Настройка на Mail за Mac OS X за IMAP или POP достъп до имейл акаунта

 

Отнася се за: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Последна промяна на темата: 2012-05-10

Можете да свържете Mail за Mac OS X с имейл акаунта си чрез POP3 или IMAP4 връзка. Тези стъпки са приложими за Mac OS 10.4 Tiger и Mac OS 10.5 Leopard.

Ако използвате Mac OS 10,6 Snow Leopard или Mac OS 10.7 Lion, вижте раздела „Какво да направя, ако искам да науча повече?“ в края на тази тема.

Как да настроя Mail за Mac OS X за POP3 или IMAP4 достъп до моя имейл акаунт?

 1. Отворете Mail и направете едно от следните неща:

  • Ако никога не сте настройвали имейл акаунти с Mail, ще се появи страницата Welcome to Mail (Добре дошли в Mail). Преминете към стъпка 2.

  • Ако вече сте създавали имейл акаунти с помощта на Mail, в менюто Mail щракнете върху Preferences (Предпочитания). В раздела Accounts (Акаунти) щракнете върху знака плюс (+) в долната част на навигационния екран, за да отворите прозореца Add Account (Добавяне на акаунт).

 2. В прозореца Welcome to Mail (Добре дошли в Mail) или Add Account (Добавяне на акаунт):

  1. В полето Full Name (Пълно име) въведете името, което искате да се показва на хората, до които изпращате имейли.

  2. В полето Email Address (Имейл адрес) въведете основния си имейл адрес.

  3. В полето Password (Парола) въведете паролата за акаунта си в Outlook Web App и щракнете върху Continue (Напред).

 3. В прозореца Incoming Mail Server (Сървър за входяща поща) въведете следното:

  1. До Account Type (Тип акаунт) изберете POP или IMAP. IMAP поддържа повече функции.

  2. В полето Description (Описание) въведете име, което ще ви напомня за какво е този имейл акаунт.

  3. В полето Incoming Mail Server (Сървър за входяща поща) въведете името на IMAP4 или POP3 сървъра. За информация относно откриване на името на сървъра за входяща поща (POP3 или IMAP4) вижте Как да намеря настройките на сървъра? по-долу в същата тема.

  4. В полето User Name (Потребителско име) въведете основния си имейл адрес.

  5. В полето Password (Парола) въведете паролата за имейл акаунта, ако вече не е показана в това поле.

  6. Щракнете върху Continue (Напред). Mail ще изпробва връзката към сървъра за входяща поща с настройките по подразбиране.

   noteЗабележка:
   Ако опитът е неуспешен, щракнете отново върху Continue (Напред). Можете да проверите настройките, след като завършите тази процедура.
 4. В прозореца Outgoing Mail Server (Сървър за изходяща поща) направете следното:

  1. В полето Description (Описание) въведете името за този пощенски сървър, например „Outlook – сървър за изпращане“.

  2. В полето Outgoing Mail Server (Сървър за изходяща поща) въведете името на SMTP сървъра. За информация относно откриване на името на сървъра за изходяща поща (SMTP) вижте Как да намеря настройките на сървъра? по-долу в същата тема.

  3. В квадратчето Use only this server (Използвай само този сървър) трябва да има отметка.

  4. Поставете отметка в квадратчето Use Authentication (Използвай удостоверяване). Въведените от вас потребителско име и парола за сървъра за входяща поща ще се появят в текстовите полета User Name (Потребителско име) и Password (Парола). Тези стойности са същите за сървъра за изходяща поща. Щракнете върху Continue (Напред).

  5. Щракнете върху Continue (Напред). Mail ще изпробва връзката към сървъра за изходяща поща с настройките по подразбиране.

   noteЗабележка:
   Ако опитът е неуспешен, щракнете отново върху Continue (Напред). Можете да проверите настройките след края на тази процедура.
 5. Ако използвате IMAP4, в полето Account Summary (Резюме на акаунта) щракнете върху Create (Създаване).

 6. Ако използвате POP3, препоръчваме да настроите своя клиент да запазва копие от съобщенията, които изтегляте в локалния компютър, на сървъра. Това ви позволява да отваряте съобщенията от различни програми за поща. За да запазите копие от тези съобщения на сървъра, направете следното:

  1. В полето Account Summary (Резюме на акаунта) изчистете отметката от квадратчето Take Account online (Свързване на акаунта онлайн) и след това щракнете върху Create (Създаване).

