Настройване на имейл в Outlook 2010 или Outlook 2013

 

Отнася се за: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Последна промяна на темата: 2012-07-31

Можете автоматично да настроите Outlook 2010 да осъществява достъп до вашия акаунт чрез Exchange акаунт, като използвате само имейл адреса и паролата си.

Ако сте потребител на Microsoft Office 365, преди да можете да настроите Outlook, трябва да настроите компютъра си. За повече информация вижте Настройване на компютъра за Office 365.

noteЗабележка:
Може също да успеете да се настроите Outlook 2010 за достъп до вашия имейл акаунт чрез POP или IMAP. Ако използвате POP или IMAP, обаче, не можете да използвате много от функциите за календар и други функции за сътрудничество, които са достъпни, когато влизате в акаунта си с Exchange акаунт. За повече информация вижте Настройка на Outlook 2010 за IMAP или POP достъп до имейл акаунта.
Гледайте този видеоклип, за да разберете как да настроите Outlook 2010

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7
Как да настроя Outlook 2010?

 1. Отворете Outlook 2010. Ако съветникът за стартиране на Microsoft Outlook 2010 се показва автоматично, на първата страница щракнете върху Напред. След това от страницата Имейл акаунти на съветника щракнете отново върху Напред, за да настроите имейл акаунт.

  Ако съветникът за стартиране на Microsoft Outlook 2010 не се покаже, от лентата с инструменти на Outlook 2010 щракнете върху раздела Файл. След това, точно над бутона Настройки на акаунта щракнете върху Добавяне на акаунт.

 2. На страницата Автоматична настройка на акаунт Outlook може да опита да попълни автоматично настройките за Вашето име и Имейл адрес, в зависимост от това как сте влезли в компютъра си. Ако настройките са попълнени правилно, щракнете върху Напред, за да може Outlook да завърши настройките на акаунта ви.

  Ако настройките на страницата Автоматична настройка на акаунт не са попълнени или не са правилни, вземете предвид следното, когато ги коригирате:

  • Ако настройките на страницата Автоматична настройка на акаунт не са попълнени за вас, въведете правилните настройки въз основа на информацията, предоставена ви от лицето, което управлява имейл акаунта ви.

  • Ако името в полето Вашето име не е правилно, трябва да възстановите опциите от страницата Автоматична настройка на акаунт, преди да редактирате името си. За да възстановите опциите, щракнете върху бутона за опции до Ръчно конфигуриране на настройките на сървъра или допълнителни типове сървъри, а след това щракнете върху бутона за опции до Имейл акаунт.

 3. След като щракнете върху Следващ от страницата Автоматична настройка на акаунта на съветника, Outlook ще извърши онлайн търсене, за да намери вашите настройки на имейл сървъра. Ще получите подкана да въведете потребителското име и паролата си по време на това търсене. Трябва да въведете своя пълен имейл адрес (например tony@contoso.com) като потребителско име.

  Ако Outlook може да настрои акаунта ви, ще видите следния текст: Имейл акаунтът ви е успешно конфигуриран. Щракнете върху Готово.

  Ако Outlook не успее да настрои вашия акаунт, вижте „Какво друго трябва да знам?“ по-долу в темата.

Какво друго трябва да знам?

 • Ако типът на вашия имейл акаунт изисква регистрация, трябва да го регистрирате при първото си влизане в Outlook Web App. Свързването с имейл акаунта ви чрез Outlook ще бъде неуспешно, ако не сте го регистрирали чрез Outlook Web App. След като влезете в акаунта си, излезте. След това се опитайте да се свържете с Outlook. За повече информация за това как да влезете в своя акаунт чрез Outlook Web App, вижте Влизане в имейла чрез уеб браузър. Ако имате проблеми с влизането, вижте ЧЗВ: Проблеми с влизането и паролата или се свържете с лицето, управляващо имейл акаунта ви.

 • Ако автоматичната настройка на акаунта не може да се свърже успешно с акаунта ви, направете едно или повече от следните неща:

  • Изчакайте няколко минути и опитайте отново.

  • Ако трябва да се свържете със своя имейл акаунт незабавно, използвайте уеб браузър или програма за поща, която поддържа POP или IMAP, за да се свържете с акаунта си с помощта на Outlook Web App. За информация за свързването чрез уеб браузър вижте Влизане в имейла чрез уеб браузър. За информация относно свързването чрез имейл програма за POP или IMAP вижте Достъп до акаунта ви чрез програми за електронна поща за IMAP или POP.

  • Ако знаете името на човека, който управлява пощенската кутия (нарича се понякога администратор на имейл), обърнете се към него, когато се опитате да се свържете с Outlook.

Какво да направя, ако искам да науча повече?

 
Сродни помощни теми
Зареждане...
Не са намерени резултати.