Запознаване с правилата за кутия „Входящи“

 

Отнася се за: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Последна промяна на темата: 2011-11-23

Правилата могат да се използват за автоматично сортиране на входящите имейли в папки, например според това кой е подателят, до кого е изпратено съобщението или важността на съобщението. Можете например да създадете правило за автоматично преместване в конкретна папка на цялата поща, изпратена до група, в която членувате.

noteЗабележка:
Тази информация е приложима за стандартната версия на Outlook Web App. Описаната функция не е налична в Outlook Web App олекотена версия.
Как да управлявам правилата?

За да управлявате правилата, щракнете върху Опции> Създаване на правило за папка „Входящи“.

Можете да използвате раздела Правила за папка „Входящи“, за да създавате нови правила или да променяте или изтривате съществуващи правила.

Какво друго трябва да знам?

 • За да създадете ново празно правило с раздела Правила за папка „Входящи“, щракнете върху правилаНово.

 • Няма нужда да използвате раздела Входящи Правила, за да създадете правило. Можете също да създавате правила направо от съобщенията. За да създадете правило направо от съобщение:

  1. Щракнете с десния бутон върху съобщението в екрана на списъка със съобщения.

  2. Щракнете върху Създаване на правило или отворете съобщението и след това щракнете върху правилаСъздаване на правило на лентата с инструменти.

 • Правилата се изпълняват поред отгоре надолу, както са изброени в прозореца „Правила“. За да промените реда на правилата, щракнете върху правилото, което искате да преместите, и след това щракнете върху стрелката нагоре назад или надолу напред, за да преместите правилото на желаната позиция в списъка.

 • Някои видове съобщения не задействат правилата за папка „Входящи“, включително:

  • Уведомления за състояние на доставяне, които включват и отчети за недоставяне и системни съобщения.

  • Разписки за прочитане и разписки за доставяне, които се генерират от имейл клиент.

  • Някои съобщения за автоматични отговори (Извън офиса).

 • Можете да създавате по-сложни правила, като щракнете върху Още опции. След като щракнете върху Още опции:

  • Можете да зададете повече от едно условие за вашето правило.

  • Можете да зададете повече от едно действие за вашето правило.

  • Можете да добавите изключения, като щракнете върху Добавяне на изключение.

  • Можете да включите или изключите Спри да обработваш повече правила. По подразбиране опцията за спиране без обработка на повече правила е включена. Ако тази опция е включена, когато пристигне съобщение, което отговаря на критериите за повече от едно правило, само първото правило ще се приложи. Без тази настройка всички правила, на чиито критерии отговаря съобщението, ще се приложат.

   Например, ако не е избрано Спри да обработваш повече правила, ако имате правило за преместване на всички съобщения, изпратени до публична група, в определена папка и друго правило за преместване на всичко от вашия ръководител в друга папка, и след това вашият ръководител изпрати съобщение до тази група, ще имате копие от съобщението в двете папки. Ако искате да се прилага само правилото, което премества съобщенията от вашия ръководител, поставете това правило по-високо в списъка от правилото, което премества съобщенията, изпратени до групата и след това променете първото правило, за да добавите опцията за спиране без обработка на повече правила.

  • Можете да промените името на правилото с полето Име.

 • Всяко създадено от вас правило заема пространство в скрита част на пощенската кутия. Тази част е ограничена до 64 KB. Точният обем на пространството, което едно правило използва, зависи от няколко фактора – например колко е дълго името и колко условия са приложени. Когато достигнете лимита от 64 KB, ще получите предупреждение, че не можете да създавате повече правила. Ако това се случи, ще трябва да изтриете или опростите някои от съществуващите правила, преди да можете да създавате още. Някои от начините за намаляване на пространството, използвано от правилата, са:

  • Изтрийте правилата, които вече не ви трябват.

  • Съкратете имената на правилата.

  • Съчетайте едно или повече правила, които вършат едно и също нещо.

  • Премахнете критерии от правилата.

 • Когато създадете правило за пренасочване, можете да добавите повече от един адрес, към който да се пренасочва. Броят на адресите, към които можете да пренасочвате, може да бъде ограничен в зависимост от настройките на акаунта ви. Ако добавите повече адреси, отколкото е позволено, правилото за пренасочване няма да работи. Ако създадете правило за пренасочване с повече от един адрес, го изпробвайте, за да сте сигурни, че работи.

Какво да направя, ако искам да науча повече?

 
Сродни помощни теми
Зареждане...
Не са намерени резултати.