Отстраняване на неизправности при DNS

 

Отнася се за: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Последна промяна на темата: 2011-12-16

Ако срещате трудности с потока от поща към организацията си в Exchange, базирана на облак, или с отварянето чрез Outlook на пощенска кутия, базирана на облак, можете да използвате анализатора на Microsoft Exchange за отдалечено свързване (ExRCA), за да тествате домейна си. Можете също да използвате помощната програма Nslookup от командния ред, за да преглеждате DNS записите за домейна си.

Тестване на домейна с анализатора на Microsoft Exchange за отдалечено свързване

Използвайте тестовете на адрес https://www.testexchangeconnectivity.com, за да отстранявате неизправности, свързани с домейна ви:

Забележка   ExRCA има няколко други теста, които можете да изпълнявате на домейна си. Някои от тестовете обаче са подходящи само за локална организация в Microsoft Exchange.

Тестване на потока от входяща поща

За да тествате потока от входяща поща чрез ExRCA, в Тестове за имейл поща изберете Входящи SMTP имейли. Този тест извлича всички налични MX записи за домейна и изпълнява следните тестове на всеки MX запис:

 1. Опитва да преобразува името на хоста, посочен в MX записа, в IP адрес.

 2. Тества връзката на TCP порт 25 към името на хоста, посочен в MX записа. TCP порт 25 е портът, използван от SMTP.

 3. Той изпраща пробно имейл съобщение до посочен от вас акаунт в домейна.

 4. Тества името на хоста, посочен в MX записа, за отворено препредаване. Отвореното препредаване позволява съобщенията да се изпращат повторно или „препредават“ с помощта на различен сървър, за да се прикрие истинският им източник. Имайте предвид, че последният тест не е подходящ за Exchange, базиран на облак, защото не можете нито умишлено, нито неумишлено да конфигурирате този домейн като отворен препредавател.

Използване на „Тест на входящите SMTP имейли“ за тестване на потока от поща и за проверка на MX записа за маршрутизиране в домейна ви

 1. Отворете https://www.testexchangeconnectivity.com.

 2. В Тестове за имейл поща изберете Входящи SMTP имейли и щракнете върху Напред.

 3. В раздела Входящи SMTP имейли въведете имейл адреса на акаунт в домейна си, базиран на облак, например admin@contoso.edu.

  Забележка   Тестът опитва да изпрати съобщение до посочения от вас имейл акаунт. Ако нямате активни акаунти в домейна си, базиран на облак, няма да можете да проведете тази част от теста.

 4. В раздела Проверка въведете буквите от CAPTCHA изображението и щракнете върху Изпълни теста.

 5. Когато тестът завърши, можете да направите следното:

  • Щракнете върху Копиране, за да запишете информацията в отчета. След това може да поставите информацията в текстов файл.

  • Щракнете върху Разшири всички, за да видите резултатите от теста.

Ако сте създали и MX запис за доказване на собственост върху домейн, целият тест Входящи SMTP имейли винаги ще е неуспешен. За да разберете резултатите от теста, вижте раздела Стъпки на теста. За всеки MX запис ще видите два вида Тестване на обмена на поща:

 • Тестване на обмена на поща <маркер>.mail.outlook.com.   Тества MX записа за маршрутизиране на поща. Тази стъпка и всички подстъпки трябва да са успешни.

 • Тестване на обмена на поща <маркер>.msv1.invalid.   Тества MX записа за доказване на собственост върху домейн. Този тест винаги ще е неуспешен, защото MX записът не е създаден за маршрутизиране на имейли.

Най-горе на страницата

Тестване на връзката на Outlook с пощенска кутия

За да тествате свързването на Outlook с пощенска кутия чрез ExRCA, в Тестове за свързване на Microsoft Office Outlook изберете Автоматично откриване за Outlook. Този тест използва три различни метода за свързване с услугата за автоматично откриване за домейна ви. Предполага се, че само „HTTP метод за пренасочване“ трябва да е успешен. Тестът прави следното:

 1. Опитва да преобразува „autodiscover.<име на домейн>“ на хоста в IP адрес.

 2. Тества връзката на TCP порт 80 към „autodiscover.<име на домейн>“ на хоста. TCP порт 80 е портът, използван от HTTP.

 3. Тества „autodiscover.<име на домейн>“ за HTTP отговор за пренасочване.

 4. Тества валидността на HTTP URL адреса за пренасочване от предишния резултат.

Използване на теста на услугата на Outlook за автоматично откриване за тестване на връзката на Outlook с пощенска кутия и за проверка на CNAME записа за автоматично откриване за домейна ви

 1. Отворете https://www.testexchangeconnectivity.com.

 2. В Тестове за свързване на Microsoft Office Outlook изберете Услуга на Outlook за автоматично откриване и щракнете върху Напред.

 3. В раздела Автоматично откриване за Outlook въведете следната информация:

  • Имейл адрес   Въведете имейл адрес на акаунт в домейна си, базиран на облак, например testuser@contoso.edu.

  • Домейн\Потребителско име (или UPN)   Въведете същия имейл адрес, който въведохте в предишното поле, например admin@contoso.edu.

  • Парола   Въведете и потвърдете паролата за акаунта, който сте посочили в предишните стъпки.

  • Игнориране на доверието за SSL   Оставете това квадратче без отметка.

