Инсталиране и конфигуриране на Windows PowerShell

 

Отнася се за: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Последна промяна на темата: 2010-05-18

Преди да можете да използвате Windows PowerShell, уверете се, че имате правилната версия на Windows PowerShell и Windows Remote Management (WinRM), инсталирани и конфигурирани на компютъра ви. Трябва да използвате Windows Management Framework, който съдържа правилните версии на Windows PowerShell v2 и WinRM 2.0.

Ако компютърът ви работи под Windows 7 или Windows Server 2008 R2, не е необходимо да инсталирате нищо. Windows Management Framework вече е инсталиран.

Можете да изтеглите и инсталирате Windows Management Framework, ако компютърът ви работи под една от следните операционни системи:

 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1) или SP2

 • Windows Server 2008 SP1 или SP2

 • Windows Server 2003 SP2

 • Windows XP SP3

Да започваме:

 1. Деинсталиране на предишни версии на Windows PowerShell от компютъра ви.

 2. Деинсталиране на предишни версии на WinRM от компютъра ви.

 3. Инсталиране на Windows Management Framework.

 4. Уверете се, че Windows PowerShell може да изпълнява скриптове.

 5. Проверете дали WinRM позволява на Windows PowerShell да се свързва.

1. Деинсталиране на предишни версии на Windows PowerShell от компютъра ви

Преди да можете да инсталирате Windows Management Framework, трябва да деинсталирате всички съществуващи версии на Windows PowerShell.

Забележка   Тази стъпка не е задължителна за Windows 7 или Windows Server 2008 R2.

Деинсталиране на Windows PowerShell от Windows Vista

 1. В „Контролен панел“, в „Програми“ отворете „Програми и компоненти“ и деинсталирайте всички копия на Windows PowerShell, които се показват в списъка с инсталирани програми. Например версията Community Technology Preview (CTP) на Windows PowerShell v2 може да се показва като Windows PowerShell (TM) V2.

 2. Под „Задачи“ изберете „Преглед на инсталирани актуализации“ и деинсталирайте всички копия на Windows PowerShell, които се показват в списъка с инсталирани актуализации. Например Windows PowerShell V1 може да се показва като актуализация на Windows с един или повече от следните номера на „База знания на Microsoft “:

  • KB928439

  • KB923569

Деинсталиране на Windows PowerShell от Windows Server 2008

 1. Стартирайте „Диспечер на сървъра“ и отидете на „Компоненти“.

  1. Щракнете върху „Деинсталиране на компоненти“.

  2. Изберете Windows PowerShell и следвайте насоките за деинсталиране.

 2. В „Контролен панел“, в „Програми“ отворете „Програми и компоненти“ и деинсталирайте всички копия на Windows PowerShell, които се показват в списъка с инсталирани програми.

 3. Под „Задачи“ изберете „Преглед на инсталираните актуализации“. Деинсталирайте всички копия на Windows PowerShell, които се показват в списъка с инсталирани актуализации.

Начало на страницата

Деинсталиране на Windows PowerShell от Windows Server 2003 и Windows XP

 1. В „Контролен панел“, в „Добавяне или премахване на програми“ деинсталирайте всички копия на Windows PowerShell, които се показват в списъка с инсталирани програми.

 2. В „Добавяне или премахване на програми“ изберете „Показване на актуализации“. Деинсталирайте всички копия на Windows PowerShell, които се показват в списъка с инсталирани актуализации. Например Windows PowerShell V1 може да се показва като актуализация на Windows с номер на „База знания на Microsoft “ KB926139.

Начало на страницата

2. Деинсталиране на предишни версии на WinRM от компютъра ви

Преди да можете да инсталирате Windows Management Framework, трябва да деинсталирате всички съществуващи версии на WinRM.

Забележка   Тази стъпка не е задължителна за Windows 7 или Windows Server 2008 R2.

Деинсталиране на WinRM от Windows Vista или Windows Server 2008

 1. В „Контролен панел“, в „Програми“ отворете „Програми и компоненти“ и деинсталирайте всички копия на Windows Remote Management, които се показват в списъка с инсталирани програми.

