Научете повече за обществените групи

 

Отнася се за: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Последна промяна на темата: 2011-03-19

Една обществена група в споделената адресна книга на организацията действа като списък за разпращане на имейл. Хората могат да изпращат имейл съобщение до адреса на обществената група, за да се разпрати съобщението до всички членове на групата. Можете да се включите в съществуващи групи или да създадете своя собствена група под Опции > Вижте всички опции > Групи. Създайте и управлявайте своята собствена група в панела Публични групи, които притежавам. Включвайте се и напускайте съществуващи групи в споделената адресна книга с Обществени групи, към които принадлежа.

noteЗабележка:
UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:Alert_FeatureNotAvailable>)

Обществените групи могат да се използват за различни цели. Ето някои примери:

  • Група с име „кафене“, в която се включват хора, които искат да изпращат съобщения и случки, свързани с кафе, до групата.

  • Група с име „Обсъждане на застраховки“, предназначена само за застрахователни агенти на определена застрахователна компания за споделяне на информация за застрахователните продукти.

За публичните групи
Запознаване с различните видове потребители в групите

Една обществена група има следните видове потребители, които зависят от тяхното отношение към групата:

Собственик   Ако вие сте създали една обществена група, вие сте нейният собственик. Като собственик можете да изтриете групата, да добавяте или премахвате членове, да добавяте или премахвате собственици, да избирате кой може да изпраща до групата и да избирате опции за одобрение за съобщенията, преди те да бъдат изпратени до групата.

Други собственици   Ако сте добавени като собственик на групата, имате същото ниво на контрол върху групата като нейния създател.

Член   Ако сте се включили в групата от адресната книга или сте били добавени към нея като член, можете да изпращате съобщения до групата и да получавате всички съобщения, изпратени до групата. Можете да виждате нейните собственици, членове, модератори и друга информация за групата от адресната книга, като щракнете върху По-подробно за групата.

Модератор   Ако вие сте собственик на група и сте създали групата, тогава вие сте нейният модератор по подразбиране, когато включите одобрение на съобщенията за групата. Ако сте били добавени като собственик, но не сте създали групата, можете да добавите себе си като модератор за групата. Като модератор можете да добавяте други модератори, да одобрявате или отхвърляте съобщения, преди те да бъдат изпратени до групата и да решавате как да уведомявате подателите на съобщенията, когато техните съобщения не са били одобрени.

Податели   Не е необходимо да бъдете член, за да изпращате съобщение до група. По подразбиране всеки (включително хората, които не са част от споделената адресна книга) може да изпраща съобщение до една обществена група.

Създаване или изтриване на група

Можете да създавате и управлявате своята собствена група в екрана Обществени групи, които притежавам. За да научите повече, вижте Създаване на публична група. За да изтриете група, която притежавате, вижте Изтриване на притежавана от вас публична група.

Управляване на вашата група

Когато създадете група, избирате няколко бързи опции и задавате нейното показвано име, псевдоним и описание. За да управлявате всички настройки на групата, щракнете върху Подробни данни. За да научите за всички възможни настройки, вижте Промяна на настройките на създадена от вас публична група.

Ето някои допълнителни настройки, които можете да управлявате за своята група:

  • Притежание   По подразбиране вие притежавате група, която сте създали. Тъй като вие сте създали групата, вие сте нейният основен собственик и не можете да премахнете себе си като собственик. Ако се опитате да го направите, ще получите грешка. Можете обаче да добавите и други хора от адресната книга като собственици. Като собственик на група можете да добавяте и премахвате членове, да контролирате кой може да изпраща съобщения до групата, да контролирате одобренията за съобщенията, изпратени до групата, и много други неща. Тези настройки избирате в раздела Собственост.

  • Членство   В този раздел можете да добавяте членове към групата или да премахвате членове от групата.

  • Одобряване на членство   Използвайте този раздел, за да изберете дали хората имат нужда от одобрение за включване или напускане на групата.

  • Управление на доставянето   Можете да контролирате кой може да изпраща съобщения до вашата група. Можете да ограничите правата за изпращане на съобщения до групата в раздела Управление на доставки.

  • Одобрение на съобщенията   Можете да включите одобрението на съобщения за вашата група. Когато направите това, едно съобщение, изпратено до вашата група, първо влиза във вашите „Входящи“ за одобрение. Можете да одобрите или отхвърлите съобщението от подателя. Съобщението на подателя няма да стигне до членовете на групата, докато вие или друг модератор на групата не го одобри. Можете също добавяте и повече хора като модератори за групата. Можете да управлявате тези опции в раздела Одобрение на съобщения.

Включване в група или напускане на група

Можете да се включвате и да напускате съществуващи групи в споделената адресна книга с Публични групи, към които принадлежа. За да научите повече за дадена група, щракнете върху Подробни данни за избраната група. Можете да научите повече за групата, например кой е собственик групата и кои са членовете на групата. Можете също така да се включите в групата или да я напуснете в диалоговия прозорец за подробни данни. За да научите повече, вижте Присъединяване или напускане на публична група.

Как се работи с правилата за кутия „Входящи“

Ако сте настроили правила за кутия „Входящи“, които да действат върху съобщенията, изпратени до група, на която сте член, може би е добре да включите опция за спиране без обработка на повече правила за тези съобщения. Това е полезно, ако искате само едно от правилата да действа върху дадено съобщение. Правилата се обработват последователно от началото на списъка към края. Ако дадено съобщение отговаря на критериите за повече от едно правило, всяко едно от тези правила ще действа върху съобщението. Можете да създавате правила, които да улесняват организирането на съобщенията, пристигащи във „Входящи“. За още информация вижте Запознаване с правилата за кутия „Входящи“.

Какво да направя, ако искам да науча повече?

 
Сродни помощни теми
Зареждане...
Не са намерени резултати.