Ограничения за обем на груповия имейл и дневния брой получатели

 

Отнася се за: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Последна промяна на темата: 2013-03-07

Имейл акаунтите, базирани на облака, имат ограничение за брой получатели, наричано често ограничение за подателя или ограничение за изпращане. Това ограничение определя максималния брой получатели, които могат да получават имейл съобщения, изпратени от един акаунт, базиран на облака, в рамките на 24 часа. Ограниченията за брой получатели за Exchange Online са:

 

Мигриране на пощенски кутии към Microsoft Office 365 за професионалисти и малки фирми

10,000

Microsoft Office 365 за предприятия

10,000

Microsoft Live@edu

1,500*

noteЗабележка:
* Когато Microsoft Live@edu организация е надстроена до Office 365 за образование, ограничението за брой получатели е увеличено на до 10 000 получатели на ден.

Ограничението за брой получатели важи за съобщения, изпратени до получатели във и извън организацията ви. След като се достигне ограничението, от пощенската кутия не могат да се изпращат съобщения, докато броят на получателите, до които са изпратени съобщения в последните 24 часа, не падне под определеното ограничение. Множество съобщения, изпратени на един и същ получател, се броят поотделно. Например, ако даден потребител изпрати 10 съобщения към един и същ получател за период от 24 часа, тези 10 съобщения се броят като 10 получатели относно ограничението за брой получатели.

importantВажно:
Най-добрият начин да избегнете превишаването на ограничението за брой получатели е да използвате групи за разпространение или динамични групи за разпространение, когато изпращате съобщения до голям брой получатели. Групите се броят като единствен получател относно ограничението за брой получатели. Ако например изпратите съобщение на 100 получатели, като добавите всеки от тези получатели към полетата "До:", "Як:" или "Ск:", това се брои като 100 получатели относно ограничението за броя потребители. Но ако добавите същите тези 100 получатели към група за разпространение или динамична група за разпространение, след което изпратите същото съобщение до групата, това се брои като един получател относно ограничението за брой получатели. Вижте Стратегии за подпомагане на групови имейли.
Примери за ограничението за брой получатели

Ограничението за брой получатели се основава на 24-часов превъртащ се интервал. Това означава, че ограничението за брой получатели се изчислява според броя получатели, до които е изпратено съобщение, в рамките на произволен период от 24 часа. Ето няколко примера за илюстриране на ограничението за брой получатели.

 • В понеделник сутринта, след като през почивните дни не сте изпращали никакви имейли, използвате приложение, което автоматично изпраща съобщения до 10 000 получатели, започвайки в 11:00 часа. Не може да изпращате друго съобщение преди 11:00 часа на следващата ден.

 • Друга сутрин в понеделник изпращате съобщение на 500 получатели в 9:00 часа. След това на всеки 30 минути изпращате друго съобщение на 500 получатели. Последното съобщение е изпратено в 19:00. Не може да изпращате друго съобщение преди 9:00 часа на следващата ден.

 • Не сте изпращали никакви съобщения през последните 24 часа, а след това изпращате съобщение до 500 получатели в 7:30 часа сутринта. Продължавате да изпращате имейли до много получатели през деня. Ако изпратите съобщение до 10000-ния получател в 17:00 часа, не може да изпращате повече съобщения до 7:30 часа на следващата сутрин.

Exchange Online също така не приема съобщение за частично доставяне до някои получатели. Ако някой потребител изпрати съобщение до множество получатели, а техният брой превиши ограничението за брой получатели, доставянето на съобщението се блокира за всички получатели.

Защо се налага това ограничение?

Ограничението за броя получатели подпомага борбата с нежеланата поща и предотвратява злоупотребите от потребители в организацията, хакери или други лица, използващи фалшив акаунт. Злоупотребата с който и да е акаунт може да се отрази на наличността на услугата в организацията ви.

