuery subject:"Download this file" -TargetMailbox Administrator -TargetFolder SearchLogs -LogOnly -LogLevel Full
Търсене във всички пощенски кутии

Следната команда търси във всички пощенски кутии в организацията ви съобщения със специфичен прикачен файл, а след това изпраща съобщението с резултатите в целевата пощенска кутия. Съобщенията не са изтрити от пощенските кутии, в които са търсени.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery attachment:<filename> -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -LogOnly -LogLevel Full

Пример   Следната команда търси във всички пощенски кутии съобщения, които са с всякакъв формат прикачен файл с име Trojan и изпраща съобщение с регистрационен файл до пощенската кутия на администратора.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery attachment:trojan* -TargetMailbox Administrator -TargetFolder SearchLogs -LogOnly -LogLevel Full

Начало на страницата

Търсене и изтриване на съобщения

Следната команда търси във всички пощенски кутии и изтрива съобщения с конкретен текст в реда за темата:

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:<verbatim subject line> -DeleteContent

Пример   Следната команда търси във всички пощенски кутии съобщения с ред на темата Изтегляне на този файл и след това го изтрива завинаги.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:"Download this file" -DeleteContent

Важно   Преди да изтриете завинаги дадено съобщение, ви препоръчваме да използвате параметъра LogOnly, за да генерирате регистрационен файл със съобщенията, намерени при търсенето, преди да ги изтриете, или да ги копирате в друга пощенска кутия, преди да ги изтриете от първичната пощенска кутия.

Копиране на съобщение преди изтриването му

Следната команда търси във всички пощенски кутии съобщение с конкретен текст в реда за темата, копира получените резултати от търсенето в папка, а след това изтрива всички съобщения, отговарящи на критериите за търсене.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:<verbatim subject line> -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -DeleteContent

Пример   Следната команда търси във всички пощенски кутии съобщения с ред на темата Изтегляне на този файл, копира резултатите от търсенето в папка DeletedMessages в пощенската кутия на администратора, а след това изтрива съобщението завинаги от пощенските кутии на потребителите.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:"Download this file" -TargetMailbox Administrator -TargetFolder DeletedMessages -DeleteContent

Начало на страницата

Свойства на имейл съобщението, които да се търсят

Следната таблица съдържа общи свойства на съобщенията, които искате да включите във стойността за параметъра SearchQuery.

 

Свойство Пример Резултати от търсенето

Прикачени файлове

attachment:annualreport.ppt

Съобщения, които имат прикачен файл с име annualreport.ppt. Използването на прикачен файл:annualreport или прикачен файл:annual* дава същите резултати като използването на цялото име на прикачения файл.

Cc

Як:„Гюриндер Синг“

як:гюриндерс

Як: gurinders@fineartschool.edu

Съобщения, в които в полето Як се съдържа Гюриндер Синг

От

от:„Макс Стивънс“

от:максс

от:maxs@contoso.com

Съобщения, изпратени от Макс Стивънс

Изпратени

изпратени:10/19/2010

Съобщения, изпратени на 19 октомври 2010 г.

Тема

Тема:"Анализ за тримесечието"

Съобщения, които съдържат точната фраза "Анализ за тримесечието" в реда за тема

До

До:„Джуди Лу“

до:джудил

до:judyl@contoso.com

Съобщения, изпратени до Джуди Лу

 
Сродни помощни теми
Зареждане...
Не са намерени резултати.