 2. Под „Задачи“ изберете „Преглед на инсталираните актуализации“. Деинсталирайте всички копия на Windows Remote Management, които се показват в списъка с инсталирани актуализации. Например Community Technology Preview (CTP) на WinRM 2.0 може да се показва като WindowsRemoteManagement с един или повече от следните номера на „База знания на Microsoft “:

  • KB936059

  • KB950099

Деинсталиране на Windows PowerShell от Windows Server 2003 и Windows XP

 1. В „Контролен панел“ отворете „Добавяне или премахване на програми“ и деинсталирайте всички копия на Windows Remote Management, които се показват в списъка с инсталирани програми.

 2. В „Добавяне или премахване на програми“ изберете „Показване на актуализации“. Деинсталирайте всички копия на Windows Remote Management, които се показват в списъка с инсталирани актуализации. Например WinRM може да се показва като актуализация на Windows с номер на „База знания на Microsoft “ KB936059.

Начало на страницата

3. Инсталиране на Windows Management Framework

 • Изтеглете и инсталирайте Windows Management Framework. Изберете пакет, който включва Windows PowerShell v2 и WinRM 2.0 и който се отнася до вашата операционна система, системна архитектура и език.

  След като инсталирате WinRM и Windows PowerShell, конфигурирайте софтуера да работи правилно, както е описано в следващите стъпки.

  Забележка   Ако локалният ви компютър е защитен от Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) сървър, може да се наложи да инсталирате Windows Firewall Client или да конфигурирате прокси сървър на локалния си компютър да свързва Windows PowerShell с услугата, базирана на облак от сървъри. За допълнителна информация вижте Windows PowerShell: ЧЗВ за администратори.

Начало на страницата

4. Уверете се, че Windows PowerShell може да изпълнява скриптове

 1. Щракнете върху Старт > Всички програми > Принадлежности > Windows PowerShell.

 2. Направете едно от следните неща, за да отворете Windows PowerShell:

  • Ако работите под Windows Vista, Windows 7 или Windows Server 2008 R2, щракнете с десния бутон върху Windows PowerShell и изберете „Изпълнявай като администратор“. Ако получавате подкана за контролиране на потребителски акаунт, която ви пита дали искате да продължите, щракнете върху „Продължи“.

  • Ако работите под Windows XP или Windows Server 2003, щракнете върху Windows PowerShell.

 3. Изпълнете следната команда:

  Get-ExecutionPolicy
  
 4. Ако върнатата стойност е различна от RemoteSigned, трябва да промените стойността на RemoteSigned.

  Забележка   Когато зададете правила за изпълняване на скриптове на RemoteSigned, можете да изпълнявате само скриптове, които създавате на своя компютър, или скриптове, които са подписани от надежден източник.

Активиране на скриптовете за работа в Windows PowerShell

В сесията на Windows PowerShell, която току-що сте отворили като администратор, изпълнете следната команда:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Начало на страницата

5. Проверете дали WinRM позволява на Windows PowerShell да се свързва

 1. Щракнете върху Старт > Всички програми > Принадлежности.

 2. Направете едно от следните неща, за да отворете команден прозорец:

  • Ако работите под Windows Vista, Windows 7 или Windows Server 2008 R2, щракнете с десния бутон върху „Команден прозорец“ и изберете „Изпълнявай като администратор“. Ако получавате подкана за контролиране на потребителски акаунт, която ви пита дали искате да продължите, щракнете върху „Продължи“.

  • Ако работите под Windows XP или Windows Server 2003, щракнете върху „Команден прозорец“.

 3. В командния прозорец изпълнете следните команди:

  net start winrm
  winrm get winrm/config/client/auth
  

  Забележка   Ако услугата WinRM вече работи, не се налага да я стартирате. Можете да проверите състоянието на услугата WinRM, като изпълните командата sc query winrm.

 4. В резултатите потърсете стойността Basic = . Ако стойността е Basic = false, трябва да я промените на Basic = true.

  Забележка   Ако сте стартирали услугата WinRM и не е необходимо да променяте стойността на Basic, изпълнете командата net stop winrm, за да спрете услугата WinRM.

Конфигуриране на WinRM да поддържа основно удостоверяване

 1. В командния прозорец, който току-що сте отворили като администратор, изпълнете следните команди: Стойността между фигурните скоби { } разграничава малки от главни букви:

  winrm set winrm/config/client/auth @{Basic="true"}
  
 2. В резултата от командата проверете стойността Basic = true.

  Забележка   Ако сте стартирали услугата WinRM, изпълнете командата net stop winrm, за да спрете услугата WinRM.

Начало на страницата

 
Сродни помощни теми
Зареждане...
Не са намерени резултати.