Свързване на Windows PowerShell с услугата

 

Отнася се за: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Последна промяна на темата: 2013-01-24

След като инсталирате и конфигурирате Windows PowerShell и Windows Remote Management (WinRM) на компютъра си, трябва да свържете Windows PowerShell на локалния си компютър с услугата, базирана на облака, за да изпълнявате задачи в организацията си, базирана на облака.

Когато стартирате Windows PowerShell, сте в сесия на Windows PowerShell на локалния компютър. Сесията е екземпляр на Windows PowerShell, която съдържа всички достъпни за вас команди.

Сесията на Windows PowerShell на вашия локален компютър, наричана сесия на клиентска част, разполага само с основните команди на Windows PowerShell. Като се свържете с услугата, базирана на облака, вие се свързвате със средата на сървъра на център за данни на Microsoft, наречена сесия на сървърна част. Тя съдържа командите, използвани в услугата, базирана на облака.

Преди да започнете

Преди да се свържете, се уверете, че имате правилната версия на Windows PowerShell и WinRM, инсталирани и конфигурирани на компютъра ви. За повече информация вижте Инсталиране и конфигуриране на Windows PowerShell.

Проверете дали акаунтът, който ще използвате за свързване, е упълномощен да се свързва чрез Windows PowerShell. За повече информация вижте Управление на достъпа на потребителите до отдалеченото управление в Windows.

Свързване на Windows PowerShell на локалния компютър с услугата, базирана на облак

 1. Щракнете върху Старт, посочете Всички програми, щракнете върху Принадлежности, Windows PowerShell и след това върху Windows PowerShell.

 2. Изпълнете следната команда:

  $LiveCred = Get-Credential
  
 3. В прозореца Искане за идентификационни данни за Windows PowerShell въведете идентификационните данни на акаунт в организацията, базирана на облака. След това щракнете върху OK.

 4. Изпълнете следната команда:

  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection
  
  noteЗабележка:
  Параметърът AllowRedirection позволява на организациите, базирани на облака, в центрове за данни по целия свят да свързват Windows PowerShell с услугата, базирана на облак, като използват един и същ URL адрес.
 5. Изпълнете следната команда:

  Import-PSSession $Session
  

  Командите, използвани в услугата, базирана на облака, сега ще се импортират в сесията на клиентската част на вашия локален компютър, както може да се види на индикатора за развитие. Когато процесът завърши, можете да изпълните тези команди.

Прекратяване на връзката на Windows PowerShell с услугата, базирана на облак

Когато приключите с използването на сесията на сървърна част, винаги прекратявайте връзката на Windows PowerShell, като изпълните следната команда:

Remove-PSSession <session variable>

За да прекратите например сесията на сървърна част, определена от променливата $Session, изпълнете следната команда:

Remove-PSSession $Session

Важно   Ако затворите прозореца на Windows PowerShell, без да прекратите връзката от сесията на сървърна част, връзката ви ще остане отворена 15 минути. Акаунтът ви може да има до три едновременни връзки със сесията на сървърна част.

Нуждаете ли се от помощ за конкретни задачи?

След като се свържете със сесията на сървърна част, сте готови да извършвате задачи в услугата, базирана на облак. За подробни указания вижте Използване на Windows PowerShell в Exchange Online.

За информация относно отстраняването на неизправности вижте следното видео: Office 365: Отстраняване на неизправности в PowerShell за Exchange Online.

За допълнителна информация относно отстраняването на неизправности вижте Windows PowerShell: ЧЗВ за администратори.

 
Сродни помощни теми
Зареждане...
Не са намерени резултати.