Exchange Server 2010
 
 
   
 

Отнася се за: Office 365 for enterprises, Live@edu

Последна промяна на темата: 2012-03-13

Мигриране и свързване на потребители

След като разположите приложението, сте готови да мигрирате пощенски кутии и техни данни към имейл организацията си, базирана на облак. Трябва също да уведомите потребителите как да се свързват с новите си акаунти.

Преглед на мигриране на имейли

Разберете кой метод за мигриране е подходящ за организацията ви.

Използвате ли Exchange 2003 или по-нова версия на локални сървъри? Научете повече за това как да прехвърлите локалните функции на Exchange в пощенските кутии, базирани на облак. Вижте Хибридно разполагане и мигриране на Exchange с Office 365

Преглед на мигриране на имейли

Мигриране на всички пощенски кутии към облака с Тотално мигриране на Exchange

Използвайте тотално мигриране на Exchange, за да мигрирате пощенски кутии и техните данни от Microsoft Exchange към имейл организация, базирана на облак.

Мигриране на пощенски кутии, използвайки тотална миграция

Мигриране на имейл от IMAP сървър към пощенски кутии, базирани на облака

В системата за съобщения на IMAP може да има съществуващи потребителски пощенски кутии. Използвайте IMAP мигриране на съдържанието им.

Мигриране на пощата от IMAP сървър

Мигриране на подмножество от пощенски кутии към облака с Поетапно мигриране на Exchange

Използвайте поетапно мигриране на Exchange за преместване на някои пощенски кутии в облака, докато поддържате останалите в локалната среда, или като междинна стъпка на пълното преместване към имейл организация, базирана на облак.

Мигриране на пощенски кутии с използване на поетапна миграция

„PST снемане“ на Microsoft Exchange

Използвайте инструмента за снемане на PST, за да търсите PST файлове на компютрите в локалната си организация, след което да импортирате тези файлове в пощенски кутии в облака.

Инструмент "PST заснемане"

Manage Migration Batches in Exchange Online

Използвайте таблото "Мигриране на имейл" в контролния панел на Exchange, за да управлявате мигрирането на пощенски кутии към Exchange Online.

Управление на партиди за мигриране в Exchange Online

Демонстрации: Импортиране на нови потребители в Exchange Online, мигриране на имейла им и свързване на потребителите

Научете как да мигрирате потребителски пощенски кутии от система за съобщения на IMAP.

Демонстрация: Импортиране на нови потребители и мигриране на техните имейли

Изпращане на приветствено съобщение до нови потребители

Използвайте процедурата за циркулярно писмо, за да изпратите на потребителите приветствено съобщение , което ще им помогне да започнат да ползват новия акаунт.

Изпращане на приветствено съобщение до нови потребители