Ленти с инструменти

 

Отнася се за: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Последна промяна на темата: 2010-08-13

Всеки тип папка в пощенската кутия (поща, календар, контакти и задачи) разполага със собствен набор от опции на лентата с инструменти, специфични за съответната функция или цел. Таблицата по-долу показва образци на бутони, налични на лентата с инструменти за пощенските папки. Другите папки имат сходен набор от опции на лентата с инструменти, които се отнасят до съдържаната в папката информация.

 

Бутон Описание

Създай

Създаване на ново имейл съобщение.

Изтриване

Изтриване на избрано съобщение или съобщения.

Премести

Щракнете, за да преместите избрания елемент в друга папка.

Филтър

Щракнете, за да изберете предварително зададен филтър за намиране на елементи, които съответстват на критериите на филтъра.

Изглед

Показва или скрива екрана за четене.

проверка на съобщенията

Проверяване сървъра за нови съобщения.

Отговор

Отговаря на подателя на имейл съобщение.

Отговор до всички

Отговаря на всички податели на имейл съобщение.

Препращане

Препраща имейл съобщение до получател или получатели.

В допълнение към лентите с инструменти може да извършвате няколко действия чрез щракване с десния бутон върху елемент и избиране на желаното действие от менюто.

Какво друго трябва да знам?

Ако използвате екрана за четене, в лентата с инструменти няма да виждате Отговор, Отговор до всички или Препращане. Вместо това ще виждате икони за отговор отговор, отговор до всички и препращане препращане в горната част на всяко съобщение в екрана за четене.

Какво да направя, ако искам да науча повече?

 
Сродни помощни теми
Зареждане...
Не са намерени резултати.