  2. В Mail, в менюто Mail щракнете върху Preferences (Предпочитания).

  3. В раздела Accounts (Акаунти) в навигационния прозорец изберете акаунта, който искате.

  4. В десния панел щракнете върху Advanced (Разширени).

  5. Изчистете отметката от квадратчето Remove copy from server after retrieving a message (Премахване на копието от сървъра след изтегляне на съобщение) и затворете прозореца Accounts (Акаунти).

 7. Ако не искате Mail да запазва копие от съобщенията на сървъра, поставете отметка в квадратчето Take account online (Свързване на акаунта онлайн) и щракнете върху Create (Създаване).

Как да намеря настройките на сървъра?

Преди да настроите имейл програма с POP3 или IMAP4, трябва да проверите собствените си настройки на POP3, IMAP4 и SMTP сървърите.

Гледайте този видеоклип, за да разберете как да намерите настройките на сървъра за вашата имейл програма с POP или IMAP.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

За да намерите настройките на сървъра, влезте в своя имейл акаунт, като използвате Outlook Web App. След като влезете, щракнете върху Опции > Вижте всички опции > Акаунт > Моят акаунт > Настройки за POP, IMAP и SMTP достъп. Името на сървъра на POP3, IMAP4 и SMTP, както и други настройки, които трябва да въведете, са посочени на страницата Настройки на протокола в POP настройка или Настройка за IMAP и SMTP настройка.

noteЗабележка:
Ако видите Не е налично до POP настройка, Настройка за IMAP и SMTP настройка, акаунтът ви може да не е настроен да използва POP или IMAP имейл програми. За допълнителна информация се свържете с лицето, управляващо имейл акаунта ви.

Какво друго трябва да знам?

 • Ако не знаете дали да използвате POP3 или IMAP4, ви препоръчваме IMAP4, защото поддържа повече функции.

 • Ако типът на вашия имейл акаунт изисква регистрация, трябва да го регистрирате при първото си влизане в Outlook Web App. Свързването с имейл акаунта ви чрез POP3 или IMAP4 ще бъде неуспешно, ако не сте го регистрирали чрез Outlook Web App. След като влезете в акаунта си, излезте. Когато се опитвате да се свържете чрез програмата си за POP3 или IMAP4. За повече информация за това как да влезете в своя акаунт чрез Outlook Web App, вижте Влизане в имейла чрез уеб браузър. Ако имате проблеми с влизането, вижте ЧЗВ: Проблеми с влизането и паролата или се свържете с лицето, управляващо имейл акаунта ви.

 • Ако Mail не се свърже, може би трябва да проверите дали програмата е настроена за изпращане и получаване на поща с настройката за защита, известна като слой със защитени сокети (SSL). Можете да проверите дали Mail е настроена да използва SSL по следния начин:

 1. В Mail щракнете върху Mail > Preferences (Предпочитания) >Accounts (Акаунти).

 2. В раздела Accounts (Акаунти) изберете акаунта, който искате, и щракнете върху Advanced (Разширени).

 3. В раздела Advanced (Разширени):

  1. Трябва да е избрано Use SSL (Използване на SSL).

  2. Port (Порт) трябва да е 993, ако използвате IMAP4. Port (Порт) трябва да е 995, ако използвате POP3.

  3. Authentication (Удостоверяване) трябва да е Password (Парола).

  4. Текстовото поле Domain Name (Име на домейна) трябва да е празно.

 4. В раздела Account Information (Информация за акаунта):

  1. В Outgoing Mail Server (SMTP) (Сървър за изходяща поща (SMTP)) трябва да е избрано Use only this server (Използвай само този сървър).

  2. В Outgoing Mail Server (SMTP) (Сървър за изходяща поща (SMTP)) щракнете върху падащото меню и след това върху Edit Server List (Редактиране на списъка със сървъри) > Advanced (Разширени).

  3. В Server port (Порт на сървъра) трябва да е избрано Use Secure Sockets Layer (SSL) (Използване на слой със защитени сокети (SSL)).

  4. Server port (Порт на сървъра) трябва да е 25.

  5. В Authentication (Удостоверяване) проверете дали сте избрали Password (Парола) и щракнете върху OK.

Какво да направя, ако искам да науча повече?

 
Сродни помощни теми
Зареждане...
Не са намерени резултати.