Научете за разговорите

 

Отнася се за: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Последна промяна на темата: 2009-09-14

По подразбиране Outlook Web App използва изглед на разговор във всички папки за имейл, когато екранът за четене е включен. В изледа на разговор могат да се видят всички съобщения в един разговор на едно място.

Как да използвам изгледа на разговор?

Изгледът на разговор показва всички съобщения в един разговор, без значение в коя папка са съхранени. Например, ако сте отговорили на съобщение във „Входящи“, ще видите както първоначалното съобщение, така и своя отговор в изгледа на разговор.

В списъчния изглед използвайте стрелката до разговора, за да го разгърнете или свиете. В списъчния изглед се показва:

 • Темата в горната част на разговора.

 • Човекът, изпратил всяко съобщение.

 • Кога е било получено съобщението, ако е съхранено в текущата папка.

 • В коя папка е съобщението, ако не е в текущата папка.

 • Връзката на съобщението с други съобщения в разговора, обозначена с вертикална линия и точки.

Можете да щракнете върху всяко съобщение в изгледа на разговор, за да го видите в екрана за четене.

В екрана за четене можете да използвате стрелката до съобщение, за да разгърнете или свиете това съобщение. В екрана за четене ще се покаже:

 • Темата в горната част на екрана за четене.

 • Подателят на всяко съобщение.

 • Кога е било получено всяко съобщение.

Когато разгърнете съобщение в екрана за четене, ще видите също:

 • На кое съобщение то е отговор (ако има такова).

 • Папката, в която е съобщението, точно под името на подателя, ако съобщението не е записано в текущата папка.

 • Готовността на подателите и получателите за IM, обозначена с цветна точка до техните имена. Щракнете върху точката, за да видите списък с действията, които можете да извършите.

 • Менюто Действия. Щракнете върху Действия, за да видите списък с нещата, които можете да правите със съобщението.

 • Връзката на съобщението с други съобщения в разговора, обозначена с вертикална линия и точки.

Как да отговоря на съобщение в изгледа на разговор?

Когато щракнете върху съобщение в изгледа на разговор, последното съобщение се маркира. Ако щракнете върху Отговор отговор, Отговор до всички или Препращане препращане, това е съобщението, на което ще отговаряте или което ще препращате.

За отговор или препращане на друго съобщение в разговора изберете това съобщение, за да го маркирате и след това щракнете върху Отговор отговор, Отговор до всички или Препращане препращане. Можете да изберете съобщението в списъчния изглед или в екрана за четене.

Можете също да щракнете върху Действия на дадено съобщение, за да видите списък с нещата, които можете да правите с това съобщение, включително отговор.

Как да включа или изключа изгледа на разговор?

В списъчния изглед щракнете върху Подреждане по и след това поставете отметка в квадратчето до Разговор, за да включите (с отметка) или изключите (без отметка) изгледа на разговор.

Какво друго трябва да знам?

 • Можете да изтриете целия разговор или само части от разговора. Можете също да игнорирате разговора. За още информация вижте Изтриване на съобщение.

Какво да направя, ако искам да науча повече?

 
Сродни помощни теми
Зареждане...
Не са намерени резултати.