Работа с папки

 

Отнася се за: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Последна промяна на темата: 2011-11-23

По подразбиране изпратените до вас съобщения се записват във вашата папка „Входящи“. Можете обаче да организирате своите съобщения в йерархична система от папки и да продължите да я променяте според нуждите си.

Как да създам нова пощенска папка?

 1. В Навигационен екран щракнете върху имейлПоща, за да видите списък на всички папки в папката „Входящи“.

 2. Щракнете с десния бутон върху папката, в която искате да създадете нова папка. Например за да създадете подпапка във „Входящи“, щракнете с десния бутон върху Входящи. За да създадете нова папка на нивото на „Входящи“, щракнете с десен бутон върху името си в горната част на списъка с папки.

 3. Щракнете върху Създай нова папка.

 4. Въведете името на новата папка.

 5. Натиснете ENTER, за да запишете промените.

Как да създам нова календарна папка?

 1. В навигационния екран щракнете върху КалендарКалендар.

 2. Щракнете върху Създай нов календар.

 3. Въведете името на новия календар.

 4. Натиснете ENTER, за да запишете промените.

Как да създам нова папка за контакти?

 1. В навигационния екран щракнете върху контактКонтакти.

 2. Щракнете върху Създай нова папка.

 3. Въведете името на новата папка за контакти.

 4. Натиснете ENTER, за да запишете промените.

Как да създам нова папка със задачи?

 1. В навигационния екран щракнете върху задачаЗадачи.

 2. Щракнете върху Създай нова папка.

 3. Въведете името на новата папка със задачи.

 4. Натиснете ENTER, за да запишете промените.

Как да изтрия папка?

 1. В навигационния екран щракнете върху имейлПоща, за да видите списък на всички папки в пощенската си кутия.

 2. Щракнете с десния бутон върху папката, която искате да изтриете.

 3. Щракнете върху Изтрий Изтриване в менюто.

Как да преименувам папка?

 1. В навигационния екран щракнете върху имейлПоща, за да видите списък на всички папки в пощенската си кутия.

 2. Щракнете с десния бутон върху папката, която искате да преименувате, и щракнете върху Преименуване.

 3. Въведете новото име на папката и натиснете ENTER.

Как да преместя или копирам папка?

Можете да местите или копирате папки по два различни начина.

Чрез плъзгане

 1. В навигационния екран щракнете върху имейлПоща, за да видите списък на всички папки в пощенската си кутия.

 2. За да преместите папка, плъзнете я в местоположението, където искате да я преместите.

 3. За да копирате папка, задръжте клавиша CTRL, докато плъзгате папката в желаното местоположение, за да я копирате в него. До показалеца на мишката ще се появи знак плюс, докато плъзгате папката.

Като използвате меню при щракване с десния бутон

 1. В навигационния екран щракнете върху имейлПоща, за да видите списък на всички папки в пощенската си кутия.

 2. Щракнете с десния бутон върху папката, която искате да преместите или копирате, а след това щракнете върху преместване на папкаПремести папката или копиране на папкатаКопирай папката в менюто. Показва се нов прозорец с папките, в които можете да местите или копирате. Изберете папката, в която искате да местите или копирате, а след това щракнете върху Премести или Копирай.

 3. Можете също да създадете нова папка за местенето или копирането, като щракнете върху Създай нова папка в прозореца Премести в папка или Копирай в папка.

Какво друго трябва да знам?

 • Папките, които създавате, могат да се намират на същото ниво като папките по подразбиране, например „Входящи“ или „Изпратени“. Или можете да създадете подпапки в съществуваща папка на електронната поща. Например можете да създавате подпапки във "Входящи". Папките, създадени в „Календар“, „Контакти“ или „Задачи“, се създават като подпапки на родителските папки. Типът на създаваните подпапки е същият като този на родителската папка. Например ако създавате подпапка в папката си „Календар“, новата папка ще бъде също календарна папка.

 • За да видите папка, която сте създали, в списъка на папките, може да се наложи да обновите браузъра си.

 • Ако искате да създадете папка за лична информация като подпапка на папката за поща, можете да създадете папката и после да я преместите в желаното местоположение. Някои папки, например „Входящи“, не могат да бъдат премествани в друго местоположение.

 • Някои папки, например „Входящи“, не могат да бъдат преименувани. Ако папката не може да бъде преименувана, опцията „Преименуване“ в менюто ще бъде затъмнена.

 • След като изтриете папка, тя се премества в папка „Изтрити“. Папката няма да бъде окончателно изтрита докато не изпразните папката „Изтрити елементи“ или ръчно не изтриете папката от папка „Изтрити елементи“.

Какво да направя, ако искам да науча повече?

 
Сродни помощни теми
Зареждане...
Не са намерени резултати.