 4. Поставете отметка в квадратчето, за да потвърдите, че сте прочели предупреждението за защита.

  Забележка   Както е описано в предупреждението за защита и в раздела Съобщение препоръчваме по възможност да използвате временен акаунт за тестване, който да изтриете след завършване на теста.

 5. В раздела Проверка въведете буквите от CAPTCHA изображението и щракнете върху Изпълни теста.

 6. Когато тестът завърши, можете да направите следното:

  • Можете да щракнете върху Копиране, за да запишете информацията в отчета. След това може да поставите информацията в текстов файл.

  • Можете да щракнете върху Разгъване/свиване, за да видите резултатите от теста.

Обърнете специално внимание на резултатите от теста в „Опит за свързване с услугата за автоматично откриване чрез HTTP метод за пренасочване“. Всички тестове трябва да преминат успешно, ако CNAME записът за автоматично откриване за домейна ви, базиран на облак, е правилно конфигуриран.

Имайте предвид, че следните тестове в „Опитване на всеки метод за свързване с услугата за автоматично откриване“ няма да преминат успешно, дори ако CNAME записът за автоматично откриване е конфигуриран правилно:

 • Опит за тестване на потенциален URL адрес за автоматично откриване https://< име на домейн >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

 • Опит за тестване на потенциален URL адрес за автоматично откриване https://autodiscover.< име на домейн >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

Най-горе на страницата

Преглед на DNS записите с Nslookup

Може да използвате инструмента Nslookup, който се предлага с всяка версия на Microsoft Windows, за да преглеждате DNS записите за домейна си.

Забележка   Защитна стена или ограничения на интернет прокси сървъра, наложени от вътрешната мрежа на организацията ви, могат да попречат на инструмента Nslookup да функционира правилно.

Освен това, в следващите стъпки винаги въвеждайте името на домейна си с точка накрая. Точката в края ( . ) показва, че това е пълно официално име на домейн (FQDN). Използването на точка в края предотвратява неволното добавяне към името на домейна на DNS суфикси по подразбиране, конфигурирани за мрежата ви.

Преглед на MX записите

Отворете команден прозорец и изпълнете следната команда:

Nslookup -type=MX <domain name>.

Ако например името на домейна е contoso.edu, изпълнете следната команда:

Nslookup -type=MX contoso.edu.

Не забравяйте да сложите точка след името на домейна. Ако имате два MX записа – един за доказване на собственост върху домейн и един за маршрутизиране на поща – резултатът от командата ще наподобява следния:

contoso.edu  MX preference=10, mail exchanger = e0e792760b25459f40912aae164e0a.mail.outlook.com
contoso.edu  MX preference=100, mail exchanger = msv1.invalid

Най-горе на страницата

Преглед на CNAME записа за автоматично откриване

Отворете команден прозорец и изпълнете следната команда:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.<domain name>.

Ако например името на домейна е contoso.edu, изпълнете следната команда:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.contoso.edu.

Не забравяйте да сложите точка след името на домейна. Резултатът от командата ще наподобява следния:

autodiscover.contoso.edu  canonical name = autodiscover.contoso.edu

Най-горе на страницата

Преглед на TXT записите

Отворете команден прозорец и изпълнете следната команда:

Nslookup -type=TXT <domain name>.

Ако например името на домейна е contoso.edu, изпълнете следната команда:

Nslookup -type=TXT contoso.edu.

Не забравяйте да сложите точка след името на домейна. Ако имате два TXT записа – един да гарантира, че имейл системите на местоназначението се доверяват на съобщения, изпратени от домейна ви, и един за доказване на собственост върху домейн – резултатът от командата ще наподобява следния:

contoso.edu  text = "v=spf1 include:outlook.com ~all"
contoso.edu  text = "v=msv1 t=e0e792760b25459f40912aae164e0a"

Най-горе на страницата

Преглед на SRV записите

Забележка   Описаният в този пример SRV запис се използва само в Live@edu.

Отворете команден прозорец и изпълнете следната команда:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.<domain name>.

Ако например името на домейна е contoso.edu, изпълнете следната команда:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.autodiscover.contoso.edu.

Не забравяйте да сложите точка след името на домейна. Резултатът от командата ще наподобява следния:

_sipfederationtls._tcp.contoso.edu  SRV service location:
  priority  = 10
  weight  = 2
  port  = 5061
  svr hostname  = federation.messenger.msn.com

Най-горе на страницата

Отстраняване на неизправности при резултатите от Nslookup

Ако някой от DNS записите ви изглежда грешен или услугите, свързани с DNS записите, не работят, са възможни следните причини:

 • Когато създавате запис, лесно може да допуснете печатна грешка. Уверете се, че използвате правилните стойности при създаване на DNS записите.

 • Някои услуги за DNS хостинг поддържат управление на няколко домейна, като използват един и същ уеб интерфейс за управление и затова е необходимо да въведете @, за да укажете името на родителския домейн за определени типове DNS записи. Въвеждането на действителното име на домейн вместо @ може да доведе до неочаквани резултати в DNS записа.

 • Възможно е някои услуги за DNS хостинг да не поддържат стойност 0 за приоритет на MX. Вместо 0 опитайте да използвате стойност 10 в MX записа за маршрутизиране на поща.

Най-горе на страницата

 
Сродни помощни теми
Зареждане...
Не са намерени резултати.