Microsoft предлага допълнителна защита като филтриране при свързване и филтриране на съдържанието за съобщения до получатели, базирани в облака. За повече информация вижте Филтриране на нежелана поща и хигиена на съобщенията.

Какво се случва, когато дадена пощенска кутия надвиши ограничението за брой получатели?

Outlook Web App не позволява на потребителя да изпрати съобщението, а показва съобщение за грешка в информационната лента, че потребителят е достигнал ограничението за брой получатели. Потребителят може да щракне върху Запиши, за да запише неизпратеното съобщение в папката Чернови. Когато пощенската кутия отново е под ограничението, потребителят може да отвори съобщението в папката Чернови и да го изпрати отново.

В Microsoft Outlook потребителят може да изпрати съобщението. Но съобщението се връща на потребителя заедно със съобщение за грешка, което удостоверява, че съобщението не може да се достави и да се изпрати. Съобщението, което не може да се изпрати, обаче съдържа опция да бъде изпратено отново. Когато пощенската кутия е под ограничението, потребителят може да щракне върху Изпрати отново, за да изпрати повторно съобщението.

Стратегии за подпомагане на групови имейли

Има много основателни причини за изпращане на голям брой имейли за кратък период от време. Може например да се налага изпращане на приветствени съобщения, фактури, оценки или други съобщения до отделни адреси на много получатели едновременно. Организацията ви може също така да използва автоматични приложения за поща, които изпращат групови имейл съобщения, като например уведомления от библиотеката за просрочени книги, съобщения за клиенти или реклами за продажби.

Да разгледаме стратегиите за поддържане на най-често срещаните сценарии за групови имейли.

 

Сценарий Примери Решение

Съобщения за излъчване   Изпращане на едно и също съобщение до голям брой потребители в организацията ви, базирана на облака.

 • Уведомления в целия кампус

 • Съобщения до всички служители от изпълнителния директор или други фирмени представители

Използване на динамични групи за разпространение   Тъй като този тип групи се броят за един получател, те помагат да се спази ограничението. За повече информация вижте Изпращане на емисия съобщения до всички потребители.

Използване на статични групи за разпространение   Обикновените групи за разпространение, наричани още "публични групи", също се броят за един получател. Използвайте група за разпространение, ако членството в нея няма да се промени значително.

Важно   За големи групи за разпространение и динамични групи за разпространение трябва да ограничите правата за изпращане на съобщения до групата или да включите одобрение на съобщението от модератор. По този начин се предотвратява "лавината от отговори до всички" и изпращането на нежелана поща до групата.

Групови имейл съобщения до пощенски кутии, базирани на облака   Използвайте циркулярни документи или приложения за автоматично изпращане на поща, за да изпращате персонализирани съобщения до получатели с уникални адреси в организацията си, базирана на облака.

 • Уведомления от библиотеката

 • Информация за плащане за студенти

 • Съобщение от изпълнителния директор или други фирмени представители

Използване на локален пощенски сървър   Конфигурирайте автоматичното изпращане или приложенията за циркулярни документи така, че да използват локален сървър. Трябва да добавите IP адресите на локалните сървъри към списъците с безопасни адреси в облака. За допълнителна информация вижте Сценарий за използване на списъци с безопасни адреси за входяща поща.

Групови имейл съобщения към външни пощенски кутии   Използвайте циркулярни документи или приложения за автоматично изпращане, за да изпращате персонализирани съобщения до външни получатели.

 • Приветствени съобщения с идентификационни данни за влизане до нови потребители

 • Съобщения до бивши възпитаници или родители

 • Съобщения до съществуващи или бъдещи клиенти

 • Реклами или специални оферти

Използване на локален пощенски сървър   Конфигурирайте автоматичното изпращане или приложенията така, че да използват локална система.

Използване на статични или динамични групи за разпространение   Създайте външни контакти за получатели, като например родители, клиенти или доставчици, след което добавете външните контакти като членове на статична или динамична група за разпространение.

 
Сродни помощни теми
Зареждане...
Не са намерени резултати.