Изтриване на мобилно устройство за потребител

 

Отнася се за: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Последна промяна на темата: 2010-09-14

Ако мобилното устройство на потребител е загубен или откраднат, трябва незабавно да се изтрият всички данни от него, за да се предотврати достъпът на други лица до поверителна информация, например лична идентификация или поверителни съобщения. Може също да искате да изтриете всички данни от мобилното устройство, собственост на организация, който искате да предоставите на друг потребител. Можете да изтриете от мобилното устройство информацията за даден потребител, само когато използвате Exchange ActiveSync за синхронизиране на съдържанието на пощенската кутия.

Изтриването на информацията от мобилно устройство, до което нямате физически достъп, се нарича отдалечено изтриване на данни.

Мобилното устройство може да бъде изчистено по няколко начина:

Мобилното устройство може да бъде изчистено автоматично чрез правилата за устройството на Exchange ActiveSync, ако сте задали опцията за изтриване на всички данни от него, след като потребителят е надвишил максималния брой неуспешни опити за влизане преди изтриването на устройството.

Преди да започнете

Трябва да сте член на вградената ролева група „Управление на организацията“ или „Помощен център“, за да осъществите достъп до страницата „Опции“ на даден потребител. За да научите как да добавите потребител към ролева група, вижте Добавяне или премахване на членове на ролева група. Ролята RBAC от „Опции за потребителя“ дава специфични разрешения, позволяващи достъп до страницата на потребителя „Опции“.

Бележка   Не всички устройства поддържат отдалечено изтриване на устройството. За да защитите интелектуалната собственост на организацията си, може би искате да ограничите използването на устройства, които не го поддържат.

Внимание   Тъй като отдалеченото изтриване на устройствата разчита на свързване на устройството със сървъра, трябва да зададете заключване на устройството и максимален брой неуспешни опити за влизане, като използвате правилата за устройството на Exchange ActiveSync. Ето как: Създаване на нови правила за устройства на ActiveSync.

Внимание   След възстановяване на устройството чрез отдалеченото изтриване на данните от него, възстановяването на данните все още е възможно чрез използване на сложни инструменти.

Поискайте от потребителя да изчисти своето мобилно устройство

Ако потребителят може да влезе в пощенската си кутия чрез Outlook Web App, дайте му указания да изтрие данните от устройството, като изпълни следните стъпки в Управление на мобилния ви телефон.

Изчистване на мобилно устройство от списъка с пощенски кутии

 1. В контролния панел на Exchange, в полето „Изберете какво да управлявате“ изберете Моята организация > Потребители & Групи > Пощенски кутии.

 2. В списъка с пощенски кутии изберете потребителя и щракнете върху „Подробни данни“.

 3. Под Телефон & Гласови функции, изберете Exchange ActiveSync и след това щракнете върху „Редактиране“.

 4. В „Мобилни устройства“ изберете мобилното устройство, което е загубено, и щракнете върху „Изтриване на всички данни от устройството“.

 5. Щракнете върху „Запиши“.

Можете да видите състоянието на изтриване на устройството, като го изберете и щракнете върху „Подробни данни“.

Бележка   Мобилното устройство не е получило команда за отдалечено изтриване, докато не направи следващ опит за синхронизиране с Microsoft Exchange. Ако намерите загубен телефон преди изтриването му, можете да върнете отдалеченото изтриване, както е описано в Връщане на изтриването на мобилно устройство. Уведомете потребителя, че сте намерили телефона му, за да се свърже с вас да върнете отдалеченото изтриване, преди да направи опит да синхронизира. Имейл с потвърждение се изпраща до потребителя веднага след като приключи отдалеченото изтриване на данни.

Връщане в началото

Изчистване на мобилно устройство от страницата с опции на потребителя

 1. В контролния панел на Exchange в полето „Избери какво искаш да управляваш“ изберете „Друг потребител“.

 2. В диалоговото поле „Избор на пощенска кутия“ изберете акаунта на потребителя и щракнете върху OK. Показва се страницата „Опции“ за избрания потребител. В горната част на страницата има бележка, идентифицираща пощенската кутия, по която работите.

 3. Изберете Телефон > Мобилни телефони.

 4. Изберете устройството, който искате да изтриете, а след това щракнете върху „Изтриване на всички данни от устройството“.

 5. Показва се диалогово поле с въпроса „Наистина ли искате да изтриете всички данни от устройството?“ Щракнете върху „Да“. Състоянието на мобилното устройство ще се покаже като „Чакащо изтриване“ до следващото свързване на устройството с акаунта.

 6. След приключване на отдалеченото изтриване на данните може да изтриете устройството от списъка с мобилните устройства.

 7. Когато приключите, просто затворете прозореца, за да се върнете към контролния панел на Exchange за организацията ви.

Бележка   Мобилното устройство не е получило команда за отдалечено изтриване до следващ опит за синхронизиране с Microsoft Exchange. Ако намерите загубен телефон преди изтриването му, можете да върнете отдалеченото изтриване, както е описано в Връщане на изтриването на мобилно устройство. Уведомете потребителя, че сте намерили телефона му, за да се свърже с вас да върнете отдалеченото изтриване, преди да направи опит да синхронизира. Имейл с потвърждение се изпраща до потребителя веднага след като приключи отдалеченото изтриване на данни.

Връщане в началото

 
Сродни помощни теми
Зареждане...
Не са намерени резултати.